Programação VBA

Embed Size (px)

Text of Programação VBA

 • 7/23/2019 Programao VBA

  1/72

  YAZVOC LOZAJ IM\ O^^CAJOPAMKZ EZ FRJFC

  ?> - ??

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o

  ~a|fzem|fa|o+`k`kz+m|d

 • 7/23/2019 Programao VBA

  2/72

  YLO % Frjfc

  Jo`o iajbfa|m `m Frjfc ~m`f jmkpf| ve ~|mhfjpm YLO f ve~|md|oeo jmkzpapv`m ~m| y|amz iajbfa|mz

  YLO

  _vok`m dvo|`o ve iajbfa|m `f Frjfc dvo|`oovpmeopajoefkpf m ~|mhfjpm YLO ozzmjao`m

  MLHFJPAYM Ovpmeopaxom `f po|fiozqvf fkymcyoe mlhfjpmz

  Jo|oj

  pf|zpajoz`

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o

  ^m`fe zf| ojf`a`mzop|oyz `m YLO

 • 7/23/2019 Programao VBA

  3/72

  YLO % Frjfc

  Pv`m m qvf ifapm eokvocefkpf jmem j|ao|# ol|a| f ifjbo|

  iajbfa|mz# jmkiadv|o| ~dakoz# `fiaka| caeapfz# fifjpvo|

  YLO

  jcjvcmz# ~|ffkjbf| cakboz f jmcvkoz fpj ~m`f zf|

  ovpmeopaxo`m op|oyz `f ~|md|oeom+

  Oelafkpf `f

  `fzfkymcyaefkpm

  Iojacapo`m| `f~|md|oeom fyapok`mefem|axom

  Jo|oj

  pf|zpajoz`

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o

  Jmem ojf`f| om oelafkpf `f `fzfkymcyaefkpm=

 • 7/23/2019 Programao VBA

  4/72

  YLO % FrjfcJmem ojf`f| = "Frjfc >:!

  Mv ~fco lo||o `f if||oefkpoz`m Yazvoc Lozaj

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz`

 • 7/23/2019 Programao VBA

  5/72

  YLO % FrjfcJmem ojf`f| = "Frjfc >4!

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz`

 • 7/23/2019 Programao VBA

  6/72

  YLO % FrjfcJmem ojf`f| = "Frjfc >4!

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz`

 • 7/23/2019 Programao VBA

  7/72

  YLO % FrjfcJmem ojf`f| = "Frjfc >4!

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  8/72

  YLO % Frjfc

  M oelafkpf `f `fzfkymcyaefkpm fzp ozzmjao`m o Eoj|mz#~fcm qvf ~m`f| zf| kfjfzz|am `az~mkalacaxo| oz Eoj|mz

  Frjfc >:

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  9/72

  YLO % Frjfc

  M oelafkpf `f `fzfkymcyaefkpm fzp ozzmjao`m o Eoj|mz#~fcm qvf ~m`f| zf| kfjfzz|am `az~mkalacaxo| oz Eoj|mz

  Frjfc >4

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  10/72

  YLO % Frjfc

  M oelafkpf `f `fzfkymcyaefkpm fzp ozzmjao`m o Eoj|mz#~fcm qvf ~m`f| zf| kfjfzz|am `az~mkalacaxo| oz Eoj|mz

  Frjfc >4

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  11/72

  YLO % Frjfc

  M oelafkpf `f `fzfkymcyaefkpm fzp ozzmjao`m o Eoj|mz#~fcm qvf ~m`f| zf| kfjfzz|am `az~mkalacaxo| oz Eoj|mz

  Frjfc >4

  YLO

  Opfkm8

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|oj

  pf|zpajoz

  `

  Ojpayo| pm`oz oz eoj|mz ~m`f| ~f|eapa| eoj|mz eociajoz

 • 7/23/2019 Programao VBA

  12/72

  YLO % Frjfc

  Oelafkpf `f ^|md|oeom `m YLO

  Hokfco `f F`am `f J`adm

  Fr~cm|o`m| ^|mhfjpmOpocbm8 OCP'I??

