Nhac Viet lyrics with chords

 • Upload
  hai-vu

 • View
  245

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nhac Viet

Citation preview

 • AI DUA EM VEm (F)nay ai a em vng(Dm) khuya sao tri lp (Gm)lnhm nay anh a em (C)vMt em sao chiu long (C)lanh

  m(F) nay khi em i ring (Dm)khuya ring mt mnh (Gm)tim nay khi em i (C)riTi v m bc l (F)loi

  Ngi (Bb)yu i trong tnh munNgi (F)yu i trong tnh bunTrn tnh (Gm)yu ta trao (G)nhauHy qun nim(F) auThi (Bb)gian i xin dng liThi (F)gian i xin dng liCho i tnh (Gm)nhn yu trong mun (G)mngng khc ly (C)tan

  m (F)mai ai a em vMnh (Dm)em trn h ph (Gm)vngm mai ai a em (C)vMt em l t long (C)lanhm (F)mai khng ai a vNgi (Dm)i xin ng hn (Gm)dim mai c n i (C)vXin ngi hy nh tnh (F)ti

  ANH CHO EM MUA XUAN[C]Anh cho em ma xun, n hoa vng mi n,chiu ng no nhung nhng lao xao l y, chn bc mn h [Am]ph,mt bun v ngn [Bb]cy [G7]

 • Anh cho em ma [C]xun, ma xun ny tt c,lc non va try lLi th thng ci i, by chim la vt [Am]nngtrong [G7]khi chiu chi [C]vi,

  t m y c [F]la, ng ta xanh my [C]/[B]maNgoi diu cng [Dm]gi, thong cu h i [C]laTrong [C7]xm vang chung [F]cha, trng sng soi lip [Em]daCon sng di my [Am]nhnh, ct trng b qu [Bb]xa [G7]

  Anh cho em ma [C]xun, tr n a khp triNim yu i phi phiBn tay thm sa ngt, gii t hin chim [Am]ht,mi nh xinh k [Bb]nhau [G7]

  Anh cho em ma [C]xun, ng hoa vo pho n,nhc chan ha y Tnh yu non nc ny, bi th cn xao [Am]xuyntrong [G7]nng vng ban [C]mai

  Anh cho em ma xunNhc th trn mun li

  ANH CON NO EM

  Trnh by: Gia HuySng tc: Anh Bng................AmAnh cn n em.................. . Em

 • Cng vin gh ........ ........... AmCng vin gh .................... EmL chiu m.................... AmAnh cn n em. .................. GDng xa bn c. ................. EmDng xa bn c................. AmCon sng m m.. ................... AmAnh cn n em. .................. E7Chim v ni nhn. .................... DmTri m ma m. ....................... E7Tri m ma m.. .................... CAnh cn n em. ..................... GN hn vi vng. ................... EmN hn vi vng. ............... AmNng chi qua rm.. ................. AmAnh cn n em.. .................. EmCon tim bi ri. .................. Am

 • Con tim bi ri. ...................... EmAnh cn n em...................... AmV cn n em. .................... GCuc tnh l. .................... EmCuc tnh l. .................. AmAnh cn n em.

  AO LUA HA DONG

  Slow Rock

  Nng Si (Dm)Gn anh i m cht mt(Am)Bi v (Gm)em mc o la H (F)ngAnh vn (A7)yu mu o y v cng(Am)Anh vn yu(A7) mu o y v (Dm)cng

  Anh vn (Dm)nh em ngi y tc ngn(Am)M ma (A7)thu di lm chung (Dm)quanhLinh hn (Gm)anh vi v v chn (F)dungBay vi (Am)v vo (Gm)trong hn m (A7)ca

  Em cht n, cht (Gm)i, anh vn (Dm)bitTri cht (F)ma, cht (Gm)nng, chng v (F)uNhng sao i(Am) m khng bo g (A7)nhau

 • anh gi(Dm), ting th bun vng (A7)li

  Em (Dm)u, hi ma thu tc ngn(Am)Gi h (Gm)anh mu o la H (F)ngAnh vn (A7)yu mu o y v cng(Am)Anh vn yu(A7) mu o y em (Dm)i...

  BA NGON NEN LUNG LINH[D] Ba l cy nn [G] vng [Bm] M l cy nn [D] xanh[C] Con l cy nn [D] hng [C] Ba ngn nn lung [Bm] linh[C] H h h ha [Am] ha [D] Thm sng mt gia [G] nh.

  Gia [D] nh gia [C] nh m p bao nhng ngy [D] thCho ta bao nhiu nim [Em] thng [D] mn[G] Gia [D] nh gia [C] nh Vng vn bc [C] chn ta [Am] i[C] m p tri tim quay [G] v.

  K : Lung linh lung linh tnh [C] m tnh [G] chaLung linh lung linh cng mt [Am] mi [G] nhLung linh lung linh cng [C] bun cng [G] vuiLung linh lung linh hai [Bm] ting gia [G] nh.

  [D] Ba l cy nn [G] hng [Bm] M l cy nn [D] xanh[C] Con l cy nn [D] hng [C] Ba ngn nn lung [Bm] linh[C] H h h ha [Am] ha [D] Thp sng mt gia [G] nh.

  Gia [D] nh gia [C] nh, m p ta nhng ngy [D] thCho ta bao nhiu nim [Em] thng [D] mn[G] Gia [D] nh gia [C] nh Bn nhau mi [C] khi n [Am] au

 • [C] Bn nhau n sut cuc [G] i

  BAC DANG CUNG CHUNG CHAU HANH QUAN

  [Am] m nay trn [C] ng hnh [Am] qun ra mt trn[C] Trng trng on qun tin bc [Am] theo con ng ca Bc[A7] N ngn [Dm] hoa chin cng [Am] ta dng ln Ngi[F] Dng ln ti [Dm] ng c nim [Am] tin chiu sng ngi[Am] C [C] sao quyt [Am] thng, [Am7]lp lnh [Am] soi sng [C] ng chu [Dm] i.[Am] i, ta i gii phng min [Dm] NamKhi qu hng [C] nh vn [Am] cn bng qun xm lc[Dm] Th ta cn [Am] chin u qut sch n [Dm] iLi [Am] Bc thc gic chng [Dm] ta[G] Chin u cho qu nh Nam [E7] Bc ha li [Am] ca.

  [Am] Nm xa Bc [C] cng n [Am] con i chin dch[C] Ni rng vn nh, sui vn [Am] trong in hnh bng Bc[A7] C on [Dm] qun tin theo [Am] Ngi nh thc [F] in Bin nm [Dm] no vng li [Am] Bc gia chin ho.[Am] Min [C] Nam ta [Am] i, [Am7]hy pht [Am] cao c [C] Bc [Dm] trao.[Am] i, ta i gii phng min [Dm] NamKhi qu hng [C] nh vn [Am] cn bng qun xm lc[Dm] Th ta cn [Am] chin u qut sch n [Dm] iLi [Am] Bc vang lnh tin [Dm] cng

 • [G] Bc knh yu ang cng chng [E7] chu hnh [Am] qun.

  [Am] Hm nay Bc [C] gi c [Am] non sng p li[C] Ging l xc ti quyt tin [Am] ln ta ginh chin thng[A7] ng hnh [Dm] qun dc ni [Am] cao, bao vc thm[F] Gian nan u [Dm] bng lng hn [Am] cm cao ngt tri[Am] Min [C] Nam ta [Am] i! [Am7]Hy pht [Am] cao c [C] thm [Dm] ti[Am] Ta xng ln gii phng thnh [Dm] Ph ht bt [C] n, qut [Am] sch ht qun xm lc[Dm] V c lp t [Am] do, quyt ginh m [Dm] noGinh [Am] ly nhng ma [Dm] xun[G] Bc knh yu ang cng chng [E7] chu hnh [Am] qun

  BAI CA SINH NHAT[Am]Anh i sinh nht em vi cy n ghitarAnh i sinh nht em khng bnh v khng [Dm]hoaAnh i sinh nht em ch c bi tnh [G]caCh c tri tim [Em]yu ang ca ht rn [Am]rng

  Li ca kt thnh hoa [G]thmNgt [Em]ngo anh ht tng [Am]emn ngn hoa thnh cu[G] chcRn [Em]rng nng phm tng [Am]emLi ca ha thnh ngn [G]nnHng [Em]ho soi sng mt [Am]emn ngn hoa thnh cu [G]chcMng [Em]ngy sinh ca i [Am]em

 • BAI TANGO CHO EMiu: TangoNhp 2/4F.............[B].......................[C#m].T ngy c em v nh mnh trn nh trng th.........................[F#].....[F#]....................[B]..Dng nhc tnh tt t lu tun tro ngt ngo nh dng sui................[C#m][F#].......................[B]..Anh yu pht ban u n nghing nghing dng em su....................[C#m].............[F#]....................[B].Trong mt em bun v mau em i! c khi no ln gp y cho mai sau................[E].....................[B].Ting n ha m i nhp bc em thm l li[B]...............[C#m][F#]..................[B]..Cung iu bun chi vi i tm hn ring th gii...............[E].........[B].....................[F#].Mnh du st i em nghe ln hi chy trong tim nng nn.....[F#]......................[C#m]...........[F#]...............[B]..Tic thng chi tri rng thnh thang vng vn ri mt i cu mang................[B].[B].................[C#m].gi mnh c nhau ri i p v ting em ci[C#m].................[F#].....[F#]................[B].Vt ngn trng qua b khi dt du cng v cn nh mi..................[C#m][F#]...................[B].Ta xy vch chung tnh nhiu chng gai c tay mnh[B]...............[C#m].................[F#]....................[B].Xin cm n i cn nhau ghi su pht ban u bng bi tan-go cho em.

  BAI THANH CA BUON

 • [C]Bi thnh ca [G] cn nh khng [C]emNoel nm [Am]no chng mnh c [C]nhauLong lanh sao tri p [Dm]thm mi mto trng em [G]bay nh cnh thin [C]thnGit mi [F]hn di thp chung [G]ngnCng nhau qy [G]di tng Cha cao [C]sangXin cho i [Am]mnh sut i c [C]nhauVang trong m lnh [Dm]bi ca Thin ChaKh ht theo [G]cu m thnh v [C]cngi ging ht [G]em mnh mang [C]bun

  [C]Ri ma gi but cng qua [G]mauLi hn u ai nh di [C]luRi mt [F]chiu o trng thay [C]muEm qua [Dm]cu xc pho bay [C]sau

  Li nguyn mnh Cha c nghe [Dm]khngSao by [G]gi mnh hoi xa [C]vngBao nhiu m Cha xung dng [Dm]gianBy nhiu [G7]ln anh nh ngi [C]yu

  Ri nhng m [G]thnh ng n [C]NoelLang thang qua [Am]min gio ng du [C]yuThin thnh ca xa [Dm]vang trong m tiNh qu i [G]thi ging ht ai [C]bunm thnh v [G7]cng lnh gi hn [C]ti

  BEN DOI HIU QUANHIn tro : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]Mt (Dm) ln cht nghe (Dm) qu qun (C) ti xa (F)Ging (A) ngi gi ti (A) nghe ting (A7) rt nhu m (Dm)Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi ht (A7) bao gi (Dm)

 • K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  Ri (Dm) mt ln kia (Dm) khn gi (C) i xa (F)Tng (A) rng c qun (A) thng nh (A7) ni qu nh (Dm)Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi khc (A7) bao gi (Dm)K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  ng (Dm) no qunh hiu (Dm) ti (C) i qua (F)ng (A) v tnh ti (A) c nng (A7) rt la (Dm)ng (Dm) tht lng yn (Bb) lng khng (C) g nh (F)Git (Dm) mnh nhn quanh (Bb) ph (A7) xa l (Dm)K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  ng (Dm) no du ti (Dm) i n (C) cn say (F)Mt (A) ln nm m (A) ti thy (A7) ti qua i (Dm)D (Dm) tht l ri (Bb) lng khng (C) bun my (F)Git (Dm) mnh tnh ra (Bb) nng (A7) ln ri (Dm)K & Kt : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  BEN EM LA BIEN RONGLy tng, nt: [G] [C]Intro: [Cm[ [G7] [Cm] [Cm] [G7] [Cm] [Fm] [Cm] [G7] [Cm] [Fm] [Fm] [Cm] [Cm] [Fm] [Fm] [C]

  Tnh [Cm]i sao i [G7]mi nn sng di [Cm]mnh mng[Fm]Bn [Cm]tay m ni [G7]nh xn xao [Cm]bin rng[Fm]V [Fm]em mt anh, mt anhMa [Cm]xun qua rt nhanhCn [G7]chng ni au ni au tui xanh

 • Tnh [Cm]anh nh cn [G7]l cun [Cm]i b ma ging[G7]Tnh [Cm]em nh sng [G7]vng trong xanh [Cm]phng lngMa [Fm]thu qua quaMa [Cm]ng sang sangTnh [G7] ra i vi [Cm]vng ...

  [Fm]Khi anh xa em sng thi [Cm]khng x b[Ab]Khi em xa anh [G7]ch v ...[Ab]Con sng lang thang [Gm]kh ni u ngun[Ab]Bn em, bn em bin [G7]chtEND with: [Cm] [Fm] [Fm] [Cm] [Cm] [Fm] [Fm] [C]

  BEO DAT MAY TROI[G]Bo dt my [D]tri, chn xa xi,Anh [Em] i, em vn [C]i... i ... bo dt [D][G]My i ... [D]tri,chim [Em]sa, tang tnh [C]tnh... i ..., cao vi [D][C]Ngm mt tin [G]trng, hai [D]tin [Em]i,ba bn [C]tin ch, sao [D]chng thy [G]anh...[G]Mt mnh trng [D]treo, sut nm canh,Anh [Em]i, trng [C]ng... a ... ngang u [D][G]Thng nh... ... [D]ai, sao [Em]ri... m sp [C]tn...trng t[D], [C]cnh tre a trc [G]gi ln [D]gi la [Em]em vn [C]mong ch, sao [D]chng thy [G]anh...

  [G]Mn mi chim [D]bay chn ni naoAnh [Em]i, em ngng [C]i mi mn[D][G]thng nh [D]ai chim [Em]i cho nhn [C]mt i li[D][C]ngi i xa c [G]nh l [D]nh ai [Em]ngi

 • trng cnh [C]chim tri sao [D]chng thy [G]u...

  BIEN CANC [E]ngi t lu nh thng [Am]binNgy xa bin [Dm]xanh khng nh by [G]gi bin l hoang [C7]vngLi ti nh [Am]b ting gi tht [E]cao bin trn ni [Am]au [A]Tnh em qu [Dm]ln sng cng v [G]tan i ti nh [C]mtGic m khng [E]cn bin xa [Am]cnVng em trn [G]i bin thm than [G7]khc ngn lng vi [C]tiCng ti bin [E]cht, cng em bin [F]tan[A]Ngn nm ni [Dm]au ha kip my [E]ngn c n bin [Am]cn

  C ngi hn ti ti phng triBin xa lng nghe trng xa ni nim bin khng ln tingi ti nh b trc nhng kht khao chm trong ni auTnh em qu ln vi nhng am m lm nn oan triSng reo no n hi u khng vVng em trn i bin thm than khc ngn ln vi tiCng ti bin cht, cng em bin tanNgn nm ni au ha kip my ngn c n bin cn

  i ti nh b trc nhng kht khao chm trong ni au....Ngn nm ni au ha kip my ngn c n bin cn.....

  BIEN MANBin MnTrn Thin Thanh

 • BOLERO

  [Am]Cao ngt Trng Sn(Am), m p tnh thng(D) nc ra sng [D]ngun[Am]Tm v bin [D]ng, tnh yu [E7]thnh sng Thi Bnh [Am]Dng[G]Ri tng m [C]sng, sng v [Am]v ru gic qu [G]hngNhng qu hng cha [F]ng, khi bom n ti [E]bi cn nhc nhn di rung trn [E7]nng.

