Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  1/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  2/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  3/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  4/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  5/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  6/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  7/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  8/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  9/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  10/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  11/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  12/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  13/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  14/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  15/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  16/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  17/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  18/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  19/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  20/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  21/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  22/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  23/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  24/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  25/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  26/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  27/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  28/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  29/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  30/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  31/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  32/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  33/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  34/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  35/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  36/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  37/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  38/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  39/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  40/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  41/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  42/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  43/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  44/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  45/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  46/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  47/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  48/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  49/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  50/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  51/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  52/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  53/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  54/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  55/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  56/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  57/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  58/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  59/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  60/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  61/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  62/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  63/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  64/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  65/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  66/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  67/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  68/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  69/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  70/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  71/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  72/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  73/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  74/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  75/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  76/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  77/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  78/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  79/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  80/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  81/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  82/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  83/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  84/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  85/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  86/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  87/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  88/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  89/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  90/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  91/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  92/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  93/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  94/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  95/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  96/97

 • 8/3/2019 Mrio Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce - Vol.2

  97/97

  EEssttaa oobbrraa ffooii ddiiggiittaalliizzaaddaa ee rreevviissaaddaa ppeelloo ggrruuppoo DDiiggiittaall SSoouurrccee ppaarraa pprrooppoorrcciioonnaarr,, ddee mmaanneeiirraattoottaallmmeennttee ggrraattuuiittaa,, oo bbeenneeffcciioo ddee ssuuaa lleeiittuurraa qquueelleess qquuee nnoo ppooddeemm ccoommpprr--llaa oouu qquueelleess qquueenneecceessssiittaamm ddee mmeeiiooss eelleettrrnniiccooss ppaarraa lleerr.. DDeessssaa ffoorrmmaa,, aa vveennddaa ddeessttee ee--bbooookk oouu aatt mmeessmmoo aa ssuuaattrrooccaa ppoorr qquuaallqquueerr ccoonnttrraapprreessttaaoo ttoottaallmmeennttee ccoonnddeennvveell eemm qquuaallqquueerr cciirrccuunnssttnncciiaa.. AAggeenneerroossiiddaaddee ee aa hhuummiillddaaddee aa mmaarrccaa ddaa ddiissttrriibbuuiioo,, ppoorrttaannttoo ddiissttrriibbuuaa eessttee lliivvrroo lliivvrreemmeennttee..AAppss ssuuaa lleeiittuurraa ccoonnssiiddeerree sseerriiaammeennttee aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee aaddqquuiirriirr oo oorriiggiinnaall,, ppooiiss aassssiimm vvoocc eessttaarriinncceennttiivvaannddoo oo aauuttoorr ee aa ppuubblliiccaaoo ddee nnoovvaass oobbrraass..SSee qquuiisseerr oouuttrrooss ttttuullooss nnooss pprrooccuurree::

  hhttttpp::////ggrroouuppss..ggooooggllee..ccoomm//ggrroouupp//VViicciiaaddooss__eemm__LLiivvrrooss,, sseerr uumm pprraazzeerr rreecceebb--lloo eemm nnoossssoo ggrruuppoo..

  hhttttpp::////ggrroouuppss..ggooooggllee..ccoomm//ggrroouupp//VViicciiaaddooss__eemm__LLiivvrrooss

  hhttttpp::////ggrroouuppss..ggooooggllee..ccoomm//ggrroouupp//ddiiggiittaallssoouurrccee