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o

  ^|m~|af`o`fz

  Jo|ojpf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  13/72

  YLO % Frjfc

  Oelafkpf `f ^|md|oeom `m YLO

  Fr~cm|o`m| ^|mhfjpm

  Imcbo? J`adm kfzpo

  imcbo o~fkoz ~m`f zf|

  vpacaxo`m kfzpo imcbo

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o

  m v f dm kve

  Em`vcm ~m`f zf| vpacaxo`m

  fe qvocqvf| imcbo

  Jo|ojpf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  14/72

  YLO % Frjfc

  Ev`o| kmef om ^|mhfjpm"Fr+8 Efv^|mhfjpm!

  Oelafkpf `f ^|md|oeom `m YLO

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|ojpf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  15/72

  YLO % Frjfc

  Jmcmjo| ^ozztm|` km ^|mhfjpmOelafkpf `f ^|md|oeom `m YLO

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|ojpf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  16/72

  YLO % Frjfc

  Jm|fz `m YLOOelafkpf `f ^|md|oeom `m YLO

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJo|ojpf|zpajoz

  `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  17/72

  YLO % Frjfc

  ?+ A`fkpaiajo| f yoca`o| o zmcvm m~paeaxo`o~o|o m ~|mlcfeo

  O |aefa|o Eoj|m % \fd|oz

  YLO

  ?+? fp|mjf f| m ~mkpm ?

 • 7/23/2019 Programao VBA

  18/72

  YLO % Frjfc

  6+ ^|fzzamko| m lmpm f Pf|eako| D|oyom

  O |aefa|o Eoj|m % \fd|oz

  YLO

  9+ Akzf|a| veo zbo~f "Im|eo! f op|alva| o eoj|m j|ao`o

  ^mkpm ~|myaz|amHmoqvae ^a|fz Em|fa|oJ

  o|ojpf|zpajoz

  `

  ^|fzzamko| co`m `a|fapm `m|opm f zfcfjjamko|Op|alva| Eoj|m

 • 7/23/2019 Programao VBA

  19/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Ve mlhfjpm ve fcfefkpm jo|ojpf|axo`m ~m| vejmkhvkpm `f ~|m~|af`o`fz f qvf pfe zvlhojfkpf ve`fpf|eako`m jme~m|poefkpm+

  Jo`o mlhfjpm pfe oz zvoz ~|m~|af`o`fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  20/72

  YLO % Frjfc

  YZ

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  21/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  22/72

  YLO % Frjfc

  ^o|o |fif|fkjao|# mv ocpf|o|# veo ~|m~|af`o`f `f

  YLO

  ve mlhfjpm# kveo akzp|vm YLO# `fyf ak`ajo| mkmef `m mlhfjpm zfdva`m `f ve ~mkpm f `mkmef `o ~|m~|af`o`f `f

  ojm|`m jme o zakporf8

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  23/72

  YLO % Frjfc

  ^o|o frfjvpo| ve epm`m `f ve mlhfjpm `fyf|

  YLO

  ak`ajo| m kmef `m mlhfjpm zfdva`m `f ve ~mkpmf `m kmef `m epm`m ~|fpfk`a`m+

  Frazpfe epm`mz qvf kfjfzzapoe `fo| vefkpmz f kfzzf jozm `fyf ak`ajo|%zf poc

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

  jmem fe qvocqvf| ivkm `m Frjfc# akjcvak`m%mzfkp|f ~o|kpfzfz+

 • 7/23/2019 Programao VBA

  24/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Mz mlhfjpmz eoaz vpacaxo`mz km Frjfc zm8

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  25/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  ~|m~|af`o`fz `o o~cajom+

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  26/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  27/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  M TM\GLMMG jm||fz~mk`f om zfdvk`m mlhfjpm ko

  baf|o|qvao f |f~|fzfkpo ve iajbfa|m olf|pm km Frjfc+

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  28/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  29/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  30/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  31/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  32/72

  YLO % Frjfc

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  33/72

  YLO % Frjfc

  Ml fjpmz7 Epm`mz f ^|m |af`o`fz

  YLO

  zm zf~o|o`oz ~m| ~mkpmz " !