  [Am]Ti thc tng m(Am) th u, m nghe(D) mui pha trong [D]lng[Am]M l m Trng [D]Dng, go than [E7]t bi trc ghnh [Am]sau[G]Tui tri qua [C]mau, gi bin [Am]mn nui ln khn [G]tiNn nm hm mt [F]tui, ti i vo qun [E7]i m lng th cha h yu [Am]ai.

  Ngi yu [A]ti, ti mi quen m [F#m]thiLc dng [D]qun trn vng va tip [C#m]thuVng hoang [Bm]vu bng da b ct [D]diGi ln tng chiu [A]vng nng xa tc trn bin [E]xanhNgi yu [A]ti hay khc trong chiu [F#m]maLc mu [D]xanh bin mn c sc m[C#m]yBo yu [Bm]anh em mun chuyn i [D]mnhNh mu xanh bin [C]tnh trong ngy tri xinh rt [Am]xinh.

  [Am]Ti n li i(Am), xa vng i ti chin(D) chinh lu [D]di

 • [Am]Mit mi i [D]trai, vt trung [E7]di che khut bin [Am]xanh[G]p ta trong [C]tranh, gt bn[Am] ly cho la thm [G]xanhTrong bao ln qun [F]hnh, ti qua vng kh [E]cnM hi thnh bin mn trn [Am]mi.

  BIEN NHONgy mai em [Am]i bin [Am]/[G]nh tn em gi [Dm]vgi [F]hn liu r l [E]th gi [E7]b ct trng m [Am]khuyaNgy mai em [Am]ii [Dm]ni nghing nghing i [E7]ch si [F] trng em tng ginghe [E7]bun nhp chn b [E7]v

  Ngy mai em [Am]i bin [Am]/[G]nh em quay v [Dm]ngungi [F]trng dng gi ngp [E]hn bn [E7]tay chn gi ma [Am]sangNgy mai em [Am]ithnh [Dm-E]ph mt m n [E7]m hn [F]l nghing vai gi bunnghe [E7]ngoi bin ng bun [Am]hn

  Hm no em [Dm]vbn [F]tay bung li [Am]ng n [E]ln cung phm [E]chsu [E7]ln y hoang [E7]vu

  Ngy mai em [Am]i bin [Am]/[G]nh tn em gi [Dm]vtriu [F]sng t m cn [E]m tri [E7]cao nu bc sn [Am]khNgy mai em [Am]i

 • cn [Dm] ru phong r [E7]bun n [F]ph nghe ma ti hnnghe [E7]ngoi tri ging my [E7]tun

  Ngy mai [Am]em i bin [Am/G]c bng khung gi [Dm]thmngy [F]ma thng nng cn [E]bun bn [F]tay nghe ngng tin [Am]sangNgy mai em [Am]ithnh ph [Dm]mt m n [E7]vng na [F]bng xun qua ngp ngngnghe [E7]tri gi lng m [Am]thng .

  BIET TIM DAUTng ngy di[Dm]cn li mt mnh ni y[F]Nhn cnh chim[C] bay ngang thp thong tri xa[Dm]Lng ngm ngi[Dm] v mt cuc tnh l[F]Tnh bay[C] theo nhng[A7] cnh chim v u[Dm][A7]

  Tng ngy di[Dm] cn li mt mnh ni y[F]Lng kht khao[C] bao nhiu yu thng [Dm]ngy noTrong vng tay[Dm] mnh nguyn th bn nhau[Bb]Hn ngt ngy[C] khi i mi em [A7]va trao[Dm]

  Kht khao mong[Bb] tr li mt ngy m m[F]Ta cng nhau [C]say sa bc trn [Dm]ng tnhNm tay nhau[Bb] vui a rn vang ting ci[F]Du nhau [C]i vi nhng chic hn u tin[A7]

  Kht khao mong[Bb] tr li mt ngy m m[F]Ta cng em [C]say sa bc trn ng v[Dm]Nc mt ri[Bb] bit gi ch l xa vi[F]Lng chua xt [C]thy tic nui nhng ngy qua[A7]

 • Bit tm u[Dm]

  BO CAU KHONG DUA THU[Am] Chia tay mt thi o [Dm] trng[G] Bng khung bun n bao [C] gi[Am] Chia tay lm sao khng [Dm7] nh[E] Trong [E7] tim mt bng hnh a.......

  [Am] B cu khng a th hay [Dm] lng ai khng dm!B [G] cu khng a th cho [F] lng ai bng [Dm] hong thn [E7] th.B [G] cu i [Am] lng ai m [F] cB [E7] cu i nhp cu ni hai [F] ngi khng [Am] ght nhau

  [Am] B cu khng a th hay [Dm] lng ai khng dm! [G] khi chia tay nhau m [F] mt mi tnh [Dm] lng sut [E7] iB [G] cu i [Am] lng ai m [F] cB [E7] cu i nhp cu ni hai [F] ngi khng [Am] ght nhau

  BONG HONG THUY TINH[G] Nu nhng m say vi [G]vTa [G]trao nhau ri lng [Em]qun[C] Nhng nm thng [D]tri lng mang bao vt thng khc [Em]suV ta cht [D]yuTnh [G]yu xa nh vt ca xt xaTim anh m thm au [Em]nBi m [C]qu kh ging che m [D]trn cy n nn [Em]cmTnh yu [D] xin gi tn "Bng hng [Em]thu tinh

 • si [C] quen bc chn anh tng [D]m trn ph khuyachorus:[G]Xin nh cn m cho bng hoa s mi mi trong [D]tim ta[Em]Xin cho i tay nng niu ch v tnh c nh [D]riV tnh [C]yu kia mong manh nh thu tinhAnh khng mun trong i [C]thiu [D]em, [C]thiu [D]em ... thi [G]gian ta chia xa khng [D]phai nha ngy [Em]mai ta s mi khng [D]qunXin em [C]hy gi k nim "[D]Bng hng thu [D]tinh" oh oh[G]

  2/ [G]Nu nhng m say tm [G]nKhi thi [G]gian cha xa m vt [Em]thng[C]D cho nm thng [D]qua Cuc tnh chia cch xa i [Em]niNgy xa ta [D]yuD thi [G]gian cho ai s lng qun Ai m thm tic [Em]nuiBi m [C]qu kh ging che m [D]trn cy n nn [Em]cmTnh yu [D] vn gi tn " Bng hng [Em]thu tinh" cho [C]mi mi vn ghi trong lng [D]ta nm thng qua

  BUI PHANKhi (C)Thy vit bngbi (F)phn ri (C)ri.C (Dm)ht bi nori trn bc (F)gingC (G7)ht bi novng trn tc (C)Thy ...

 • Em (C)yu pht giy nyThy (F)em, tc nh bc (Em)thmbc (C)thm v bi phn cho (D7)em bi hc (G7)hay

  Mai (C)sau ln, nn ngiLm (F)sao, c th no (Em)qun ?Ngy (C)xa Thy dy (D7)dkhi em tui cn (C)th ...

  BUOC CHN LE LOITng [Dm] ngy trn [F] ph bc [C] chn anh [Dm] l loiGi em n [F] chn m [C] xa nht bng [F] myNi chn [Bb] tri khng ngy [C] thngPhiu du qun ng [F] vt [Bb] tn du chn [C] em trong i [Dm] ti

  Git [Dm] ma kia [F] xa [C] tan bng hnh [Dm] emCn y nc [F] mt ha [C] chung nim nh [F] nhungTrn con [Bb] ng xanh mu [C] l quen du chn [F] ngiL [Bb] loi bc chn [C] anh i v [Dm] u

  [Bb] Chi vi anh [C] bc qua nhanh con ng [F] xa[Bb] Ni ta [C] c nhng ngy [A7] vui[Bb] Bao nhiu n [C] i xin tri theo ngn [F] my[Bb] Min man cu [C] ht kh gi [A7] em

  Ting ma [Dm] bun ri lnh [C] qu c n anh khc [F] thmL [Bb] loi bc chn [C] anh trong chiu [Dm] ma

 • CAT BUIHt bi [Am] no ha kip thn ti. mt [Dm] mai vn hnh hi ln [Am] dy[E7] i ct bi tuyt [Dm] viMt tri [E7] soi mt kip rong [E7] chi

  Ht bi [Am] no ha kip thn ti mt[Dm]mai ti v lm ct[Am]bi[E7]i ct bi mt[Dm]nhoiTing ng[E7]no g nhp khng [Am] ngui

  Bao nhiu [A] nm lm kip con [A] ngiCht mt [A7] chiu tc trng nh [Bm] viL [D] a trn cao rng [E7] yCho trm [F#m] nm vo cht mt [A] ngy

  Mt tri [Am]no soi sng tim ti tnh [Dm] yu xay mn thnh [Am] cui[E7]Xin p mt bi [Dm] ngiTng ngy [E7] qua mi ngng tin [E7] vui

  Cm rng [Am] no l xc x cyT vc [Dm] su nghe li mi [Am] dy[E7] i ct bi phn [Dm] nyVt mc [E7] no xa b khng [Am] hay

  Ht bi [Dm] no ha kip thn ti. mt [Gm] mai vn hnh hi ln [Dm] dy[A7] i ct bi tuyt [Gm] viMt tri [A7] soi mt kip rong [A7] chi

 • Ht bi [Dm] no ha kip thn ti mt[Gm]mai ti v lm ct[Dm]bi[A7]i ct bi mt[Gm]nhoiTing ng[A7]no g nhp khng [Dm] ngui

  Bao nhiu [D] nm lm kip con [D] ngiCht mt [D7] chiu tc trng nh [Em] viL [G] a trn cao rng [A7] yCho trm [Bm] nm vo cht mt [D] ngy

  Mt tri [Dm]no soi sng tim ti tnh [Gm] yu xay mn thnh [Dm] cui[A7]Xin p mt bi [Gm] ngiTng ngy [A7] qua mi ngng tin [A7] vui

  Cm rng [Dm] no l xc x cyT vc [Gm] su nghe li mi [Dm] dy[A7] i ct bi phn [Gm] nyVt mc [A7] no xa b khng [Dm] hayCAU CHUYEN DAU NAMTrn ng i(Am) l xun u [C]nmQua mt nm(Am) rut ri t tm(Em)Nm mi nhiu(Am) c vng ch [C]mongMay nhiu(Am) ri t ngng [F]trngVui cng(G) pho ru [C]hng

  Ta cng nhau(Am) n thm ma [Gm]xunXun d thay(Am) i bit bao ln(Em)Xin khn nguyn(G) kt cht tnh [C]thnQuyn cnh(Am) lc nhng bng [F]khungNm [Dm]ny chc gp tnh [Gm] nhn [C] [Gm]

  Xun mang nim tin [Eb]ti

 • Bao la ngun yu [F]mi, nh [F7]hoa mai n phi [Bb]phi [Gm]Th gian thay n [Eb]cin [F]cho nhau cuc [Bb]i, trn t [Eb]m vui khp [D7]ni

  Xun gieo lc khp [Eb]chnXun i ri xun [F]n, cho [F7]nhn gian y lu [Bb]luyn [Gm]n th ni trn [Eb]tuynVit [F]th thm bn [Bb]hin, mt [EbM7]li nguyn xin ch [D7]qun

  Mong u nm cui nm gp [Gm]mayGia nh lun hnh phc sum vyTrn bc ng danh li dm [C]myDuyn va p m [F]saym [Dm]nng xun p vo [Gm]tay

  CAU VONG KHUYET[Am].........[Em]Ai yu mt ln,

  [G]....................[Am]u hnh phc vi ngi mnh yu

  [Am].........[Em]Ai yu mt ln,

  [G]....................[Am]u tri qua cay ng ca tnh yu

  [C].......................[Am]...........Ngy xa ti cng yu ngi ti yu p xinh

 • [F].................[G]Nh hoa nh i thin thn

  [C].......................[Am]........Gi y ti lng im nhn em xa ri ti

  [F].................[G]Chia i cu vng ngy xa

  K:

  [C].....................[Em] khuya ri vn ngi m sao

  ...[Am].................[Em]Sng ri lnh t i b vai[Am].....................nh trng khng cn na

  [Em].......................[F]..............[G]Ch cn chic cu vng khuyt mnh ti n ci

  [C]...................[Em]n bao gi mi c c em

  [Am]...................[Em]n bao gi thy c cu vng

  [Am].....................Ti ngi gia m lnh vng

  [Em]..................Hi v sao ti li khc

 • [F]..........[G]...........[C]Gi mi bit u l yu.

  CAY BANG

  Verse/ twice /:Cy bng[Em] i ..to [E]bng thng nm [C]didi vm[C]l tui [G]th d thng / qua/bao[G] m mng p[Em]Ri mt sm ln [Am]khnnht chic[E]l m lng ngh[G]suy.

  [C]sng c ngha[D] hn d ma[C] ng but gil[D]ri nh git mu[G].Vn tin[Am] rngri xun s[C]ti mm sng m chi n nng[G]vng

  Bridge/ backvocals /:[C]Ai vui khi l [F]bng [Dm]rt xung gia ma [G]ng? nh [F]mu du xa la[C] cnh .n ci[Am7]lun ti sng trn[A7] mi.[C]Ai vui khi l [F]bng rt xung gia ma[G]ng? nh[F]mu du xa la[C]cnhn ci [C]lun ti sng trn[A7]mi.

  Ref:[G]Mnh mang cu ht su trong gic[C] ng.i trong bng[G] mt cy bng nm[A7]xaTrong tim ta[G] vn khc su mt[C] thiMnh mang khc [G]ht Cy bng nm [A7]xaBack to Bridge

 • Hot :Cy bng[A7]xa khng cn nguyn vc[A] dngdu bo[G] ging thm bao ngy[E] qua[C]D cho thi gian phai tn bao [G] thCn mi sc[G] sng cy bng[A7]xa.

  Du c[A7] lc mt tri khng chiu[A] sngvn vng [G]tin nng m khi bnh [E]minh.[C] th cn mi vn p nh gic[G] m[G]Sng mi cy bng [A7]i.

  CAY DAN BO QUEN

  iu: Boston

  Hm [Dm] xa ti [F] n nh [Dm] emRa [Bb] v mi [F] nh rng [Gm] qun cy [Dm] n[Am]Tnh [Dm] tang tnh tnh tnh tang

  m [F] khuya thao [Am] thc m [Bb] mngCh [G] mai tm [F] n c [Am] nng ngy [Dm] thTnh [F] tang tnh tnh tnh tang

  Hm [Dm] sau ti [F] n nh [Dm] emCy [Bb] n nm [F] nhng [Gm] em u [Dm] ri?[Am]Tnh [Dm]tang tnh tnh tnh tang

  Bng [F] hoa trn [Am] phm ti [Bb] ciNgi [G] tin tng [F] o hoa [Am] i xinh [Dm] xinhTnh [F] tang tnh tnh tnh tang

  Ti [Bb] nng niu cy [F] n, tnh tangem [Bb] v say [F] m, ti [Dm] nng niu hoa [Gm] tn, tnh tang

 • Khi [Bb] bng hoa a [Dm] vng, [Am]tnh [Dm]tangLng [C] ti vn [F] vng, nh [Am] ngi hay nh [Dm] hng? tnh tang

  n [Bb] i Thi [D7] c ln ting [Gm] thanHay [C7] c reo ni [F] hoanTrn [Bb] ng ln vin [F] phng

  Ngi [Dm] i ! Ti [Bb] thng hay mun [F] bitVi [Am]tnh hoa thm [Dm] thitYu [F]ti hay yu [Bb] n?Yu [Gm] ti hay yu [Dm] n?

