A Prensa en Galego

Embed Size (px)

Text of A Prensa en Galego

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  1/11

  Diego Rivadulla Snchez

  1 BACH A

  Lingua Galega e Literatura

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  2/11

  NDICE

  Comezos da prensa en Galicia

  Contexto poltico

  Caractersticas dos textos periodsticos do sculo XIX

  A aparicin de O To Marcos daPortelaComezos do sculo XX

  A Guerra Civil: a prensa no exilio

  A etapa da transicin

  Situacin actual da prensa en Galicia

  Bibliografa

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  3/11

  Comezos da prensa en Galicia

  Os inicios da prensa editada en Galicia datan do ano 1800, baixo o ttulo de El CatnCompostelano, pero houbo que agardar uns anos para ver as primeiras mostras danosa lingua neste medio. O primeiro texto escrito en lingua galega na historia da

  prensa foi unha carta ao director redactada por R. Gonzlez Senra, publicada o 5 defebreiro de 1812 na Gazeta Marcial y poltica de Santiago.

  Discurso preliminar da primeira publicacin

  de El Catn Compostelano

  Portada dunha das primeiras edicins da Gazeta

  Marcial y poltica de Santiago

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  4/11

  Contexto poltico

  A aparicin destes textos nesta poca vn marcada pola situacin poltica do momento,as Guerras Carlistas, que eran as disputas entre os absolutistas, partidarios dapervivencia do Antigo Rxime, e os liberais, que apostaban por unha Constitucin que

  finalmente se levou a cabo no ano 1812. Por isto, a prensa converteuse no medio deenfrontamento e de defensa dos ideais de cada sector.

  Pintura representativa das Guerras Carlistas do sculo XIX

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  5/11

  Caractersticas dos textosperiodsticos do sculo XIX

  Os textos periodsticos do sculo XIX tian un carcter ideolxico e propagandsticomis que puramente noticioso, e presentaban unha estrutura sinxela e con referenciascoecidas para facilitar a lectura e que as puidese chegar a toda a poboacin, que en

  gran parte era analfabeta. A utilizacin da lingua galega tamn ten un obxectivo depersuasin, xa que busca facer que o pobo se sinta identificado co seu idioma.

  Existan textos tanto de apoio monarqua e o absolutismo, como de reivindicacindo sector agrario galego, que naquela poca atravesaba un momento de crise debidoao sistema foral e s precarias condicins de vida.

  Tamn cabe destacar o uso da frmula dialogada na prensa, co obxectivo de facerchegar facilmente a mensaxe aos lectores.

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  6/11

  A aparicin de O To Marcos daPortela

  Pero o verdadeiro impulso do sculo XIX para a prensa galega foi a publicacin en1876 de O To Marcos daPortela, un semanario que Valentn Lamas Carvajal decidiucrear coa fin de recoller a tradicin popular oral da lingua galega e facela chegar ao

  pblico. por isto que Lamas Carvajal considerado un dos precursores doRexurdimento, ao revitalizar a cultura galega por medio da sa poesa e tamn dassas aportacins como xornalista.

  Portada do semanario O To Marcos daPortela Imaxe de Valentn Lamas Carvajal

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  7/11

  Comezos do sculo XX

  O crecemento da prensa escrita en galego foi mis al e manifestouse o 5 de xullo de1885, cando Manuel Lugrs Freire e Armada Teixeiro publicaron na Habana o primeironmero de A gaita gallega.

  Xa no novo sculo, A Nosa Terrafoi creado en 1907 e recibiu o apoio das Irmandadesda Fala a partir de 1916, as como a revista Ns. Estes dous xornais contriburonenormemente expansin da cultura galega e o incremento da sa consideracinsocial fra de Galicia.

  Portada da revista NsCabeceira deA Nosa TerraNmero deA gaita gallega

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  8/11

  A Guerra Civil: a prensa no exilio

  Esta etapa de esplendor viuse truncada en 1936 co estalido da Guerra Civil,provocando o silencio cultural de Galicia. Ao ano seguinte, un grupo de galegosantifascistas exiliados en Catalua crean Nova Galiza, e nos anos posteriores nacen

  Galicia Emigrante, de Lus Seoane, Adiante(Bos Aires, 1954), Vieiros(Mxico, 1956) ouA Nosa Galiza(Xenebra, 1967). Tamn na radio se crean medios en galego, comoSempre en Galicia (Montevideo) ou o Galician Programme da BBC britnica.

  Unha das portadas da revista Vieiros En Xenebra seguen a celebrarse

  festas de temtica galega

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  9/11

  A etapa da transicin

  Nos ltimos anos da ditadura, as revistas en galego volveron baixo os ttulos de Griale Terra e Tempo, e xa en 1976 creouse o semanario Teimae retomouse a publicacinde A Nosa Terra, ademais doutras moitas revistas culturais.

  Vinte anos mis tarde nace O Correo Galego, o primeiro diario impreso non gratutoescrito en lingua galega, que en 2003 cambiara o seu nome a Galicia Hoxe. Cransetamn diarios gratutos como De Luns a Venrese outros de carcter peridico, tantode informacin xeral (Tempos Novos) como cultural (A trabe de ouro).

  O Correo Galego,

  posteriormente Galicia Hoxe

  O diario gratuto De Luns a VenresCabeceira da revista Grial

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  10/11

  Situacin actual da prensa en Galicia

  Nos ltimos anos, a inmensa maiora dos peridicos escritos en galego pecharon, sendomoi significativas as despedidas de Galicia Hoxe(2011), o diario dixital Vieiros(2010),De Luns a Venrescomo edicin escrita (2013) ou, sobre todo, o centenario A Nosa

  Terra(2011).Na actualidade existen diversos portais de informacin periodstica na internet, comoPraza Pblica, Galicia Confidencial, Galiciaou o propio Galicia Hoxe, mais o nico conedicin impresa o semanario Sermos Galiza, creado en 2012.

 • 7/25/2019 A Prensa en Galego

  11/11

  BIBLIOGRAFA

  Informacin:

  - PDF A lingua galega na prensa

  - Documentos de Word Exposicin prensa agrariae Prensa en galego

  - Praza Pblica: http://praza.gal/- Galicia: http://galiciae.com/

  - Sermos Galiza:http://www.sermosgaliza.gal/

  Imaxes:

  - Google Imaxes:https://www.google.es/imghp?hl=es&ei=roZtVtugJsb7aoX0trAE&ved=0EKouCAIoAQ

  http://praza.gal/http://galiciae.com/http://www.sermosgaliza.gal/https://www.google.es/imghp?hl=es&ei=roZtVtugJsb7aoX0trAE&ved=0EKouCAIoAQhttps://www.google.es/imghp?hl=es&ei=roZtVtugJsb7aoX0trAE&ved=0EKouCAIoAQhttps://www.google.es/imghp?hl=es&ei=roZtVtugJsb7aoX0trAE&ved=0EKouCAIoAQhttp://www.sermosgaliza.gal/http://www.sermosgaliza.gal/http://galiciae.com/http://galiciae.com/http://praza.gal/http://praza.gal/