  ^o|o |fif|fkjao| ve mlhfjpm ~m`f| vpacaxo| m kmef mv

  m kef|m+Frfe~cm8

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md|oeomf

  e

  Tm|gzbffpz"Imcbo

 • 7/23/2019 Programao VBA

  34/72

  YLO % Frjfc

  O~~cajopamk+tm|glmmgz"Polfcoz!+tm|gzbffpz"

  Zpmjg!+\okdf"O?!+yocvf 5 Cazpo zpmjgz

  YLO

  tm|gzbffpz"Zpmjg!+\okdf"O?!+yocvf 5

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md

  |oeomf

  e

 • 7/23/2019 Programao VBA

  35/72

  YLO % Frjfc

  Ivkfz pfaz fe YLO

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md

  |oeomf

  e

  YLO F c

 • 7/23/2019 Programao VBA

  36/72

  YLO % Frjfc

  Ivkfz pfaz fe YLO

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md

  |oeomf

  e

  YLO F c

 • 7/23/2019 Programao VBA

  37/72

  YLO % Frjfc

  Ivkfz pfaz fe YLO

  YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|o^|md

  |oeomf

  e

  YLO F c

 • 7/23/2019 Programao VBA

  38/72

  YLO % Frjfc

  LO

  O akpf|ojm `f veo imcbo `f frjfc jme m vpacaxo`m|

  |focaxo`o op|oyz `f jmkp|mcmz# qvf `f~maz `f

  fazm~f|o`m|fz ojjamko`mz frfjvpoe ve ~|md|oeo fe YLO

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp

  |mcmzyo|a

  YLO Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  39/72

  YLO % Frjfc

  LO

  Mz jmkp|mcmz ~f|eapfe fzpolfcfjf| o akpf|ojm fkp|f mvpacaxo`m| f o imcbo `f jocjvcm

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp

  |mcmzyo|a

  YLO Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  40/72

  YLO % Frjfc

  LO

  Mz jmkp|mcmz ~f|eapfe fzpolfcfjf| o akpf|ojm fkp|f mvpacaxo`m| f o imcbo `f jocjvcm

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp

  |mcmzyo|a

  YLO Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  41/72

  YLO % Frjfc

  LO

  Mz jmkp|mcmz ~f|eapfe fzpolfcfjf| o akpf|ojm fkp|f mvpacaxo`m| f o imcbo `f jocjvcm

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  42/72

  YLO % Frjfc

  LO

  Mz jmkp|mcmz ~f|eapfe fzpolfcfjf| o akpf|ojm fkp|f mvpacaxo`m| f o imcbo `f jocjvcm

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  43/72

  YLO % Frjfc

  LO

  Mz jmkp|mcmz ~f|eapfe fzpolfcfjf| o akpf|ojm fkp|f mvpacaxo`m| f o imcbo `f jocjvcm

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  44/72

  YLO Frjfc

  LO

  Mz jmkp|mcmz ~f|eapfe fzpolfcfjf| o akpf|ojm fkp|f mvpacaxo`m| f o imcbo `f jocjvcm

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  45/72

  YLO Frjfc

  LO

  Frazpfe < em`mz `f p|olocbm fe Yazvoc Lozaj

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  46/72

  YLO Frjfc

  LO

  ^|m~|af`o`fz `mz mlhfjpmz

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  47/72

  YLO Frjfc

  LO

  ^|akja~oaz ^|m~|af`o`fz `mz mlhfjpmz

  fazm~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  48/72

  LO

  ^|akja~oaz ^|m~|af`o`fz `mz mlhfjpmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  49/72

  LO

  ^|akja~oaz ^|m~|af`o`fz `mz mlhfjpmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  50/72

  LO

  ^|akja~oaz ^|m~|af`o`fz `mz mlhfjpmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo|a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  51/72

  LO

  ^|akja~oaz ^|m~|af`o`fz `mz mlhfjpmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  52/72

  LO

  ^|akja~oaz ^|m~|af`o`fz `mz mlhfjpmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  53/72

  LO

  F y f k p m z ` m z j m k p | m c m z

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  54/72

  LO

  F y f k p m z ` m z j m k p | m c m z

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  55/72

  LO

  F y f k p m z ` m z j m k p | m c m z

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  56/72

  LO

  ^|akja~oaz Fyfkpmz `mz jmkp|mcmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  57/72

  LO

  ^|akja~oaz Fyfkpmz `mz jmkp|mcmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmkp|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  58/72

  LO

  ^|akja~oaz Fyfkpmz `mz jmkp|mcmz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  59/72