  CAY DAN GUITAR CUA DAI DOI BAiu: Disco

  Cy n guitar [Em] ca i i ba[Am]Khi hnh qun xa[Am], cy n theo ta[C] khp ni[B7] trn chin trng[B7]T min ng t mi[Em] n cng ln bin gii[C] ca khc qun hnh[Am]Cy n chng ti[B7] tr nn ngi bn tm tnh[Em]

  [Em]Khi vui lin hoan[C], reo mng chin thng[D]Cy n cng ht[B7] vi chng ti[Em]Nhng khi nh nh[Am]Nhng giy pht bun[B7], n do ln khc ht qu hng[Em]i khi, nh ngi [Am]bn gi, n li[Em] cng ta ht[B7] ln bi tnh ca[Em]

  Ai n guitar[Em], ting vng gn xa[Am]Khi n ngn nga[Am], giai iu dn ca [C]nghe thit tha [B7]bao dng hnh[B7]

 • T ng qu bt ngt[Em], hng da cao che mt[C] bn nc cy cu[Am]Ni i chng ta[B7], m ra tnh yu ban u[Em]

  Khi chia tay nhau[C], ln ng chin u[D]Bao ngi yu du[B7] tin bc chn[Em]Nh bao tm lng[B7] chic hn thm nng li bao ni nh mnh mng[Em]Xa nhau, gn mi mi[Am]n s cng ta[Em], ht vang[B7] ip khc tnh ca[Em]

  i n guitar

  CAY DAN SINH VIEN(Am)i sinh (C)vin c cy (G)n ghi (Am)ta.n ngn (F)ln chng (G)ta cng (C)ha ca.(F) C anh (Dm)bn xa (Am)nh,C c (G)bn nh(C)cha,(F)Ct ting (G)cng ho (Am)ca

  (Am)i sinh (C)vin qu cy (G)n ghi (Am)ta.Nh ghi (F)ta mi (G)quen nng (C)mi ca.Bung ting (Dm)n tang (F)tnh tang (Am)tnhHt ln (G)bi nh (C)thng.(F)Thng mn (G)tnh ng (Am)hng.

  (F)i sinh (Am)vin sng (G)trong tnh bn (C)thn.(Dm)Khi thy anh bun ti (Am)nng phm n(F)Tnh tang (Dm)tnh tnh (Am)tang.(F)Cng dt (G)nhau qua nhng (C)ngy gian (Am)kh.Cng dt (G)nhau qua qung (Em)i sinh (Am)vin.

  (F)Ri mai (Am)y bc (G)danh li phn (C)hoa(Dm)Khi nghe ting n (Am)ta nh nm no.

 • (F)Thc sut m (Dm)di nhng (C)ngy thi (Am)n(F)Gi nh (G)nhau, nh nhau tht (Am)nhiu.Gi nh (G)nhau ta m (Em)n ghi (Am)ta

  CHAN TINHLy tng: [A] [E] [D] [F]Ma xun va [Dm]n hoa v trn nhng bn [Gm]tayV em va [A7]n thay mu o mi v [Dm]anhNguyn cho ngy thng m m nh nhng sm [Eb]maiNhng nhc nhn chm [F]quen [Bb]vn trong ngn mt [A7]emang nhn v [Dm]anh

  V anh li [Dm]nh nhng gi em ng ch [Gm]trngMt mnh lng [A7]l t lnh trong ma v [Dm]anhTnh yu tm thy nguyn vn trong m bo [Eb]gingGia hoang tn lng [F]qun [Bb]ni cui ng c [A7]emring ch i [Dm]anh

  K:[Dm]Nh cha tng [Gm]c nhng pht la [C]xaGiu gng mt [F]trn vai anh khc [Bb]aNhng con ng [Gm]anh i ri cng a anh v bn [A7]em

  [Dm]Nh anh c [Gm]sng giy pht u [C]tinC em tn [F]n nhng giy cui [Bb]cngSut cuc i [Gm]anh khng qun chn [A7]tnh dnh ht cho [Dm]em.

  CHI TOI

 • [Em]Nh ti trn bn [D]sng c chic [Em]cu nh cong cong .Hng cau di nng [D]trong l tru [G]khng[Dm]Ch ti trng d [E7]thng bn rau [Am]ch cu ng a[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng [Am] [G] [D] [Em]

  Thi con gi lng [D]ong c bao [Em]ngi thm mong theoM dc con gi [D]yu ly chng [G]i[Dm]Ch thng hai a [E7]em thng m [Am]gi con au a[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng. [Am] [G] [D] [Em]

  Ri m ti khut [D]xa, chng ti [Em]khng cn th ngyCh li lo cc [D]em chuyn [G]chng con[Dm]Ngy chia tay bn [E7]sng thy ch [Am]bun m thng a[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng.

  Ri mt m sng [D]trong c mt [Em]ngi n ng quaH v xy chic [D]cu ni [G]b vui[Dm]Gp ch ti d [E7]thng mi xin [Am]li cu hn a[Em]Ch cng [D]mun ly [Em]chng. [Am] [G] [D] [Em]

  Cu xy xong [D]lu khng thy [Em]ngi v a du ch ti ngng [D]ch mt [G]l nha[Dm]Hng cau u tri [E7]cau bao l [Am]tru bun ri theo[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng. [Am] [G] [D] [Em]

  Nhiu nm xa cch [D]xa ti tr [Em]v lng qu thm

 • Nhn hng cau xc [D]x l [G]tru kh[Dm]M ch ti b [E7]xinh ng bn [Am]cu thng nh mng mng[Em]Ch i [D]sao vn [Em]cha ly chng. [D] [Em]

  [Am]Ch ti [G]cha [D]ly [Em]chng...

  CHIA TAY HOANG HONLy tng: [D] [E] [A] [C]Anh phi v [Am]thi xa em thi ...Hong hn yn [C]lng cng theo [A]v ...Git nng cui [F]ngy ri xung tcM li t [E]bit chng ln [Am]mi ...

  Anh phi v [E]thi xa em [Am]thiXa hng [A7]cy m h hn ta [Dm]ngiHoa kh [Am]rng tm ngn li nh mi lng [E7]ta xao xuyn bi [Am]hi ...

  Chia tay [Am]em chia tay hongChia tay [F]em chia tay hong hnAnh mang theo [Dm]v tnh yu v ni [Am]nhAnh mang theo [F]v con tim c [Bb]n ...

  Chia tay [Dm]em chia tay hong hnChia tay [Am]em chia tay hong [E]hnGi li cho [Am]em tri tim thp [Dm]laGi li cho [E]em ... mt na vng [Am]trng ...

  CHIEC AO BA BAChic o b (D)ba trn ging sng thm (Am)thmThp thong con (G)xung b nh mong (C)manhNn l i (D)nghing tc di con nc (Am)

 • Hu Giang (Em)i em vn p ngn (Am)i

  Nh chic xung (D)xa nm no trn bn (Am)cThng lm cu (G)h ro gi khch sang (C)sngo trng xung (D)a mt ci em kh (Am)giNgi thng (Em)i em vn i (Am)ch

  p qu qu (C)hng hm nay p v (Am)ngnV Sc Trng (G)hm nay khai iu Lm (Am)Thnn n chao (C)nghing xn xao ma la (Am)nhiuV bn Ninh (G)Kiu thy chng i ngi (Am)yuEm xinh (D)ti trong chic o b (Am)baEm i mau(G) ko tr chuyn ph m(C)Qua bn Bc Cn Th(Am)

  Hu Giang i(D) nc xui xui mt dng(Am)Du qua y mt ln(C)Ni sao cho va lng(Em)Ni sao cho va (Am)thng

  CHIEC KHAN GIO AM-------[Am]-------------------------[Em]------- bn kia bu tri v m nh trng anh dy----[F]------------------------------[G]------[C]V em gi ang chm trong gic m m m-----------[Am]-----------------------------[Em]----------Gi my mang vo phng vng tay ca anh nng nn------------[F]--------[G]----------------[Am]Nh nhng m cho em yn gic ng ngon.--------[Am]---------------------[Em]------- bn y bu tri th ma c ri hng h----[F]-----------------------------[G]---------- tim anh cn co v da dit trong ni nh--------[F]--------[G]---[Am]

 • Dng nh anh nh v em

  ---------[C]------------------------[G]-------------Gi cho em m lung linh v v sao ni bin ln------------------[Am]-------------------------------[Em]--------Gi em nhng ngi sao trn cao tng em chic khn gi m----------------------[F]------- em thy chng h c n---------------[G]---------------- em thy mnh cn bn nhau---------------[F]-----------------------[G] em vng tin vo tnh yu 2 chng ta.----------[C]-------------Ri cn ma m qua i----------------[G]----------Ngy mai lc em thc gic---------------[Am]------------Nng mai s hn ln mi em--------------[Em]------N hn ca anh m p--------------[F]-----------------V em hy ci nhiu em nh------------[G]-----------------V em mi l nim hnh phc--------------[C]Ca anh m thi

  CHIEC LA DAU TIEN[G]..........................[D]Sm thc gic cht nghe ma ng[Bm]......................[Em]Thy chic l rng ri bn thm[C].................[G]

 • L a vng mi khi no[D]...........................[G]L xanh i u v u[G].......................[D]C thiu n ngi bn dng sng[Bm]..........................[Em]Ngc mt thy ma ng v[C]........................[G]m chic l rng cui chn i[D].................................[G]Bng dng ht vu v m thi[Em]..................[Bm]Hi chic l no bay v tri[C]..............[G]C gi li vi ti[Em]...................[Bm]Hy gi ly dm ti n ci......[C]................[G]V c tin con ngi

  Sm thc gic cht nghe ma nga nc mt v tay em gym l rt rng cui chn iL xanh, c phai nh i emHi th gii ngy mai v uCt ting ht vi ni suTin chic l v ni xa viBng dng ht vu v m thi

  Hi chic l no bay v triC gi li vi tiHy gi ly dm ti n ciV c tin con ngi

 • [C].................................................[Bm]Bay bay tht xa tht xa m my en kia.....[D]....................[G] yn gic mng lnhEmM cho ngy sau cn xanh mi[C]..........................................[D]M em ngy mai bnh yn nh l

  Hi chic l no bay v triCh ngi ngng vi tiHy gi ly dm ti n ciV c tin con ngiHi chic l no bay v triC gi li vi tiHy gi ly dm ti n ciV c tin con ngi.

  CHIM SAO NGAY XUA

  Ngy [D]xa em nh chim sosng v t hay mng m nhiuNhn [F#m]em i qua cui xmln tc [Em]my bay m ng [A7]hng ...Chiu [D]nay theo em anhbc bn [Em]em trn con ng lngNhn [A7]em anh nh mun niny c b kia ch anh i [D]cng ... ... ...

  [D]hay ! Anh ny k gh ngi ta i [A7]vi [Bm]v thi k ngi [A7]ta .....C [Em]sao anh vi theo sau khi ngonh [A7]ligp [Em]nhau em thn [A7]thng ...

 • Em [D]i ! ng v cn xa anh a [A7]va [Bm]v anh chng tnh [A7]cng ...L [Em]mai em c ly chnganh xin lm [Bm]ngi lm [A7]ngi a sao qua [D]sng ...

  Thi [D]gian tri i nhanh quting yu ti cha kp xp vnMt ngy [F#m]kia ly tre cui xmchng thy [Em]em chiu nay i [A7]v ...Hi [D]ra mi hay chim so sang [Em]sngso i ly chngCn [A7]u nhng chiu theo bcgi ch c anh l loi i [D]v ...

  Ai [D]em con sao sang sng cho con [A7]sos [Bm]lng bay [A7]xa ...So [Em]bay b li mnh tab v mt [A7]no xa [Em]xm i [A7]v ...So [D]i ! By gi ngi y ch ai ai [A7]chThi [Bm]ri ht i ht [A7]trng ...Trch [Em]cho s kip bt bo t duyn chng [Bm]ngth [A7]nh nhn so sang [D]sng

  CHO EM MOT NGAY[Am]Cho em mt [E7]ngy, mt ngy [Am]thi[Am/C]Mt ngy khng khc khoi ch [G]i[E]Mt ngy khng ma ri, ma ri bun tiMt ngy khng t ti heo [E7]may

  [Am]Cho em mt [E7]ngy, mt ngy [Am]thi[Am/C]Mt ngy khng c m vi [G]vi[E]Mt ngy i chn, i chn khng mt mi[E7]ng v khng c l thu [Am]ri

 • [Am]L mt ngy anh [F]n khng tr hn cng [Am]em[G]/[Am][Am]Mt n hn say [F]m sau nhng li u [Am]tin[G]/[F]Ngy ma ng m [Dm]p trong vng [Am]tay anh nng nn[E7]Mt ngy cho em, cho em mt ngy du [G]dng[Am]

  [Am]L mt ngy anh [F]n nh c nguyn ca [Am]em[G]/[Am][Am]Mt ngy ma reo [F]ht nh ting ci ca [Am]anh[G]/[F]Ngy ma ng m [Dm]p trong vng tay anh nng [Am]nn[E7]Mt ngy cho em, cho em mt ngy du [Am]dng

  CO BE MUA DONG__________Am____Em______F___________C__tung con gio khe vo tinh, chiec la lia canh, roi xuong long duong_____________Am______Em___F___________Gngoi nhat chiec la toi nho' ve`, co be' dang iu cua toi_________ Am_______Em_____F_________________Cmua dong den, em van cuoi, em uoc nguyen la`, bong tuyet ngoai troi___________Am________E m _______F_____________E7 (G)de duoc bay mai len thieng duong, mt thien duong tuyet roi

  PRE-CHORUSAm__________Em_________F_______C____tuyet chang co dau em oi, chi co toi ben canh em thoi_________Am _______Em_____________F__________G

 • mua dong den, se khien em se lanh, dung lo.. vi` con toi dayCHORUSC __________G___________ Am ________Embuoc cung voi nhau, duoi con mua phun rat lau______F________C________Dm____________Gtoi nhin em, em do mat, em ko noi khien cho long toi boi hoiC___________G_________Am ______________Emtrong ngan mat em thay lung linh muon ngan tuyet roi________F___________G_________ Ammot mua dong, em dung do... mot mua dong em dem

  CO GAI DEN TU HOM QUAV ri ta ha (C) s quay tr li (Am)vo mt ngy mai (Em) nh hai ngoi bn (F)mt ngy (G) qun tt c (Em)li nh v nhau (Am)cng nm thng (F) cn u th (C)

  v ngy hm nay (C) anh nh a tr,(Am)ca ngy hm qua Em) xa xi tm v (F)li th (G) ta nh nh la (Em) soi m lng anh(Am)nh chnh em (Dm) c gi(G) n t hm qua(Am)

  Tnh yu gi tri xa (C) d m li (Am)V nu thuc v (Em) nhau em s tr li (F)v Anh uc thy (Dm) hoa ri nh cn ma ( (G)ti thm nhng (C) con ng

  Dung nh l vn th (C) em khng tr li(Am)mi mi l nh th (Em) anh khng tr li (F)dng thi gian tri (Dm )nh nh sao bng (G)trong khonh khc (E9) qua chng ta (Am)

 • nhiu nm xa hnh phc (F) anh mun bn em (G)cuc i ny d ngn (E9) ni nh qu di (Am)v cgn ln (Dm) mong b li (G)nh ngy (C) hm quaCON DUONG MAU XANHNy ngi yu(C) xin quay mt i ht(G) yu thng lu ri(C)Ny ngi yu(F) em i v iNhng xin em(G) ng hn trch ti (C)V(F) gi y, tri tim gi lnh(G)

  Nhn git ma(C) bay trong chiu thuKh xa(G) mi son phai nht(C)Nhn git ma(F) bay trong chiu thuCho ai(G) lng thm nt tan(C)V(F) gi y ti v em chia tay(G)

  Ngi yu hi(C) vy tay bit lyEm c n(G) trn con ng di(Am)Git nc mt(C) hy lau tht khV khng mun(Am) thy em u su(Em)Ti mong em t nay(F)Hy xa ht(G) tm t bun vng

  Ngi yu hi(C) vy tay bit lyEm thnh thang(G) trn con ng tnh(Am)Git nc mt(C) hy lau tht khTnh yu (Am) tan theo my tri(Em)Ti(F) mong em t nayNhn li con(F) ng em i trn(G) y mu xanh(C)CON DUONG MUA[Em]-----[D]------------[C]--------------------[G]--[C]-----------[Asus4]----[G]------B7

 • Nu ngy xa bc i nhanh qua con ng ma th anh khng gp ngi[Em]-----[D]------------[C]--------------------[G]--[C]-----------[Asus4]---[Em]Nu ngy xa em nhn anh nhng khng mm ci th anh khng mng m

  Nu tnh ta chng phi xa khi ang m su th anh khng au bunNu lng anh khng cn yu em hn chnh mnh th anh qun c em.

