of 28/28
Reunió Pares 2n EP BARCELONA, setembre de 2014

Reunió Pares 2n EP · 2017. 10. 3. · TUTORA 2n B Raquel Martínez TUTORA 2n D Isabel Bernuz RESPONSABLE GABINET PSICOPEDAGÒGIC Carme Cámara COORDINADORA DE CICLE INICIAL Anna

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Reunió Pares 2n EP · 2017. 10. 3. · TUTORA 2n B Raquel Martínez TUTORA 2n D Isabel Bernuz...

 • Reunió Pares 2n EP

  BARCELONA, setembre de 2014

 • DIRECTORA

  DE PRIMÀRIA

  Meritxell Donaire

  TUTORA 2n AAnna

  Blay

  TUTORA 2n BRaquel

  Martínez

  TUTORA 2n DIsabel

  Bernuz

  RESPONSABLE

  GABINET

  PSICOPEDAGÒGIC

  Carme Cámara

  COORDINADORA

  DE CICLE INICIALAnna Blay

  TUTORA 2n CMaribel

  Gómez

 • VISIÓ I MISSIÓ DE L’ESCOLA

  Volem ser una comunitat educativa oberta a la societat, més enllàdel barri amb un projecte pedagògic propi, basat en la qualitat i la

  millora contínues, que fomenta la capacitat de raonament i lacreativitat a partir del treball departamental, la cohesió entre lesetapes i el compromís família-escola. Recolzem idonem recursos a les persones que fan això possible.

  Volem educar alumnes amb un bon nivell acadèmic i en valorscristians, en l’esforç, l’esperit de superació, les responsabilitats,la disciplina i la solidaritat perquè esdevinguin personescompetents i compromeses, apostant per un projecte trilingüe, lesnoves tecnologies i la innovació metodològica.

  Curs 2010-2011 Certificació ISO 9001

 • ANGLÈS

  Etapa de E. Primària

  Àread'anglès

  Anglèscurricular

  · Nivell A2 a 6è EPR· Llibres de text· Rutines orals

  Englishskills

  · De 3r-6è EPR · Starters· Movers· F lyers· Prova de competències 6è· Prova de nivellPàlcam

  Workshop

  · Festivitats· Rutines orals· Teatre· Lectura de llibres· Jocs i cançons

  Auxiliar de conversa

  · De 1r-6è· 1h/Setmana

  Science

  · De 1r-6è EPR· Projectes

  Art and craft

  · Cicle Inicial· Art i manualitas

  Hi haurà 7 hores d’anglès en tots els nivells de l’etapa

 • 2 -

  Les noves tecnologies estan integrades el 100% en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes.

  L’ús de les PDI estimula i motiva els alumnes, les classes són més atractives. Mésparticipació i interacció de l’alumnat i adaptació dels recursos a qualsevol àrea i nivelld’aprenentatge.

  A l’aula d’informàtica s’utilitza el Moodle com a recurs per a reforçar i ampliar elscontinguts treballats dins l’aula a Primària.

  PROJECTE TAC

 • Valors

 • A l’escola… … i en família

 • 2014-15Emociona’t(educació emocional)

  Activitats previstes a l’escola

  Octubre: motivació i elaboració lema + adhesiuNovembre: diccionari de les emocions per cicles

  Abril:recollida robaFebrer-Març: dorsal zero Cursa Pàlcam

  Desembre: recollida d’aliments

  Maig: activitat interciclesJuny: exposició final de curs

 • Dorsal zero Cursa Pàlcam:participació activa en disseny i elaboració

  de materials

  Voluntariat en família:nova edició programada i dissenyada amb

  millor planificació

  2014-15:+ participació de les famílies

 • DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

  Actualment el Departament Psicopedagògic està format per:

  Montse Poch - Educació Infantil

  Carme Càmara - Educació Primària

  Alicia González - Educació Secundària.

 • DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

  Què fa el departament:•Recolzar la tasca dels professors•Orientar si cal fer alguna intervenció a nivell més particular•Orientar a les famílies

  Recursos per a la nova etapa: Els vostres fills necessiten autonomia: hàbits de treball (rutines i horaris) i hàbits

  d’ordre. Aquesta autonomia els dóna SEGURETAT

  Situacions que es poden presentar: Rebequeries Acceptació de la frustració: dir NO Gelosia

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  LLENGÜES: CATALÀCASTELLÀ – ANGLÈS

  Objectius: Lèxic

  Expressió escrita

  Expressió oral

  Gramàtica

  Ortografia

  Comprensió lectora

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  CONEIXEMENT DEL MEDIObjectius:

  Continguts.

  Procediments.

  Projecte interdisciplinari

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  MATEMÀTIQUES

  Objectius:

  Numeració.

  Operacions.

  Problemes.

  Geometria

  Interpretació de dades: mesura / gràfics.

 • PLÀSTICAObjectius:

  Habilitats motrius

  Composició

  2 -

  OBJECTIUS PER MATÈRIES

 • MÚSICAObjectius:

  Llenguatge musical.

  Dansa

  Audicions.

  Cançons.

  2 -

  OBJECTIUS PER MATÈRIES

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  RELIGIÓObjectius:

  La figura de Jesús en la vida dels cristians.

  La Bíblia, llibre dels cristians.

  Les festivitats cristianes.

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  EDUCACIÓ FÍSICA

  Objectius:

  • El cos: esquema corporal i control

  • Percepció: lateralitat i espai-temps

  • Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques.

  • Activitat física i salut.

  • Expressió corporal.

  • Jocs i esports

  • A cicle Inicial també es fa natació

 • SORTIDESTeatre en anglès

  Convivències

  L’aventura d’Indiana Jones

  Cursa d’orientació.

  Sortida Fi de Curs: Escola del Vent.

  Colònies

  * Paper d’assistència signat i entregat dins deltermini donat.

 • FESTES POPULARS

  Castanyada

  Santa Cecília

  Cantada de Nadales

  Marató (AMPA)

  Carnestoltes

  Cursa Atlètica

  Les 12es hores Bàsquet

  Declamació de Poesies

  Dansa ara

  Festa Fi de curs

 • RECORDATORIS

  PUNTUALITAT: la puntualitat és un hàbit que cal treballar. És necessari que arribin a l’hora ja que es

  trenca el ritme de treball.

  RETARDS I ABSÈNCIES: Cal justificar per escrit a l’agenda

  MEDICAMENTS: Indicar nom, hora, dosi a administrar

  ROBA: Cal que la roba estigui marcada

  •La bata ha de portar el nom i dur-la neta dilluns. Dijous la portaran els de mitja pensió.

  •Cal portar l’equip d’esport i el de natació el dia que toca

 • SORTIDES: Les sortides són a les 12’45 i a les 16’45h.

  •La porta No. 3 és per on surten els alumnes

  •Els professors han de controlar l’ordre i vigilar l’entrega d’alumnes.

  ANIVERSARIS: Per tal d’evitar diferències, preguem que si fan alguna celebració fora de l’escola, NO es

  donin les invitacions dintre del recinte escolar.

  AVISOS: Preguem avisin per escrit qualsevol incidència: si no es fa esport, piscina o activitats

  extraescolars així com dietes.

 • COMUNICACIÓ AMB ELS PARES

  Pàgina Web i e-mail.

  Notes i informes.

  Entrevistes concertades per agenda: mínim 2 durant l’any Suggeriment i reclamacions

  AMPA

  DIES FESTIUS:

  • 3 novembre 2014

  • 16 febrer 2015

  • 22 maig 2015

 • CONCLUSIONS

  Preguntes?