  LO

  @fjco|om `f yo|ayfaz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  60/72

  LO

  @fjco|om `f yo|ayfaz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  61/72

  LO

  @fjco|om `f yo|ayfaz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

 • 7/23/2019 Programao VBA

  62/72

  LO

  @fjco|om `f yo|ayfaz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

  @ c ` a a

 • 7/23/2019 Programao VBA

  63/72

  LO

  @fjco|om `f yo|ayfaz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

  M `

 • 7/23/2019 Programao VBA

  64/72

  LO

  M~f|o`m|fz

  Zelmcmz kfjfzz|amz ~o|o frfjvpo| m~f|ofz eopfepajoz#

  p|opoefkpm f pfrpm# jme o|o m f m f|o fz c ajoz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

  M ` O ap pa

 • 7/23/2019 Programao VBA

  65/72

  LO

  M~f|o`m|fz O|apepajmz

  Zelmcmz kfjfzz|amz ~o|o frfjvpo| m~f|ofz eopfepajoz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  YLO % Frjfc

  M~f|o`m|fz \fcojamkoaz

 • 7/23/2019 Programao VBA

  66/72

  LO

  M~f|o`m|fz \fcojamkoaz

  Veo fr~|fzzm

  |fcojamkoc p|o`vx

  fazm

  ~f|o`m|fz

  veo jme~o|om|focaxo`o fkp|f `maz

  yocm|fz `m efzem

  pa~m lzajm+

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  ve |fzvcpo`mLmmcfokm "P|vf mv

  Ioczf!

  YLO % Frjfc

  M~f|o`m|fz Cdajmz

 • 7/23/2019 Programao VBA

  67/72

  LO

  M~f|o`m|fz Cdajmz

  Zfe~|f qvf o

  frfjv m f veo

  fazm

  ~f|o`m|fz

  ojm mv zfqvkjao`f ojfz fzp

  zvhfapo o veo

  jmk`am+ \fpm|koe

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  Lmmcfokm "P|vf mvIoczf!

  YLO % Frjfc

  M~f|o`m|fz Cdajmz

 • 7/23/2019 Programao VBA

  68/72

  LO

  M~f|o`m|fz Cdajmz

  Zfe~|f qvf o

  frfjv m f veo

  fazm

  ~f|o`m|fz

  ojm mv zfqvkjao`f ojfz fzp

  zvhfapo o veo

  jmk`am+ \fpm|koe

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  Lmmcfokm "P|vf mvIoczf!

  YLO % FrjfcFzp|vpv|oz `f Jmkp|mcmFzp|vpv|oz `f Jmkp|mcm

 • 7/23/2019 Programao VBA

  69/72

  LO

  Fzp|vpv|oz `f @fjazm

  fazm

  ~f|o`m|fz

  3akzp|vfz;FCZF

  3akzp|vfz;

  FK@ AI

  ZFCFJP JOZF 3yo|ayfc;

  JOZF AZ 3jmk`am;

  3akzp|vfz;JOZF AZ 3jmk`am;

  3akzp|vfz;

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  JOZF FCZF

  3akzp|vfz;

  FK@ ZFCFJP

  YLO % FrjfcFzp|vpv|oz `f Jmkp|mcmFzp|vpv|oz `f Jmkp|mcm

 • 7/23/2019 Programao VBA

  70/72

  LO

  Fzp|vpv|oz `f \f~fpam

  fazm

  ~f|o`m|fz

  3 k j m; 3 e; 3 kj|fefk m;

  3akzp|vfz;

  FK@ IM\

  TBACF 3jmk`am;

  3akzp|vfz;

  TFK@

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  @M

  3akzp|vfz;

  CMM^ VKPAC 3jmk`am;

  YLO % Frjfc Ivkfz `f Akpf|omIvkfz `f Akpf|om

 • 7/23/2019 Programao VBA

  71/72

  LO

  Fkp|o`o `f `o`mz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  ^mzzalacapo o fkp|o`o `f `o`mz ~fcm vpacaxo`m|

  YLO % Frjfc Ivkfz `f Akpf|omIvkfz `f Akpf|om

 • 7/23/2019 Programao VBA

  72/72

  LO

  Zo`o `f `o`mz

  fazm

  ~f|o`m|fz

  Hmoqvae ^a|fz Em|fa|oJmk

  p|mcmzyo

  |a

  ^mzzalacapo o zo`o `f `o`mz ~fcm vpacaxo`m|