  K:---------[G]---------[D]----------[Bm]---------------[Em]Lm sao ng xa ng in du chn anh mi ngy---------[C]-------------[D]---------[G]----------------[D]Lm sao cho lng anh thi gi tn em trong mi gic m----------[G]---------[D]-------------[Bm]---------------[Em]Lm sao ma ma thu ng ri thm cho anh nh thm---------[C]--------[D]------------[Em]Lm sao khi thy ma anh khng bun

  Lm sao qun nim vui nim hnh phc khi anh c ngiLm sao qun li chia tay l em ri trn i mt cayLm sao thi ch mongLm sao tim anh thi ng m rng ngy mai thy em quay tr v?CON DUONG XUA EM DICon [Am]ng xa em iVng ln mi tc [Dm]th ng [Am]hn dng ti tAnh lm th Vu-[Dm]QuiKhch qua ng lng [E7]nghe chuyn tnh ta ghi

 • Nhng [Am]ma trng Vu-QuiV ma gi khng [Dm]v chin [Am]trng anh bc iC nng hoen i [Dm]miNgng theo ng vng [E7]hoe hi cn ai c [Am]tri

  DK:Em [Am]i ! nhn gi ln [C]khiLng c trng viMt ngi xa cui triNi [Am]y phin gc canh [Dm]diE p i [F]li mnh cn nh thng [Am]hoi

  Em [Am]i ! mu o phong [C]sngMnh c huy hongc bn tay chnh nngDng [Am]hoa, dng ht n [Dm]tnhTnh n bao [F]giHi ng xa m [E7]nh

  Con [Am]ng xa em iThi gian c qun [Dm]g [Am]mn kia vn ghiGhi mt m trng [Dm]thanhQun bn ng vng [E7]tnhCh cn em vi [Am]anh

  CON GAI BAY GIO[Em] Bit yu l ph phng, [C] bit yu l ng ngng[B7] Sao ta c cm [Em] u m yuBit yu l l lng, [C] vit th tnh cho nngM [B7] sao nng vu v lm [Em] ng

  [Em] Bit yu l au bun, [C] bit yu l bit bun[B7] Sao ta c mi [Em] hoi cn yu

 • Bit yu nng khng thnh, [C] tri tim ny tan tnhTh [B7] xin lm ngi in vi [Em] nng

  K :Con [Am] gi by gi thch lm [Em] duynCon [B7] gi by gi hay gi [Em] vCon [Am] gi by gi thch lm [Em] ngCon [B7] gi by gi qu th [Em]

  [Am] Ta bit yu l [Em] kh au,Ta s yu nng [B7] kip sau[Am] Xin ging nh mt [Em] gic mV con gi by gi d [B7] yu v [Em] kh qun

  V con gi by gi kh [B7] yu v [Em] d yuV con gi by gi d [B7] yu v [Em] kh yu

  CON TA VOI NONG NAN[C]Ngy va xinh cho [F]nhng n cn [G]tri qua tim m [C]m[F]Cho xn xao qua [Dm]gic m, [E]dy ln i vn [Am]th.[C]N trn xinh cho [F]ting ni tha, [G]vang vng vo i chi [C]chang[F]cho nng tt cho [Dm]trng rm ln cho [E]va i chn em n.Ny [Dm]em ngoan i ,ni [Am]cu tnh, [F]cho thn ta ti [Am]sinh[F]C ni kh ni [C]kh thi ,[E]l khin ta vui [Am]ri[Dm]Em tung tng n [Am]ni ny gi [F]gi v cho l [C]bay[F]gn li y ngm [G]nhng hn hoan bn [E]i cn ta vi nng [Am]nn.

 • [C]Ngy tht xinh cho [F]mt em huyn, [G]cho cu ca ngt [C]ting[F]Em ra i [Dm]nhan sc i, [E]th nn em ng [Am]i.[C]N trn xinh, cho [F]ting ni tha, [G]c du dng dng sui [C]ngoan. [F]Cho o mi vut [Dm]ve b vai ,cho [E]tnh nng nng m i.Ny [Dm]em ngoan i hy [Am]ra nhn, [F]cy xanh ln ting [Am]y, [F]gi ni vi [C]l non [E]rng mt em trong [Am]ngn.[Dm]Em tung tng n [Am]ni ny gi [F]gi v cho l [C]bay,[F]ngi li y ngm [G]nhng hn hoan bn [E]i, cn ta vi nng [Am]nn!

  CUOC DOI SINH VIENCuc [Am]i anh sinh [C]vin, tng tin ch v [Am]tnh, ngi yu n i hi nhiuKhng c cho [Dm]em nn anh nh hn [Am]kht, hn rng nm nm [E7]na l anh s c [Am]tin

  Hc hnh chi ni y sut ngy ch rc ch, li thm ci bnh ng ngyn lc i thi anh phao bi ra giy, lm phao t ti qun nh cha bin th gng hc hnh thnh ti ri sau c vic m lm, cgng ln con, khng ua i chng n hc hnh tuy gian kh ri sau c vic lmChiu chiu i n cm su thng ngi mt bn dnh nhau ming tht mng to, cm chy cm kh lm khi cn cm nt m con vn chn ht v thng ba m ngho.Hc hnh sau 5 nm trn tay mt mnh bng ng u l mnh bng tha, khng c phong bao khng ai nhn con ht, cuc i sao chua xt, tin i hi l tin.

 • Tr li qu yu xa nhng khng gp c nng hi ra b nng bo rng n ch yu anh, n yu thng cha khc, hi v sao th bc, v cha n lm tin.Tm vic anh lang thang,may gp c thng bn, ngy xa n cng phng, n ci Spacy a anh v nh n bo rng sau hm l anh c vic lmCuc i tht ch tru,, khi gp v thng ny th ra li l nng, bo tt hn xa khng en gy nh trc v t sau hm l anh mt vic lm.T ngy em sang ngang, ly c thng chng giu, l em thch nh lu, cm tm chim quay em n ngy ba ba cn anh th i rch m tm sut c ngy.Gp li em yu xa thy cuc i tht bun ngi ta sng ch v tin, anh quyt i bun mong cuc i i khc, ng u qun gian c la anh ly ht tinMt chiu ra sn ga trn lt mt thng gi ng u n l bi i n rt dao ra cho anh vi ba nht cuc i anh tan nt gi y bit lm gRi t sau 5 nm mt m qe mt gi li thm ci so u,i rch b v, gc bn b Hon Kim v thn Kim Quy n bo anh hy nh .Tnh dy sau cn m, ng mnh c ph h lng anh thy tht rn rng, bi th cho nn anh em giy i bn v lm con in ton ng u trng s linCuc i anh ln tin ly c ngi v hin, cng anh trang tri n nm, sm ci Dylan anh i lm giu c cuc i anh th t nh gic m hng

  DA LAT HOANG HONLng nghe chiu [C] xung thnh ph mng m [C7]Mu [Am]lam tm Lt sng ph[G] mTng [F]i i trn ph[G] vngBc chn [D7]em gia khng gian, hong hn thua mn [G]m.

 • ng trn trin dc nhn xung i thngHng cy thm mu n ln ph phngGi y hi sng gi butBit ai thng bc c liuNgi i trong sng[C] ri.

  Lt i, c [F]nghe chng Cam Lykhc[C] tnh u dang dm xung Than Th vang cung [Am]hn,thm st se tm[G] hnNgi i trong bng c [D7]n.

  Khch du tm n thnh ph ngn thNht hoa thy lng bun khng bn bGn nhau, xa nhau my niHi qu hng x sng ri Lt i, Lt [C] i!

  DAT NUOCt nc [Em] ti thon [Cm] th git n bu,Nghe du ni [Gm7] au ca [Cm] mBa ln tin [Fm] con i, hai [Gm7] ln khc thm lng [Cm] l,Cc anh khng v [Gm7] mnh m lng [Cm] im..

  t nc [Em] ti, t nc [Gm7] ti, t nc [Cm] ti !T thu cn nm [Gm7] ni,Sng chn bo [Cm] ging, chiu ngn nng laLao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao,Lao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao.

  Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] i !

 • Xin ht v [Gm7] M T Quc [Cm] i, [Gm7] sut i lam [Cm] l..Thng [Em] ly tre [Cm] lng bi du bn nc,Yu trn tnh [Gm7] i mui mn gng [Cm] cay..

  Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] i !Xin ht v [Gm7] M T quc [Cm] i, [Gm7] my ma khng [Cm] ngNgn [Em] bc qun [Cm] th pha Nam pha BcVai m li [Gm7] gy gnh go nui [Cm] con.

  2.t nc [Em] ti thon [Cm] th git n bu,Nghe du ni [Gm7] au ca [Cm] mBa ln tin [Fm] con i, hai [Gm7] ln khc thm lng [Cm] l,Cc anh khng v [Gm7] mnh m lng [Cm] im..

  t nc [Em] ti, t nc [Gm7] ti, t nc [Cm] ti !T thu cn nm [Gm7] ni,Sng chn bo [Cm] ging, chiu ngn nng laLao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao,Lao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao.

  Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] iXin ht v [Gm7] M T Quc [Cm] i, [Gm7] to tn chung [Cm] thyNh [Em] nhng cu [Cm] h lng trong ting som li dt [Gm7] du ting m ru [Cm] con

  Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] iXin ht v [Gm7] M T Quc [Cm] i.. [Gm7] vn cn gian [Cm] khHt [Em] thc chia [Cm] u du no du i

 • Ta vn vn [Gm7] tnh ng ngt cng [Cm] vui..

  t nc [Em] ti, t nc [Gm7] ti, t nc [Cm] ti !Sng [Gm7] ngi mun [Cm] thu khi [Gm7] trng vo ca s i [Cm] th...[Gm7] . .. [Cm]

  DEM BUON TINH LE(sng tc khong nm 1968)Nhp 4/4 iu Bolro Hp m r th

  1. Am C Am lu ri i la cch i ni t duyn xa cn hay mt Dm E7 AmMi trng i em ti cn hc na hay ra i t no E7 AmNgy xa ta hay n du nhau i trn con ng l loi Dm AmMy nm qua ri em anh khng gp na F E7 AmBao yu thng v nh anh xin chp nn th vo nhng m bun

  ip khc

  Am FMa ma ri tng m C DmMa trin min trn n khuya E7 AmLng ai thng nh v bin

 • Dm AmAnh ra i ngy FTa nhn nhau mt hoen su E7Khng ni nn cu gi t

  Am FMong anh mong lm sao C DmCho tnh duyn khng nht phai E7 AmTheo nm thng thong qua mauDm AmYu, yu em nhiu lm FNhng tnh ta vn khng thnh E7 AmKhi ni sng cn iu linh

  2. Am C Am phng ny vui kip sng chinh nhn nhng khng qun dt m c Dm E7 c ngy nao qu hng tn chinh chin cho t duyn m thmAmmu E7 AmV phng em i c g vui xin bin th v cho anh Dm AmNh thng vi y, m nay trn n vng

 • F E7 Thng em anh thng nhiu lm, em i bit cho chng ... Tnh l Amm bun

  Female: Am->Dm, C->F, m>Gm, E7->A7, F->Bb

  DEM THAY TA LA THAC DOMt m(Am) bc chn v gc nh(Em)Cht nh (G) a hoa tng vi (C)Bn tay (Am) ngt hoa t ph n (Em)Gi y (G) qun vn xa (C)

  Mt hm (Am) bc qua thnh ph (Am) lThnh ph (Dm) i ng trc (Am)i ta(Am) c khi ta l ca (Em)Ngi ht (G) ca rt t do (C)

  Nhiu khi (Am) bng nh tr nh(Em) nhT nhng (Dm) ph kia ti v (Am)Ngy xun (Am) bc chn ngi rt (Em) nhMa xun (Am) qua bao gi (G)

  Nhiu em (C) thy ta l thc (Am) Tnh ta (F) c khi (E) cn nghe (Am)

  Mt m bc chn v gi chcht thy vui nh tr thi ta c khi l dm la,Mt hm nhm trong vn khuya

  Vn khuya a hoa no mi ni ta c ai va qua

 • Nhiu khi thy trm ngn nm mTi ngh quanh y h nh

  i ta ht mang iu mi lTi sng rt hLng ti c i ln khp caRi bn vt thng ti quV em mang li khn nhB ti ng bn i kia

  DEM VU TRUONG----------[Cm]----------[Eb]m v trng anh n em----------------[Bb]-----------------[Gm]Mnh np vo nhau di hoa n mu.----------------[Bb]------------------[Gm]Mnh lt nh theo ting ca ngt ngo---------------[Cm]N hn n cho.-----------[Ab]------[Bb]Th gian y m say-------------------[Gm]------[Ab]Nhng th gian thng ch bai.------------[Fm]----------------[Gm]i cn g u ngoi cu v ngha--------------------------[Cm]Lc ta bung li vng tay.------[Cm]---------[Bb]V trng c em y-------------[Gm]----------------[Ab]Rt ly ru y anh ung cho say.----[Fm]------------[Ab]----------------[G7]Hi em d vng l m, tng lai no ch.------[Cm]---------------------[Ab]

 • Tng m ng vng ma khuya.------[Cm]------------[Ab]Tng m v vi c n.------------[Fm]------------------[Ab]Em mun khc, anh mun ku ln------------------------[G7]Cho nghn ngo di hn.--------[Cm]---------[Eb]Anh ngh g khi thy em--------------[Bb]--------------------[Gm]Lng l tng m phn son nht nho--------------[Bb]--------------------[Gm]Lng l tng m khi bay mt m---------------[Cm]Ngi ni v trng.----------[Bb]------[Gm]Bit anh cn yu em---------------[Bb]-------[Gm]Hay bit sau ny xa nhau.------------------[Fm]ng lm kh thm,----------------[Bb]-------------[Gm]------------[Cm]ng xem em nh cnh chim hoang bay v m

  DI HOCHm (C)qua em ti (Am)trng, m (F)dt tay tng (C)bc... ...Hm (Am)nay m ln (Em)nng, mt (F)mnh em ti (C)lpHng (Am)rng thm i (Em)vng, nc (F)sui trong thm (C)thC (F)xo che (Dm)nng, rm (F)mt ng em (C)iTrng ca em be (Am)b,

 • nm (F)lng gia rng (C)cy... aC gio em tre (Em)tr, dy em ht rt (C)hayHng (Am)rng chen hng (Em)cm, c di khe thm (C)thC xo che (Dm)nng, rm mt ng em (C)i

  DI VE NOI XATrong [F] bng m ti [Dm] v, m cuc tnh l [Gm] loi Bit [C] em v u ma [Gm] h, hi [C] em v u ma [Dm] ng Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni mun [Bb] phin Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni [Gm] au

  m [F] gi bng mun [Dm] trng i tm cuc tnh [Gm] xa L [C] thu v u xo [Gm] xc ng [C] em v y ma [Dm] ng Dng [Gm] sng xa tri [Eb] mi vi [F] anh ch cn ni i [Bb] ch Gi [Gm] em trong thng [Eb] nh, em [F] i c v ni [Gm] y

  Tm u [Eb] thy bc [F] chn em v ni [Bb] ny Dng sng [Eb] c vn [F] tri c n anh ngi ni [Gm] y V em [Eb] bc [F] i khng cn quay [Bb] v Mnh anh [Eb] vn gi [F] bng bao nm i v ni [Gm] xa

  Trong [F] bng m ti [Dm] v, m cuc tnh l [Gm] loi

 • Bit [C] em v u ma [Gm] h, hi [C] em v u ma [Dm] ng Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni mun [Bb] phin Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni [Gm] au

  m [F] gi bng mun [Dm] trng i tm cuc tnh [Bb] xa L thu [Eb] v u [F] xo xc ng em v y ma [Gm] ng Dng sng [Eb] xa tri [F] mi vi anh ch cn ni i [Bb] ch Gi em [Eb] trong thng [F] nh, em i c v ni [Gm] y

  Tm u [Eb] thy bc [F] chn em v ni [Bb] ny Dng sng [Eb] c vn [F] tri c n anh ngi ni [Gm] y V em [Eb] bc [F] i khng cn quay [Bb] v Mnh anh [Eb] vn gi [F] bng bao nm i v ni [Gm] xa

  DIEM XUA(B7)Ma vn ma bay trn tng thp (E7)c(Em)Di tay em my thu mt xanh (Am)xao(Em)Nghe l thu ma reo mn gt (B7)nhng di hun ht cho mt thm (C)su

  (B7)Ma vn hay ma trn hng l (E7)nh(Em)Bui chiu ngi ngng nhng chuyn ma (Am)qua(Em)Trn bc chn em m thm l (B7)Cht hn xanh but cho mnh xt (Em)xa

  (Em)Chiu ny cn ma sao em khng (Am)li

 • Nh mai trong cn au (Em)viLm sao c (Am)nhau hn ln ni (B7)auBc chn em xin v mau

  (B7)Ma vn hay ma cho i bin (Em)ng(Em)Lm sao em nh nhng vt chim (Am)di(Em)Xin hy cho ma qua min t (B7)rng ngi phiu lng qun mnh lng (Em)du

  (B7)Ma vn hay ma cho i bin (Em)ng(Em)Lm sao em bit bia khng (Am)au(Em)Xin hy cho ma qua min t (B7)rngNgy sau si cng cn c (Em)nhau.

