Memoria Cam

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Memoria Cam

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  1/14

  MEMORIA CAM 2015-2016

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  2/14

  LA PUBLICIDAD EN IMÁGENES

  Análisis de difeen!es i"á#enes se#$n l%s f&n'i(nes )&e '&"*len den!( de l% *&+li'id%d,

  !!*s,..es/s'i+d/'(".d('.10232.4%+%(-P&+li'id%d

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  3/14

  ANÁLISIS DE IMAGEN I7A

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  4/14

  ANÁLISIS  SPOR PUBLICI4ARIO

  Análisis de &n s*(! *&+li'i!%i( 8*l%n(s9 es'en%s9 diál(#(s9*es(n%es///:

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  5/14

  CAMPA;A PUBLICI4ARIA El !%+%( '(nsis! %n%li?%l% *%% [email protected] el *$+li'( %l )&e se dii#e9 )&e *e!e

  !%ns"i!i ( de )&e "%ne% %n&n'i% s& *(d&'!(/

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  6/14

  O4OGRAA DIGI4AL

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  7/14

  O4OGRAA ANALGICA

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  8/14

  EL NMERO PI

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  9/14

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  10/14

  CINEORUM LA ABI4ACIN DE ERMA4

  Res&"en de l% *el %'!iid%des @n%les,

  !!*s,..es/s'i+d/'(".d('.1016166.L%- %+i!%'i(n-de-e"%!

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  11/14

  AURASMA

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  12/14

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  13/14

  IMPRESIN D

   Dise=( e i"*esiFn de &n% @#&% 'e%d% *( n(s(!(s "is"(s '(n l% e%"ien!% !inHe'%d en l% i"*es(% D/

 • 8/18/2019 Memoria Cam

  14/14

  JIDEO7UEGO

   En es!% %'!iid%d el (+e!i( es l% 'e%'iFn de l(s difeen!es ele"en!(s )&e '("*(nen &n ide(&e#(, l(s *es(n%es9 el l% en el )&e !%ns'&e ( "&nd( del &e#(9 l% "e'áni'% > el sis!e" de &e#(9 el ene"i#(9 l%s '&!s'enes > el +(n&s ( "%!ei%l eK!%/

   A)&< el es&l!%d( de l% 'e%'iFn de l(s difeen!es ele"en!(s del ide(&e#(,

    !!*s,..es/s'i+d/'(".d('.1023033.AL4ERADOS