  DOI TOI CO DONiu: Bolero

  ..............[Am].........................................i ti c n nn yu ai cng khng duyn..............[Dm]....................................[Am]i ti c n nn yu ai cng khng thnh...............[E]..................................i ti c n nn yu ai cng d dang........................................................[E]Yu ai cng l lng d rng ti chng li chi

  i ti c n nn yu ai chng bao luNgy mai y em ln xe hoa bc theo chngi ti quen c n nn ti chng trch em..............................................................[Am]Ti quen ri nhng chuyn dang d t khi mi yu !

  ......[Am]............................Ti quen, ti quen ri em

 • ..........................................................[C]Dang d khi tnh yu khng xy trn bc vng.......[Dm]........................Ti quen, ti quen ri em.........................[E].................................Em khc lm chi na bn lng g k trng tay

  Ti xin, xin chc em ngy maiHoa gm ngc ng lun vy quanh em c cuc iRing ti, duyn kip lun d dang.........................................................[Am]Nn sut i ti vn yu c n nh tnh nhn

  i ti c n bao nm qua vn c nD ai p i nhng ring ti vn lnh lngTri cho ti c n bao nhiu ln na yTi khng h trch i hay gin i lun i thay.

  DUA BE[C]Trong m mt bn chn[Am] bcB xu[F] lang thang trn[C] ngnh mt bun[Am], mt nhoi ca em[Em]Em rt bun[F] v em khng bit i[G], i v u[Am]

  Cuc sng [C] mu sinh [G] ch lm em[Am] qua cn i tng[Em] ngyV em [F]khng cha, v em[Am] mt mThng au [Dm]vn l au thng[G7]

  [C]Em m mt v sao[Am] sngDn li[F] em trn ng i[C]Du bit rng[Am] ch l gic m [Em] lu ri [F] em khng[G], khng c tnh thng[Am]

 • Nhn thy[C] ai ai[G] cng u vui[Am] bn m cha[Em]Git l[F] em tun ri, ha tan [C]vi ni bunBc i[G] trong chiu ma[C]

  Hy [C]lau kh[G] cuc i em[Am]Bng tnh thng[F], lng nhn i [G]ca con ngi[C]V hy [C]lau kh[G] git nc mt[Am] trong lng em[Em]Bng tt c [F]tri tim[G] con ngi Vit Nam[C]

  EM LA BONG HONG NHOEm s (G)l ma xun ca mEm s (D7)l mu nng ca (G)chaEm n trng hc bao iu (C)lMi mm (A7)ci l nhng n (D)hoa.

  Trang sch (G)hng nm m mng ngEm gi (D7)u ln nhng vn (G)thEm thy mnh l hoa hng (C)nhBay gia tri lm mt ngy (G)qua.Tri mnh mng, t hin (C)ha

  Bn chn (D7)em i nh nha em vo tnh ngi bao laCy c (G)vn by chim lm tSng c (D7)ngun t sui chy (G)raTim mi ngi l qu nh (C)nhTnh nng (D7)thm nh mt tri (G)xa

  EM OI HA NOI PHOEm [Gm]i, H Ni [Eb]ph, ta cn [D7]em mi hong [Cm]lanta cn [Eb]em mi hoa [Gm]sa ...Con ng [Gm]vng r ro cn ma [Cm]nh

 • Ai ch [Bb]ai tc [D7]xa vai [Gm]mmTa cn [Gm]em, cy [Bb]bng m ci ma [Gm]ngTa cn [Cm]em nc ph m ci ma [Eb]ngmnh [Gm]trng m ci ma [D]ng ...Ma ng nm [Eb]yting dng [Gm]cm trong cn nh [Gm]Tan l [Eb]chiu sao [Gm]cn vng ting chung [D7]ngn

  Ta cn [Gm]em, mt [Eb]mu xanh thi [Gm]gianmt [D7]chiu phai tc [Bb]em bay cht [Eb]nha cht [Gm]hin ...Ngi ngh [Gm]s lang [D]thang hoi trn [Eb]ph ...bng thy [D7]mnh chng nh ni mt con [Gm]ng...Ta cn [Gm]em hng [Eb]ph c ru [Gm]phongv [D7]tng mi ngi [Bb]x nghing nao [Eb]nao k [Gm]nimChiu H [Gm]Ty lao [D]xao hoi con [Eb]sng ...cht hong [D7]hn v t bao [Gm]gi ...

  Em [Gm]i H Ni [Eb]ph, ta cn [D7]em mi hong [Cm]lanta cn [Eb]em mi hoa [Gm]sa ...Con ng [Gm]vng r ro cn ma [Cm]nhAi ch [Bb]ai tc [D7]xa vai [Gm]mm ...

  GIAC MO CHAPI ni [Em] y ti [G] thy trn ngn ni caoC hai [C] ngi, ch c hai [Em] ngi yu [Am] nhau [Em] H [Em] sng khng ma [G] ng khng ma nng maC mt [C] ma, ch c mt [Em] ma yu [Am] nhau [Em] [Am] [C] [Em]

 • ni [G] y n d trng nhn nh quanh [Am] iMt mi tranh [C] ngho mt nh [B7] sn yn vui ni [G] y h ang sng cuc sng yn [Am] bnhAi [Am] ngho cng c cy [Em] n cha [G] piKhi rung [Am] ln vi si dy n ong [C] y hn [B7] ngi [Em] Raglai

  i [C] Raglai nhng rng cy ngn ni mang ting [G] n Cha pi [Em]Ai [C] yu t do yu rng xanh th ln ni nghe [G] n Cha pi [Em]Ti [Am] yu Cha pi khng cn c n, khng [Em] bun, khng [Em] vuiTi [Am] nghe Cha pi cht thy nao [C] lng v mt [B7] gic m, i Cha [Em] pi

  [Em] Cha pi [C] , Cha [D] pi, [C] Cha pi, [D] Cha pi, [D] i Cha pi [Em]

  GIAI PHONG QUAN[Bm] on Gii Phng qun mt [F#m] ln [A] ra [Bm] iL c s chi u [F#m] ngy [G] tr [Bm] vRa i ra [D] i bo [G] tn [A] sng [D] niRa i ra [F#] i th [G] cht [F#] ch [Bm] lui

  C bay php [D] phi ngi mu Lc [G] HngKn reo vang [D] ting gi dng Lc [F#] HngCng [G] Gii [A] Phng [Bm] qunRa [D] i ra i theo [G] hn sng [Bm] niTh bao nm [D] xa c [A] bao [F#] gi [Bm] nguiDi c [G] oai nghim [D] sao [A] vng [D] bayon [D] qun [A] Vit Nam [D] c [F#] hayNgy [D] xa bit bao [F#] v [A] hng [Bm] anh

 • Quyt v non [G] sng ra [F#m] tay [F#] bao [Bm] lnNgy nay on [D] qun ta [A] gng lm [D] saoGinh [Bm] quyn t [F#] do hnh [G] phc [A] cho [Bm] dn

  [Bm] on Gii Phng qun mt [F#m] ln [A] ra [Bm] iD c gian nguy nhng [F#m] lng[G] khng [Bm] nRa i ra [D] i bo [G] tn [A] sng [D] niRa i ra [F#] i th [G] cht [F#] ch [Bm] lui

  GIOT LE DAI TRANGNgy[Am]xa ai l ngc cnh[Dm]vngNgy xa ai quyn qu cao[C]sang[E]Em chnh em ngy xa [E]c xy i ln[Am]tt nh nhn[E]gian

  Ngy [Am]xa ai ting nhc cung[Dm]nNgy xa anh ngh s lang[C]thang[E]Ti chnh ti ngy xa [E]Cng o bng m ngi p lu[Am]hoa

  K:

  Ri mt [C]hm ti gp nngem[Am]ting ht cung[Dm]nVi nim yu lai[Am]lng[Em]Nhng than i qu b[C]bngBao[Am]ting ht cung[Dm]nNgi chng mng cn ch[E]chn

  Nhn[C]i thy lm ph phngMn[Am]ting ht cung[Dm]nVi nim au d[Am]vng[Em]Nhng bao ging t lan[C]trn

 • Ln[Am]gc ta huy[Dm]hongXiu theo nc mt[Am]nng

  Cn u u l ngc cnh vngCn u u quyn qu cao sangEm chnh em ngy xa n by gi phiu bt gia trn gian

  i ti vn ting nhc cung ni ti vn ngh s thnh thangEm, em nh xa ri em khcTi thong bun thng ging l i trang.

  GIOT SUONG TREN MI MATEm [Am] u c bit [C] , lc mt tri [G] sinh ra [Am]Mt tri [F]l nc mt [C] , sut [Am] mt i m cha [G]Khi [Am] em ln [C] , n hng [G] n trong tim [Am]Git sng [C] trn m mt [G]L cuc tnh [G] , l cuc tnh u tin [Am]Khi [Am] em ct ting [C] , khc cho i [G] bn mi [Am]Bun vui [F] nh cn gi [C] , thang [Am] ngoi tri xa xi [G]Khi [Am] ta bng thy [C] tui ngy [G] cng nhiu thm [Am]Cn kh [C] dng nc mt [G]Cn cuc i [G] ,cuc i bun tnh. [Am]C nhng lc [G] , em ci [Dm] tht bun Sao [G] em khng khc, cho lng lng nh nhng hn [Am]V c [G] nhng lc, ta nhn [Dm] cuc iNm vui [G] trong nh mt, cn l bun l bun trn mi [Am]Xin [Am] em hy khc [C] nng nn [G] t con tim [Am]

 • Xn xao [F] dng nc mt [C] , ht [Am] mun phin [G] trong emKhi [Am] ta c [C] , n ci [G] trong tim [Am]Git bun [F] trn mi mt [G]L mt tri [G] , mt tri du m. [Am]Git sng trn m mt [G] L mt tri, mt tri du m. [Am]

  HA TRANGGi (Am)nng!Trn vai em (Dm)gy, ng xa o bayNng qua mt bun, lng hoa bm (E7)sayLi em i v, tri khng c (Dm)myng i sut (E7)ma, n ng ln thp (C)y

  Gi (Am)nng!Cho cn m (Dm)chiu, nhiu hoa trng bayCho tay em di, g y thm nng (E7)maiBc chn em (Am)v, n o anh c (Dm)hayGi tn cho (F)nng, cht trn sng (Am)di

  Thi xin n (Dm)iTrong cn m ny, gi ma thu (Am)tiTi a em (E7)vChn em bc nh, tri bun gi (Am)caoi xin c (Dm)nhauDi cho mi sau, nng khng gi (E7)suo xa d (Am)nhuCng xin bc (E7)u, gi mi tn (Am)nhau

  Gi (Am)nng!Cho tc em ci, loi hoa nng (Dm)riNng a em v, min cao gi (E7)bayo em by gi, m xa no (Dm)my

 • Gi tn em (F)mi, sut cn m (Am)ny

  HAY VE DAY BEN ANHmt ma [D]thu tn u l vng [Bm]ri khp snmnh [G]anh ni y c n lng [A]lt khi [D]em ra i tng hng [F#m]cy trc sndng [G]nh cng xc x i [A]nhieu

  ri ma [D]thu i qua khi ma [Bm]ng vch [G]mong tin em nhng sao chng [A]thyngi [D]yu i em c cn yu [F#m]anh na khngm [G]sao khng thy mt li cho [A7]nhauDK:ngi yu i c [D]bit anh nh em nhiu [Bm]lmnhng m trong gic [F#m]m tay nm tay nghn [Bm]ngolng hnh phc bit [Em]bao ng rng em cn [F#m]yn hn trao ngt [D]ngy i tnh yu tuyt [A7]vi

  ngi yu i c [D]bit anh nh em nhiu [Bm]lm bao nm thng [F#m]qua anh vn mong vn [Bm]chgi em ang [Em]u hy v y bn [F#m]anhtnh yu ta thp [A7]ln cho ma xun xanh [D]ngi

  HOA SU NHA NANGm m ngi mi (Am)hng,mi hoa s nh (Dm)nngHng nng hoa tnh (C)i,m y gi (Am)tnNh nng cch gn (Dm)bn,gin hoa s quanh (Am)tngNhn sang trm nh thng (E7)thm,m ngy mai la (Am)i

 • Hm qua m bo (Am)ti,nh hoa s nh (Dm)nngp tr thm i (C)khchh hng c bc u (Am)khenNh nng hi gim (Dm)ti,mu hoa thm cha (Am)tnN hoa cn gi nhy (E7)vng,chc nng hiu tnh (Am)ti

  Nhng m tr (C)su,em bc qua (Am)cuCuc tnh tan theo b (C)du,bit chng ngy (Dm)maiKhi ng v gn (E7)nhau,tnh yu vi phai (Am)mu

  m m ngi mi (Am)hng,mi hoa s b (Dm)bng Hoa tnh yu rng (C)vMu tri tm tm th (Am)than. Nh nng vi nh (Dm)titnh thn thit v (Am)vnLm sao nng n ph (E7)phng, tnh ti d (Am)dang.

  HOA TRINH NUQua mt rng[C] hoang gi ni theo[F] sang gi bi ng trn[C] vaiHi cy hoa di l loi bn [G] ng gi l hoa Trinh [C] NHoa [F] Trinh N khng mn [G] m bng nng hng kiu[C] saHoa u dm khoe [Am] mu cng mt nng Cc vng [Dm] tiHoa khng bn hng thm[C] nh nng D L trong [G] vn

 • Nh hoa Trinh N p(G) ta chuyn tnh hai chng[C] ta... [D7]

  Xa tht l xa nh my cho va nh m k m maC ng vua tr xut binh qua rng dp qun xm lnKhi vua ko qun v tnh c gp mt giai nhnVua xao xuyn tm hn vi nng v chn hong cungTruyn cho khp nhn gian em la l n cho nngTrn ngi cao chn [G] tng hong hu p hn nh [C] sao

  Ti khng phi l [Am] vua nn mng c tht bnh[Dm] thngNh yu mt loi hoa trn vng si bun [C] phinLoi hoa khng hng sc mu nhng loi hoa bit khp l ngy [G] thTi khng phi l[F] vua nn no bit n xa[G] hoaKhong ngc ng kiu hoa khng nm gm khng cung[F] sonTi [Am] ch l ngi lnh phong[G] trn Thy hoa nh ngi yu rt[C] xa

  Nng nh mt cy l xp trong tay l ng tht m sayNg i mi dy khp m trng y ci then cung iTi nghe thong qua hn mnh va thnh mt qun vngQun vng gia hoa rng lng bng hong nh ngi thngV` mong c mai sau khi tan gic nc vua vCho giai nhn ngng i ch mt cnh Trinh N thi

  HON DA CO DON(C)C hn c (G)n xa xm.(Am)ng c (Em)sao mt mnh.

 • (F)Phi chng cng (C)tht tnh?(F)Ho nim au vi (G)ta.(C)C ch gi bay (G)ngang qua.(Am)Kh nh vut mt (Em)tm hn mnh(F)Ny cu trai (C)tht tnh!(F)Bun lm (G)chi hi (C)em?

  C git nc ri trn mi,Kh nh thm xt xa trong lng.Hnh nh nc cng bit rng:"Nng xa cch ta ..."i git nc au thng kia i !!!Ch vi khc khin ta thm bun,V ta cng bit rng:"Nng xa cch ta...."

  Khi ngi n quay lng ra i.Du cn cht vn vng trong lng.Th ngi yu i ta bit rng:"Nng xa cch ta ..."Ta m mt cht au thng thi.Du thm kn mi trong tm hnV ngi yu i ta bit rng:"Nng s qun mt ta ... "

  HONG DAM DAUTrn [A] cnh cao chim ht [F#m] mi em [D] chi gia vn xun [E7]Bao [Bm] bn thn lp l gi em [E7] tung tng sn nh [A] bng [F#m] vi cu, nhy dy [Bm] bn bi trn tm [E7]i hp dn [Bm] tuyt vi [C#m] nhng m [E] em hng dm u [A]

 • Hng dm u [A], em cn phi hc bi [F#m]Hng dm u [Bm] , em cn [E] phi lm bi [A]Sao kh gh [F#m] !Mai mnh phi n bi [Bm]Hng dm u [E7] , hng dm u [A]

  HUONG THAMKhung ca s (Em) hai nh cui ph(Am)Chng hiu v sao (B7) khng khp bao gi. (Em)i bn ngy xa (Am) hc chung mt lp(C)Cy bi sau nh (D) ngan ngt hng a (G)Giu mt chm hoa(Am) trong chic khn tay (Em)C b ngp ngng (Am) sang nh hng xm(C)Bn y c ngi (Em) ngy mai ra trn, (D)Bn y c ngi (B7) ngy mai i xa(Em)

  No ai (C) mt ln dm ni (Em)Hng bi thm (C) cho lng bi ri (Am)C b nh(F) chm hoa lng l. (Em)Nh hng thm (D) ni h tnh yu (G)

  Hai ngi chia tay(Am) sao chng ni iu chi (Em)M hng thm (G) theo mi bc ngi i (Em)Hai ngi chia tay (Am) sao chng ni mt li (D)M hng thm (B7) vng vn mi ngi i! (Em)

  HUYEN THOAI ME[Am] m chong [Em] n ngi nh [Dm] liTng cu [G] chuyn [Em] ngy [Am] xa.M v [C] ng di [Dm] maChe n con nm [Am] ngCanh tng [G] bc chn [Dm] th.M ngi [Em] di [Dm] cn [G] ma.

  M li [Dm] qua con [C] sui,

 • Di ma [Am] bom khng [Em] ngiM nh [G] nhng a [Dm] li,Tin con [G] qua [F] ni [Dm] i.[Dm] M [F] chm [Am] trong [Dm] m [C] ti,[Dm] Gi [G] ma [Am] tc [F] che [Dm] li [F] con [E7] i.

  [Am] m chong [G] n ngi nh [Dm] liTng cu [G] chuyn [Em] ngy [Am] xa.M v [C] ng di [Dm] ma,Che tng cn nh [Am] nhXo sch [G] vt con [Dm] vM ngi [Em] di [Dm] cn [G] ma

  M l [C] gi un [Dm] quanh,Trn i con thm [Am] lngTrong cu [G] ht thanh [Dm] bnh.M lm [Em] gi [Dm] mong [G] manh.M l [C] nc cha [Dm] chan,Tri dm con phin [Am] munCho i [G] mi trong [Dm] lnhM chm [Em] di [Dm] gian [G] nan.

  LA DOGp [Em] em trn cao lng [G] gi.Rng Trng [Am] Sn o [C] o [B] l [Em] .

  Em [Am] ng ng [C] bn [Em] ngNh qu [G] hng vai o [F#] bc [G] qung [C] sng [B] trng.on [Em] qun vn i v i [G] vBi Trng [Am] Sn nho [C] trong [D] tri [Em] [B] la.

 • Cho [C] em! Em [D] gi tin [C] phng!i em [D] gi tin [C] phng.[Am] Hn gp [Em] nh [C] gia Si [B] Gn!Cho [C] em! Em [D] gi tin [C] phng!i em [D] gi tin [C] phng.[Am] Hn gp [Em] nh [C] gia Si [B] Gn.

  LA THU DO THI-----im lng--------------Dm------------------------F------------------Th trc Hng gi thm ti, nhm ngy thi sp ti.-----Am----------Dm------------------------------------------------Nn ti cha tr li----------------------Dm------------------Bb-----------------------Hm nay xong ht ri, tnh bn sng trong ti.-----------------A7----->Dm-----------------------------------------Th ny thay cu ni.------Bb--------------------------------Dm-------------------------Hng i bn mnh chung lp chung vui-------C-------------------------------F-------------------------Thi gian vng son ngn ngi qua ri--------A7--------------------C-------------------F----------------Bt nghin mn n khng vay, ch tr cho thy------------------A7------------------Dm---------------------------Mi nm hao giy, vit mn bn tay.--------C-------------------Dm------------------------------------Hm qua do ph gp Huyn-----------------------------F----------------------------------bn chng vng tay u ym,--------C-----------------------A7--------------------------------thy mnh nng v chng quen------Gm-----------------------------C----------------------------Tnh i nh duyn chng ln i----------------------------A7------------------A7-----------------Ngn ngun u phi do ti, n sao ngi hi ?

 • ----------Bb---------C----------------F----------------------------ng ph ma bay, bay trng u-------Dm-------------------Bb-------------------------------------Cn chn ly bi cha ht su------------------A7-----------Dm----------------------------------Nh chiu ma , ma ngu-----------------------C--------Dm--------------------------------ng khuya hun ht ng su----------------A7------------------Dm-----------------------------Mnh ba bn a tm s m thu.---------------------------------------------------------------Th vit cn nhiu nhng thi---------------------------------------------------------------Ngy gp nhau s ni thm tm t cn di---------------------------------------------------------------Trng ln cao s tn, tnh bn vn bao la,---------------------------------------------------------------nh rng cy thm l.---------------------------------------------------------------Bn i li thnh xin chc cho anh---------------------------------------------------------------ng my, nhiu may t ri yn lnh---------------------------------------------------------------Ch nghin giy mng mc xanh---------------------------------------------------------------Gi c chn tnh, nh khu bu chnh,---------------------------------------------------------------bc cu v anh.

  LA XANH[G] L [D] cn [G] xanh nh anh ang [D] cn [G] tr[Am] L trn [D] cnh nh anh trong ton [G] dnGi rung cy cnh l tng b ng u [Am] vuiAnh trai [C] lng c [D] i chin dch ma [G] xun

 • Anh l l trn cnh ngi chi gi [G] maAnh l [Am ] trai phi [D] ra chin trn phen [G] ny[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma ng [G] vin[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma xun [D] mi[C] Gi l [G] reo [C] gi l [G] reo[C] Ka bng [G] treo cng trong [D] lng[G] i [D] u [G] qun . [G] i [D] u [Em] qun[Em] Tt c [G] cho tin [D] tuyn[Am] Mau ln i[D] Hi cc anh trai [G] lng[G] L [D] cn [G] xanh nh bao anh [D] cn [G] tr[Am] Sc oai [D] hng ang cng trong ton [G] thnNg ln cy mu l ti y tri [Am] xanhAnh trai [C] lng vn [D] vng gia nh lm [G] chiRa tuyn tuyn thi ti cng nhau git [G] TyEm ch [Am] anh vi [D] bao chin cng ly [G] lng[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma ng [G] vin[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma xun [D] mi[C] Gi l [G] reo [C] gi l [G] reo[C] Ka bng [G] treo cng trong [D] lng[G] i [D] u [G] qun . [G] i [D] u [Em] qun[Em] Tt c [G] cho tin [D] tuyn[Am] Mau ln i[D] Hi cc anh trai [G] lng

  LANG THANG[Am] Lang thang trong chiu ma [C] riNghe lng sao [Dm] nc n bi hi [Am] Nh ru [F] ta vo gic mBao l kh [G] ri ma thu ti[C] Nh sao l nh sao nh [Am] Nhng thng ngy [G] bn nhau bao m m [C] Nh [Am] sao l nh [Dm] i hnh phc [G] L th y vui bit bao [E7]

 • Lang thang [Am] trn ng ma ri [C] Tin rng anh [Dm] c ngy tr li [Am] [F] Em khng tin rng chia tayEm vn nghe [G] tim mnh m say [C] Ni phng tri y v anh [Am] i thng ngy [G] yu nhau xa ri [C] Co' [Am] bao gi anh [Dm] thong giy pht [E7] Anh nh n vui bit bao nhiu [Am] bao gi [Am] tri ma ngt ngy [Dm] Em p xe [G] mnh em vng quayTrn ng xa [F] gi sao vng tanhBng nghe lng hiu qunh [E7] Anh gi y [Am] ta nh cnh chim bay [Dm] Phiu bt bay [G] v phng tri naoTa lm sao [F] lm sao c nhau [G] Em bit lm sao [Am]

  LAU DAI TINH AIAnh s v em lm th tnh [C]i. [C]/[B] [Am]Anh s gom [F]my kt hnh lu [G7]i. [C]i ch [G7]mt m trng no [C]ti,i chiu [C7]vng hn ln ln [F]tc,i mt [Dm]ln khng gian i [Em]mi,n hai [D7]/[D#]a chng ta m [Dm]thi... [G7]

  Tinh t tri cao thnh vng min [C]sng. [C]/[B] [Am]Khai l ng [F]quang v tr chong [G7]n. [C]Hong hu [G7]v cao sang quyn [C]qu,p n [C7]ci qun vng va [F],v lu [Dm]i mang tn Tnh [Em]in hai [G7]a chng ta m [C]thi... [Fm]

  .K.:Em [C7]i lu i tnh [F]i

 • chc khng c trn trn [Em]gian,Anh a em vo bng [Dm]ting htchp [A7]i cnh nhung thin [Dm]thn.Em [C7]i lu i tnh [F]i sng trong nh tinh cu [Em]xacho nn cho d nghn nm [D]qua,cn vn vng i hn [G7]hoa.

  Anh kt lu hoa bng th tnh i,cho mt em xanh n tn mun i.Chuyn tnh mnh cha nghe la di,li hn u cha i vo ti,th lu i mang tn Tnh i,n hai [G7]a chng ta m [C]thi...

  LINH XA NHA Am..........................Ti c ngi em, tui mng va trn,Am.......................Dm......................Amv chinh chin ngc xui, t v hn h.G.................................CNi ph c by gi em c cn,Em............................................................Amnhn hoa ri cui ng ri bun ring cho mnh khng!

  Am......................................................Thng qu l thng! k nim tht nhiu,Am...............Dm.........................Amv yu qu l yu! o mu chiu hn h.G.............................................CPhng bit by gi ma gi nhiu,Em........................................................Amng trn chn gt nh cy nh ai n a v !

 • K:Dm..............................Amc th em hay hn hay di,C....................................Amtrch ti yu tay sng hn nng.G......................................DmV sao yu sa trng him nguy,Em.................................................Amhn ph phng vi bao chiu lang thang!

  Am.............................................Xa qu ngi i! k nim ngc ng,Am....................Dm.........................Amvng tay m b mi, mt nhn tht m .G................................................CNhng thp sng ang cn say mu th,Em.............................................Amhn em khi t tri n y hoa c ti v...

  LO HEN(Em) (A) (D) (B7) (Em)Con c (Em)nh ngun (A)ngc v dng sng (D)con chim nh ngn(C) tm v t m(G),con cuc xa by (D)ku hoi bn sng(C),thng em bn y (B7)anh cn ch mong(Em).Thng em thng tng cu h(A) ngn ng anh sut canh thu (G)thng em thng c ht ma (C)ng trn i mt em su(A) bao ln ng li nn duyn(D) em thn thng (B7)c hn ma sau.(Em)Chiu nay (A)chiu nay (C).... bn kia sng(Em) c ngi ly chng (G)

 • c ngi ly chng (C)vui c bn sng (G)m sao ai(C) lng l xui dng (A) chiu v bn y bn sng(D) con nhn bun(B7)ng ngn ch mong.(Em)Chiu nay.......sng cn ai ngi y ch la ln ng chiu ny nghe cn gi ng bo rng bun la tr bng.

  LOI TO TINH DE THUONGHi[Dm] Ngi Yu[C], em nh ngn nh sao[F]Bng ln[C] trong mn m lung[Dm] linh p xinhNhng[Dm] pht thn tin[C], bn em lng ngt ngy[F]Tro dng[C] trong lng em, m[dm] m cung si

  Mnh yu[Bb] nhau i v yu[C] nhau hoi nh em[F]!K vai[Bb] bn nhau cng say[C] sa khc nhc tnh[Dm]Mnh vui[Bb] m nay v trao [C] nhau tnh m say[F]Ny em[Bb] yu tnh em[C] ngn li mun ni[A]

  Rng: Anh yu em[Dm], yu ngay pht ban u[C]!Tnh c mnh quen nhau[Am], trong nh mt anh trao[Dm]Ny em yu i, yu em nht trn iV ch mnh em thi[F]Trong tri[A] tim anh[Dm]

  LONG ME.................[Am]Lng M bao la nh bin Thi Bnh rt ro ........................[F]...........................[C].........[E7]Tnh M tha thit nh ging sui hin ngt ngo ...................[C]........................[F]....[Dm]Li M m i nh ng la chiu r ro ...

 • .......................[C]....................[E7]Ting ru bn thm trng t soi bng M yu ...

  ........................[Am]Lng M thng con nh vng trng trn ma thu ........................[F].....................[C]........[E7]Tnh M yu mn nh ln gi a mt h .......................[C]......................[F]....[Dm]Li ru man mc m nh so diu dt d ..............................[C]........................[E7]......[Am]Nng ma sm chiu vui cng ting ht tr th ...

  ...............[F]........................[C]Thng con thao thc bao m trng .......................[Am]..................[F]..........[C]Con yn gic M hin vui sng bit bao ................[G].....................[Em]Thng con khuya sm bao thng ngy .......................[G].....................[E7].......[Am]Ln li gieo neo nui con ti ngy ln khn ...

  ..................[Am]D cho ma gi khng qun thn gy M hin ............................[F].......................[C].........[E7]Mt sng hai nng cho bc mi u bun phin ............................[C]...................[F]........[Dm]Ngy m sm ti vui cng con nh mt nim .......................[C]........................[E7]...........[Am]Ting ru m m m hin nm thng trin min ...

  Lng M chan cha trn bao xm lng gn xaTnh M dng ti trng ngn ng lng ngheLi ru xao xuyn ni i sui rng rng treSng ven Thi Bnh im lm khi ting M ru

 • Mt lng nui nng v v nhng ngy cn thMt tnh thng mn m nh ting n li caM hin sm ti khuyn nh bao li mn mKhc ghi bn lng con tr mun bc ng xa

  Thng con M ht cu m m,Run lng th u qun g khi thc trng mBao nm nc mt nh sui ngunChy vo tim con mi tc cht nh m sng

  D ai xa vng trn ng sm chiu v uD khi ma gi thng ngy trong i b duD cho phai nng nhng lng thng chng nht muVn mong quay v vui vy di bng m yu.

  MAT NAI CHA CHA CHAiu: Cha cha cha

  [D] Mt n hng mt n [Bm] hng tng cho mt [D] naiEm th ngy bc [Em] i trn con ng [A] v[D] Mt n hng mt n [Bm] hng tng cho mt [D] naiTrng xinh xinh em tht [Em] tha mu o trng [A] tinhMi c hm [D] no em cn th [Em] ngy[A] Bc trn con [D] ng quen thuc ti [A] trngTh nhng by [D] gi em khn [Em] ln vng [D] yu ng [Em] yu ng [A7] yu.....

  [D] Tng nhp tng nhp [Bm] tng nhp theo bc [D] chnEm tung tng ht [Em] ca trn con ph [A] ny[D] Th mt ngi mt [Bm] ngi ngi mi thn [D] thV ngy ngy i [Bm] ch bng em i [A] quaMi c hm [D] no em cn ni [Em] y

 • [A] Th nhng by [D] gi em xa [A] ri ti mt [D] mnh mi ngi ni [Em] y ch bng [D] aiAi i ai, [A] Ai i ai, [A7] Ai i ai.

  K :

  Mt nai [D] i xin ng i nh [A] em Mt nai [D] i xin ng xa cch [A] tiD cho ngy [Bm] thng c qua i C nhng phong [G] ba, ti vn ngi mi ni [A7] ny.Mt nai [D] i xin ng i cha [A] chaHt vang [D] ln oh l la cha [A] cha No ta cng [Bm] bc cha cha chaNo ta cng [G] ht cha cha chaCng [Bm] vui ngy thng mng [D] m .... Rap :

  Em xinh ti nh bng nh hoaCho ai kia ngt ngy tm hnMt ngy nh mt ngy mongm li v thao thc bng khungCon tim ai kht khao i chTrong ci lng m mi tng tC b i c b i ! C b c b i .......[Bm] ng i em [D] nh oh la oh cha cha cha[Bm] Ch anh theo [D] vi oh la oh cha cha chang i em nh ....

  MAT TROI BE CONiu: Surf

  [Am] [F] [G] [Am]

 • Ngoi [Am] kia c c b nhn qua khe nghe ting [G] n ca [Am] tiNgoi [Am] kia c ch b tro cnh me mt xoe [G] trn lng [Am] nghen [Am] ti ht cu [G] g m sao c b [Dm] ci ng [Am] ghn [Am] ti ht cu [G] g m sao ch b [Dm] ngi m [Am] mngHnh phc qu n [Dm] s, i ti u c [Am] ngTng m c b [E7] ch nh ch tng gic [Am] m

  Ngy [Am] xa cng nh b tui cn th ti vn [G] thng trm [Am] ngheNh [Am] bn c anh lnh ri xa qu hay chi [G] n rt [Am] khuyan [Am] anh cho [G] ti tri xanh nh c [Dm] m tui [Am] thn [Am] anh cho [G] ti dng sng mang cnh [Dm] bum kht [Am] vngTui th i [Dm] qua, gi y ht bn [Am] em,Tng m ng quanh [E7] ti nhng mt tri b [Am] con

  n [Am] anh cho [G] ti tri xanh nh c [Dm] m tui [Am] thn [Am] anh cho [G] ti dng sng mang cnh [Dm] bum kht [Am] vngTui th i [Dm] qua, gi y ht bn [Am] em,Tng m ng quanh [E7] ti nhng mt tri b [Am] con

  Tri [Am] ma qu em [G] i, bi ca t mt [Dm] ri , cn [Am] u .

 • Tri [Am] ma n bao [G] lu, m sao em vn [Dm] ch vn [Am] i Hnh phc qu n [Dm] s, i ti u c [Am] ng ,Tng m em vn [E7] ch, vn ch i di [Am] ma .

  ME YEU[G]Sinh con ra trong bao nhiu kh nhcM [C]ru con yu thng con tha thit ...[G]Mong cho con lun lun ngoan hin ... gic[Bm7] m say ...

  V n [Em]con th ngy bao yu du hy [G]sinh cho con bao nhiu tui [Em]iM [A7] bn con M cho con ln [D]ln ...

  [G]Lun bn con khuyn rn con nn ngiM [C]yu thng con hn yu cuc sng ...[G]Mong cho con lun lun yu i ...[Bm7]sng vui ti ...

  Tnh [Em]thng cho con bao la bit my ...Nhng [G]m m con trong tay khc[Em] t vai conM c [Am]bit con yu m nhiuD cm [A7]nn nhng con tht lng mun [D7]ni ...

  K:nh sao [G]m cho con sng soi l m yuKhc ht[C] ru con trong gic m l m yuM l [A7]cnh chim cho con bay tht xa ...M si [D7]m cho tm hn con m yu ...

  Dt con [G]i qua bao ni au l m yuTing con [C]yu gi tn sut i l m yu

 • M ng [D7]mi ra i cho con m ci ...i m [G]yu

  MONG UOC KI NIEM XUAiu SlowThi gian [C] tri qua mau ch cn li [Am] nhng k nimK nim [F] thn yu i s cn nh mi ting thy [C] cBn b [E] mn thng i s cn nh [Am] nhng lc gin hn ri [F7] mai chia xa lng cht [Em] dng nim thit thaNh [F] bn b, nh [G] mi trng [C] xat bn [C] tay ln mi, gi cht ting [Am] nc nghn ngoThi gian [F] sao i mau xin hy ngng [C] triD vn [E] mi luyn tic khi [Am] xa riBn b [F7] i, vang u y , cn [Em] ging ni ting ciNhng [Dm] ni nh nim thng [F] gi [G] cho [C] ai .....![F] Nu c c mun trong cuc i [Am] ny [G]Hy [C] nh c mun cho thi [Em] gian tr liCho [F] bao kht vng, am [C] m chy bngS cn [Fm] mi trong tim mi [Am] ngi tnh [Dm] yu... c m mi khng [G] phai...[F] Nu c c mun trong cuc i [Am] ny [G]Hy [C] nh c mun cho thi [Em] gian tr liBn [F] nhau thng ngy, cho [C] nhau nhng hoi nim n [Fm] ci cn mi lng trn hng [Am] mi, trn b [Dm] miV trong [G] nhng... k nim [C] xa .

  MOT COI DI VE

 • iu SLowBao nhiu nm (Em)ri cn mi ra ii u loanh (Am)quanh cho i mi (Em)mtTrn hai vai (C)ta i vng nht (Am)nguytRi sut trm (B)nm mt ci i (Em)vLi no ca (G)cy li no c (Bm)lMt chiu ngi (E7)say mt i tht (Am)nh ngy (Em)quaVa tn ma (G)xun ri tn ma (C)hMt ngy u (D)thu nghe chn nga (B7)v chn (Em)xaMy che trn u v nng trn vai(Am)i chn ta i sng cn (Em)liCon tinh yu (C)thng v tnh cht (Am)giLi thy trong (B7)ta hin bng con (Em)ngiNghe ma ni (Em)ny li nh ma xaMa bay trong (Am)ta bay tng ht (Em)nhTrm nm v (C)bin cha tng hi (Am)ngChng bit ni (B)nao l chn qu (Em)nhng chy vng (G)quanh mt vng tiu (Bm)tyMt b c (E7)non mt b mng (Am)m ngy (Em)xaTng li t (G)dng l li m (C)aTng li b (D)sng nghe ra t (B7) sui (Em)khe

  Trong khi ta v li nh ta ii ln non cao i v bin rng(Am)i tay nhn gian cha tng (Em)lngNgn gi hoang (C)vu thi sut xun (Am)thHm nay ta (C)say m i ng (Am)mun sm mai (B7)y li tic xun (Em)th

  MOT DOI NGUOI MOT RUNG CAY

  iu: Slow

 • Khi(Dm) ngh v mt i ngi(C)Ti thng(Am) nh v rng cy(Dm).Khi(F) ngh v mt rng cyTi thng(Am) nh v nhiu ngi(Dm),Tr trung(F) nh cm hoa hng(Am,Hn nhin(Dm) nh ngn nh la(G) Chiu hm(Bb) khi gi v(Am) !

  Cy(Dm) mc t thu no(C)Trn i(Am) ni tht cn kh(Dm),Cy(F) c hiu v saoChim thng(Am) ko v lm t(Dm) V em(F) nh cm lan mc(Am)T nhng (Dm) cnh c th (G ) gi kia(Dm) !

  V ti (F) vn nh hoi (Am) mt loi cySng (F) gn nhau thn mi thng (Bb)C mt cy (Am) l c rngV rng s ln xanh (C) rng gi t qu hng (Am) !

  on 2 >

  Ai cng chn vic nh nhng,Gian kh s dnh phn ai ?Ai cng mt thi tr traiCng tng ngh v i mnhPhi u may nh ri chu ?Phi u trong c cng nh. Phi khng em, phi khng anh ?

  Chn l thuc v mi ngiKhng chu sng i nh nhoi !Xin ht v bn b ti

 • Nhng ngi sng v mi ngi. Ngy m canh gi t triRng r nh rng mai n chiu xun.

  MOT VONG TRAI DATiu Blue

  [Em]Tri t c lng [D]l quay[C]i ta c lng [G]l yu[Am]Ha yu nhau n [Em]mun i sau[Am]Ha yu nhau c [B7]trng v sao

  Minh Hng:[Em]Tri t c lng [D]l quay[Bm]i ta c lng [Em]l xa[C]Xa nhau khng phi [D]khng hp nhauXa [Bm]nhau v bao li [Em]lm[C]Yu em khng ?

  Tim:[D]Anh yu em, [Bm]yu anh khng ?

  Minh Hng:Tht [Em]em yu anh.

  Tim:Li ni [C] vn in su [Am]vo tm tr ca [D]anh.

  Minh Hng:Mt vng tri [G]t, em ngi [D]y.

  Tim:Anh ngi [Em]y.

 • Minh Hng:Bn cnh [Bm]nhau ng nh tht[C] xaKhng dm [G]nhn, khng ni [Am]gDng nh [Am7]chng ta cha tng [D]quen

  Tim:Mt vng tri [G]t.

  Minh Hng:Em ngi [D]y.

  Tim:Em lng [Em]i, anh ngi [Bm]y ngc mt nhn [C]theoKhng dm [G]gi tn, [Am]nc mt ri t [D]khe mt su vo [G]tim.

  MUA DONG KHONG LANHC G Anh gp em gia tri ng but gi, C G AmMt ta nhn ta quen t lu.C GEm ci ti nh mt tri cui ng, Em G AmN ci , lm sao anh qun. Am GTa cch xa mun trng my, C EmTng dng th gi km ni nh thng. Am GAnh nh em m tng m, G G AmLng thm mong thy em trong pht giy!!!

 • Am AM G Gi gp em. i bn em khng ni c cu g. C G EmNgi k em sao ma ng thy khng gi lnh! Am Am G G Ngy gp em sng m ri gi rt tng cn lnh lng, G G AmSao lng anh thy m nng cuc tnh u tin. Am Am G GGi chia ly em quay i che giu b mi l ri, C G ETa xa nhau mong n mt ngy gp li, Am Am G GGi chia ly anh xa em nhng s nh em ngi i!!! C G AmTri tim anh, tri tim em khng ri xa....

  MUA HONGiu SlowTri m [C] nng cho my [Am] hngMy qua [F] mau em nghing [C] suCn ma [Em] xung nh hm [F] no em n [C] thmMy m [Am] thm mang gi [G] ln

  Ngi ngi [C] trng ma [Am] nguni yu [F] thng nghe [C] bunNgoi kia [Em] l nh vn [Em] xanhNgoi sng [Am] vng nc dng [G] ln hn mun [C] trng

  Nay em [C] khc chiu ma nh [Am] caoCn g na [Em] u sng m [Em] luEm i [Am] v cu ma t [F] ong phng [Dm] bay m khng li [F] vo

 • Hng cy [Dm] l xanh [G] gn vi [C] nhau

  Ngi ngi [C] xung my ngang [Am] uMong em [F] qua, bao nhiu [C] chiuVng tay [Em] xanh xao [F] nhiui thng [C] nm gt chn [Am] mn trn phim [G] du

  Ngi ngi [C] xung xin ma [Am] yTrn hai [F] tay cn au [C] diNgi nm [Em] xung nghe ting [Em] ruCuc i [Am] c bao [G] lu m [C] hng h

  NAM ANH EM TREN MOT CHIEC XE TANGNm anh [F] em trn mt chic xe [Dm] tng, Nh nm bng [Gm] hoa n cng mt [Dm] ci, Nh nm ngn [F] tay trn mt bn [Dm] tay, xung [A7] trn l nm ngi nh [Dm] mt ah [C] h.....

  Vo lnh xe tng anh trc anh sau, Ci nt [F] anh mi ngi mt [Dm] tnh, Nhng khi [F] ht ta vo cng mt [A] nhp, Mt ngi [F] au l tt c qun [A] n, Nm anh [C] em mi a mt [A7] qu, ln [Gm] xe y l cng mt [Dm] hng, N my [F] ln l mt d xung [Dm] phong, Trc qun th l ch [A7] bit c tin [Dm] cng......ah [C] h....

  Nm anh em ta mang nm ci tn y khi ln [Dm] xe khng cn tn ring [C] na. Trn thp bo mt ngi sao mu [A7] la, Nm qu [Gm] tim chung nhp p rn rng, Mi con [C] ng t nh [F] son,

 • Mt mu [C] rng xanh bt ngn hy [A7] vng, Mt [F] ch bay qua u ngn [A] sng, Mt nim [F] tin quyt [A7] thng trong trn [Dm] ny.......ah h.....

  NGAY DAU TIEN DI HOCNgy[C]u tin i hc[Am]M [F]dt tay n trng[Dm]Em [Em7]va i va khc[Am]M [F]d dnh bn em[G] [G7]Ngy [C]u tin i hc[Am]Em [F] mt t nht nha[Dm]C [Em7]v v an i[Am]Chao i [G] [G7] ! sao thit tha [C]

  Ngy [C]u nh th [F],C gio [Dm7] nh m hin [G]Em [G]by gi c ng [Dm]C [Dm7]gio l c Tin [G]Em [C]by gi khn ln[Dm],Bng[G] nh v ngy xa[Am]Ngy [G]u tin i hc [Dm]M [G7]c cng v v [C]...

  Ngy [G]u tin i hc [Dm]M [G7]c cng v v [C]...M [G7]c cng v v [F]... M [Fm] c cng v v [C].

  NGAY THOiu: Rock and RollNhp 4/4

  [C]...............................................

 • Ngy xa em cn b th, tnh rt hay di hay hn.[F].....................[G7]Ti hay tru a em khc nh ...[C]...................................................Gi y em mi tm, ti trt yu trt thng ri.[F]....................[Em]...Nh mi nh mi khi b th ...[C].................................................Tnh yu ta tht sng ti sng mi nh nh trng rm [F].........................[Em]....trong m thu tri sao lung linh ... [C]............................................Tnh yu ta ta cnh chim mi vt bay ti chn tri[G7].....................[C].....ni hoa ti v nng ngp trn...

  ..............[F][G7].............[Em][Am].........[F][G7].........[C]Nh mi trong tim...mnh qu hng ...l ni ta ...mt thi th u ................[F]...[G7]............[Em].[Am].........[F][G7].........[C]....Bit my yu thng...v lun nhung nh...v ni ta ...mt thi u th

  NGO VANG XON XAOMt [C]ng vng xn xao nm trong lng ph [Am]lnMt ting ni yu [F]thng cho lng thm t [G]vngMt m l thu [C]bay rc vng y ng [Am]vngMt chm hoa tra [F]nng xn [G]xao c lng [C]ti.

  Ti yu [Am]i lm mt bng hoa [F]nng

 • Ti yu [G]ngi lm ng vng du [C]mTrong im [Am]lng m li mnh mng [F]lmHy ngc [G]nhn ka tri xanh bao [C]la

  V[C] nng mi ln cao gi tra h loang[Am] ncV mun ni vi nhau [F]nn nhn nhau thm[G] luChiu ng vng xn xao[C] c thm by b[Am] gi,Cng nhy dy khoe o[G] dng hoa ngp hn[C] ti

  Khi con[Am] ngi lng yu ng[F] vngThm rung[G] ng c ng ngm tri[C] myAi [Am] tng mt ln qua ni[F] yKhi xa [G]ri lng bng thy xn[C] xao.

  NGUOI CON GAI VIET NAM DA VANGNhp: 4/4

  [C] [C] [F] [C] Ngi con gi Vit Nam da vng[G7] [G7] [G7] [C]yu qu hng nh yu ng la chn[C] [C] [F] [C]Ngi con gi Vit Nam da vng[G7] [G7] [G7] [C] yu qu hng nc mt lng rng[C] [C] [F] [C] Ngi con gi Vit Nam da vng[G7] [G7] [G7] [C]yu qu hng nn yu ngi yu km[C] [C] [F] [C]Ngi con gi ngi m thanh bnh[G7] [G7] [G7] [C]yu qu hng nh yu mnh[C] [F] [Dm] [G7]

 • Em cha thy qu hng thanh bnh[C] [F] [Dm] [G7]Em cha thy xa kia Vit Nam[C] [F] [Dm] [G7]Em cha ht ca dao mt ln[C] [C] [G7] [C]Em ch c con tim cm hn[C] [C] [F] [C]Ngi con gi mt hm qua lng[G7] [G7] [G7] [C]i trong m, m vang m ting sng[C] [C] [F] [C]Ngi con gi cht m tim mnh[G7] [G7] [G7] [C] trn da thm, vt mu loang dn[C] [C] [F] [C]Ngi con gi Vit Nam da vng[G7] [G7] [G7] [C]mang gic m qu hng la kip sng[C] [C] [F] [C]Ngi con gi Vit Nam da vng[G7] [G7] [G7] [C]yu qu hng nay khng cn[C] [F] [Dm] [G7]i ci cht au thng v tnh[C] [F] [Dm] [G7]i t nc u m ngn nm[C] [F] [Dm] [G7]Em n qu hng mt mnh[C] [C] [G7] [C]Ring ti vn u lo i tm(Ht nhiu ln)[C] [C] [F] [C]Ngi con gi Vit Nam da vng.

 • NGUOI DAN BA HOA DANu ai [Am] tng c nghe Chuyn tnh yu[C] trn khp th gian [G]Chc s khng g so snh[Am] lng thy chung[C] tnh yu T Th [G]i[Dm] uyn ng xa ang hnh phc[Am] sng trong t m [C]Nhng[Dm] bng ngy kia ting st ngang tri [E7]

  /on ny tng t on trn,ging lun ch ko phi tng t/

  Ting st kia l c mng H cng chung huyt thng anh em Qu chong vng v s phn Chng trai ct bc ra i Mang bao nim au nng bng con ng trn nh ni Trng mong ngi i phng tri xa

  Ngi n b ho[C] Ch chng nghn nm[Dm] nhng ngi [F] khng quay v [C] nng sng[Am] ga thn mi mn [E7]Ngi n b ha[C] V lng thy chung[Dm] cn st son Cu chuyn [F] s mi lu truyn[C] n mai sau[E7]

  /on ny tng t on trn,/

  Nu ai tng c nghe Chuyn tnh yu trn khp th gian Chc s khng g so snh lng thy chung tnh yu T Th Ni phng tri xa chng trai c hay nh ni

 • Mang tn Vng Phu vn ng i

  Ngi n b ho Ch chng nghn nm nhng ngi khng quay v nng sng ga thn mi mn Ngi n b ho V lng thy chung cn st son Cu chuyn [F] s mi lu truyn[C] n mai sau[ E7]n mai sau...[Am].

  NGUOI DI NGOAI PHONgi i i ngoi ph(Am), chiu nng tt bn sng(Dm)Ngi i i ngoi ph(Dm), bng dng xa mt m(Am)Thnh gh(Em) chiu cng(G) vinNgy xa(F), ngy xa(Em), ngy xa ht ri(Am)/(E7)...

  Ngi i i ngoi ph(Am), chiu b ng b v(Dm)Ngi i i ngoi ph(Dm), my du chn lc loi(Am)Hnh bng(Em) c ngi yu(G) iCn u(F), cn u(Em)/(E7)? Tnh duyn l ri(Am) !

  Thi chia tay nhau t y(Am), nghe nc mt vy quanhBit l yu ng(C), s au thng sut c mt i(Am),Nhng(G) my khi tnh u(Em), kt thnh duyn mong c(C)My khi tnh u(Em), kt trn mng u em(Am)

  Xin t gi(Am) ng ph trng ma ngu(Dm)Lm chim bay mi cnh Nc mt m t(Am) tThnh ph c(Em) ngi yu xa(Dm)

 • Cn u(F), cn u(Em)/(E7)? Gi y xin gi t (Am).

  NGUOI EM XOM DAOngi em xm o

  Ngy xa(Dm) ti c ngi yu(F) rt p(Am) xm o(Dm) Nhng bui tan( F) trng thng hay tm (Gm) nhau Xy m c ngy (Am) sau Nht cnh hoa (Dm )trng Thit tha ti ci ln( F) trn o (Gm) la xinh mu tm( Am) Say sa trao (Gm) nhau k nim pht ban( Am) u Tnh ta s di (C) lu nh hoa (Am) trng khng phai (Dm) mu

  Mt hm(Dm) ti n tm em(F) t gi(Am) ln ng(Dm) Gi li ph phng(F) chuyn i mnh thng(Gm) mai xa cch ngn (Am)phng Cuc i sng gi(Dm) chin chinh ni min xa(F) qua nhng vng xa l qu(Gm) Qu hng bao la(Am) nhng chiu ng qun ven rng(C) Gp hoa trng ngy xa (Am)thng em ni sao cho va(Dm)

  (F) Nhng c ai u (Dm) ng mt chiu ma lng v(F) gi ngi em ra (Dm) i (Gm) khng ni li bit( C) ly trng xa gi vng (F) bng xm o ht ch mong (Dm)

 • i(F) xt thng v(Dm) b Gic v gieo su(F) nh mang theo xc em(Dm) th Bao(Gm) c hn ngy(C) xa Chuyn vui bun hai(F) a gi cn ring mnh (Dm) ti

  V y(Dm) hoa l c cy(F) cng bun(Am) theo thng ngy(Dm) tr li xm o(F) cn u ngi yu(Gm) i hoang vng u(Am) hiu Nht cnh hoa (Dm)trng Xt xa ti ci ln trn(F) nm m xanh c nt(Am) Em i em i(Gm) Nh hoi nh nhau mun i(C) V chinh chin ngc xui(F) nn em cch xa ti ri(Dm)

  NGUOI RA DI VI DAU[Dm] Lng thm mt [Bb] mnh ong m [C] bao nhiu u [A7] su[Dm] i ch mt [Bb] ngi nay [F] xa i v [Am7] u[Dm] Yu nhau lm [Bb] chi cho [Gm] l trn t [F] miCho au lng nhau lc chia [A7] ly.

  [Dm] Tng ngy tng [Bb] ngy vn ng [C] ta lun bn [A7] ngi[Dm] Git mnh ngi [Bb] bun mi bit [F] ta khng cn [Am7] em[Dm] Em i v [Bb] sao em n [Gm] nh lng b [F] anh[C] Cho anh nhung [Am7] nh em tht [Dm] nhiu.

 • K :Ngi ra i v anh mang lm [Bb] lHay ti v [C] anh y qu [F] nghoChng th [Gm] trao v em c nh lng [C] em lun c [F] mGic m giu [Am7] sangNgi ra [Dm] i v anh mang lm [Bb] lHay ti v [C] sao em ni [Dm] i anh [Bb] s khng au [C] bun v yu [Dm] em anh [F] s khng au [C] bun khi mt [Dm] em.

  [Bb] Ngi ni [C] i hi [Dm] ngi

  NGUOI TA NOIC mt [Am] ngi vn [G] yu mt ngiVn i [F] ch du [G] cho ngi y khng [C] vThng ngy [Am] bun p [G] m k nimHt mt [F] mnh, ht [G] cho ni nh ong [G7] yNgi ta c [Em] ni ng qu [G] yuNgi ta c [Dm] ni ng qu [C] tinTnh yu du c cng ch l c [Em] m trong mi cuc [G] ing nn c [Em] gng tm thy [G] nhaung nn c [Dm] bc cng ni [C] auTnh yu c lc t tm n vi [G7] ta trong m ti c [C] n

  C mt [Am] ngi bc qua bit [G] bao cuc tnhNg rng [F] mnh l [G] ngi hnh phc nht trn [C] in mt [Am] ngy bc [G] chn mi mtBng nhn [F] li khng [G7] cn ai ng bn [C] ta

 • NGUOI THAY

  Ngi thy [Bm] vn lng l [D] i v [A] sm tra [Bm]Tng ngy [A] git m hi ri nh trang giy [F#7], em n [Em] bn b c mRi nm thng [Bm] sng di gi ma [A]Cnh hoa trng [D] vn lung linh [A] trong vn xa [F#7]

  Ngi thy vn lng l i v di maDng i tng ngy qua m m tri miChiu trn ph bao ngi n aDng sng vng by gi gi maCn ai nh [G], ai qun [F#7]con xa ....

  D nm thng [Bm] v tnh tri mi mi,c hay [A]bao ma l ri [Bm]Thy n nh mun ngn tia nng [A]sng soi bc em trong cuc i [F#7]Vn [Em]nh nhng khi tri ma ri [Bm]Vn chic o xa chong [Em]i vaiThy vn i [G], bun vui lng l [F#7] ...

  D nm thng [Bm] v tnh tri mi miTc xanh [A]by gi phai [Bm]Thy vn ng bn sn trng nm y [A]Di theo bc em trong cuc i [F#7]Du [Em]m ht sao tri m nay [Bm]Du m ht l ma thu ri [A]Nhng ngn nm [G], lm saoem m ht [F#7] cng n ngi thy [Bm] ....

  NHANH LAN RUNGV thm thnh ph [Dm] no nc ma xun[Gm] ,

 • ba l trn lng[A7] mang theo nhnh lan rng[Dm].C ngi chin s, o vng bi ng xa, [Gm]i gia dng ngi[A7] qua ph phng ng vui.[Dm]Nhnh lan rng n[Gm] nhng cnh hoa trng xinh,[F]lung linh trong nh nng [A7]hoa ti nh n ci trn i mi ca anh[Dm].

  Nh lc chin u [F]khi dng chn bn b sui vng,[Dm]thy nhanh lan rng [Gm]l bng xanh trn cnh chy[A7] kh, gi ln li ht trong tm tngi lnh tr[Gm],gi ma khng phai tn[A7] loi hoa trng phong lan.[Dm]Nhng lc ting sng ac tm im nghe dng sui ht, ly nhnh lan rng khoe vi nhau khi non hoa,d cho i lnh chinh chin qua nhiu gian kh,vn hn ngy tr v trn vn bao c m.

  V thm thnh ph no nc ma xun ,ba l trn lng n s nhnh lan rng ,vi qu bin gii, anh s tng ngi thn,nh mt n ci qun thng ngy xa xi,chc anh ngi lnh tr xun n mun th xun i trong m c,nh hoa kia vn n bn nhnh lan rng

  NHO OILn u [Dm] ta gp nh[C], trong nng[Am] chiu bay bay[Dm]

 • Ngp ngng[Dm] ta hi nh[C], nh bo[C] nh khng tn[F]

  th[Dm] nh khng tn[C], by gi[C] quen nh nh[Am], nh i[Dm]

  Ln ny[Dm] ta gp nh[C], trong nng[Am] chiu bay bay[Dm]

  Ngp ngng[Dm] ta hi nh[C], nh bo[C] nh cha yu[F]

  th[Dm] nh cha yu[C], by gi[C] yu nh nh[Am], nh i[Dm]

  Ln ny[Dm], nh quay i[C], khng thm[C] nhn ta na[Am]

  Git su[Dm] ri mt mnh[C], ch cn[Dm] ta mt mnh[C], nh i [Dm]

  Cn g[Dm] u hi nh[C], trong nng[Am] chiu phi phai[Dm]

  K nim[Dm] ta cng nh[C], gi ch[C] l h v[F].

  th[Dm] l h v[C], xa ri[C] vn nh hoi[Am], nh i[Dm].

  Tnh c[Dm] ta gp nh[C], trong nng[Am] vng ban mai[Dm]

  Thn thng[Dm] ta hi nh[C], nh bo[C] kh gh i[F]

 • th[Dm] kh gh i[C], thng ri[C] sao chng hiu[Am], nh i[Dm]

  NHUNG NEO DUONG PHU SAThong[Am] trong gi bun bn dng nc[Dm] tri lng lCh [G] mt ngy ti sng nc sng Hu [C]/[G] Giang xanh c m [E]Nhp [Am] nh chuyn , a ngi i [Dm] tm ng tranh u[Bm7]Ginh li i m no nhng [E7] ngy sau

  Sng[Am] dng cun tro nh ngn ting[Dm] ku tht goCng [G] tm ng tranh u xa tan kh [C]/[G] au mun kip sau[E]Lng [Am] nghe ting h, thng min qu[Dm] hng i da dit[Bm7]Ging h cng thit tha cng [E7] nm thng

  Hng cy soi [Am] bng in trn dng sngDng sng hiu [F] ht mnh mng bun trngTrt c [Dm] n trong ci lngHn cm [G] dng theo con sng ngn sng vt [C] caoDu bao[Dm] gian nguy khng sn,[Am] gi trai xng pha ln ngNc [B7] sng qu ti dng tro dng thng nh [E7]Gt i nc [Am] mt thi ta bit lyTnh yu non [F] nc trong tim cn ghiquyt [Dm] ra i khng nn lngTm vng [G] trong tay ta tin nguyn cu [C] nc nonSc [Dm] son trong tim xa riTui [Am] xun hy sinh cho ic [B7] mong tng lai rng ngi[E7] t m i[Am]

 • NHUNG SUY NGHI TRONG ANH C GC qua thm mt ngy, mi bit th no l yu Am EmMt ngy tri qua vi v nhng trong anh rt nhiu iuF CNhng suy ngh trong anh, c ln ln tng pht F GC ln theo tng ngy khi anh c m p bn em

  C GNhng suy ngh trong anh, gi ang chia lm hai Am EmMt na trong anh tng ngh chng ta s bn nhau trn i F CNhng nu l mt ngy, em ni li chia tayDm GAnh s th no y, anh sng th no y

  C GHy cho anh c yu yu em trong tng suy nghAm EmD l tng tng thi nhng anh cng thy vui ri F Cng ni chi em i! tnh yu khng cn ni Dm GCh cn cm nhn thi anh ngh cng ri

  C G

 • Nhiu khi anh tng m ngi mt mnh ci ngn ng Am EmChng ta s c sng trong ngi nh y tr thF GC kh khng em i nu gic m ny xa xiF G CTh anh xin c gi gic m trong suy ngh anh m thi Cn y l on do u (intro) ca bi Nhng Suy Ngh Trong Anh-(Khc Vit)

  NOI BUON HOA PHUONGMi nm n (Am)h lng man mc bun,Chn mi ngy (E7)qua cha chan tnh thngNgy mai xa (Am)cch hai a hai (Dm)ni,Pht gn gi nhau mt (Am)riT (E7)t l ht ngi (Am)i!

  Ting ve nc (Am)n bun hn ting lng,bit ai cn (E7)nh n n tnh xang xa in (Am)bng hai a nay (Dm)u,nhng chiu