of 24 /24
, xyla, | / ' Immanuel! DIsQUIsITIO THEOLOGICA, De_, Continuatione QVAi sT IONIs: AmieEcclesias ve*l cana potilis sit 7 denominanda : Lu- , therana, quamEvange- ' t?s,v .. \\ v’■ lica_,? r •■ AssA* 9 ** V4»»y4\ s»\'£yKwli Dei Optimi Maximi /, uxi/io , *X/// In Regia Academia Abcensi, :.i Consensu Max. Rev. Fac. Theologica , Publice examinanda^,, c - Ji PRTs I D E Enevaldo svenonio, Q.G. A, ss.sTsieoJ. Doct. si Psiosessore Primario, Reg. At. Inspcct. hodieqj Atmiins, Rectore | Acad.-At!:|b 1' wtiammQ ßesPQNDt-NTe -; %r'i ■■ s GABRIELE ENEVALDI sVE- NONIO, Aboensi. M 'o£ : Ad diem;xi. Decembr. A. O. R. ; M. DC. LX XXV. Impressa a Joh.L.Wallio,.AT.

xyla, Immanuel! DIsQUIsITIO THEOLOGICA, De , Continuatione

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of xyla, Immanuel! DIsQUIsITIO THEOLOGICA, De , Continuatione

cana potilis sit 7 denominanda :Lu- , therana, quamEvange- '
.
AssA* 9 ** V4»»y4\ s»\'£yKwli Dei Optimi Maximi /,uxi/io,
*X/// In Regia Academia Abcensi, :.i
Consensu Max. Rev. Fac. Theologica ,
Publice examinanda^,, c - Ji PRTs I D E
Enevaldo svenonio, Q.G. A, ss.sTsieoJ. Doct. si Psiosessore Primario, Reg. At. Inspcct. hodieqj
Atmiins, Rectore | Acad.-At!:|b1' wtiammQ ßesPQNDt-NTe • -; %r'i sGABRIELE ENEVALDI sVE-
NONIO, Aboensi. M'o£ : Ad diem;xi. Decembr. A. O. R. ;
M. DC. LX XXV.
.
sacrje Regle Majestatis 'Avecti 'Ftdelisimo 'piro , ac Gemrosis- ", ... -s. r simo Domino, }>;GUsT AVO ‘®sX2lg6s Hcered. dejßbsstts &c. Toparchas Ori-
- entalis Bothnias aequissimo,Domi- -no meo benignissimo.
Genetosi atsy Nobilitatu(pleniort Ampli(si- mo Domino,
Dn. D ANI ELI (33122&W* ©£Osi9)€'
Regij judicij Asleslbri gravissimo, avunculo meo materno perbe-
nevolo. ~
toribus primariis: - ;i T Dn. BARTHOLDO scslltlss/ Evergetas acFautori meopromptiss: Dn. NICOLAO sTENONIs tsaes/
Fautori ac benefi meo iucundissimo. . <T: r\ .. ax ~r. ....... J L i
Has studiorrtm 'Jheol. 1 primi- -1- tias resyestive decenti repe-
renna inscrtbo • K G*»s"l sVENO^XUs.
Gnorsntiam tam gravem, con
-1 ccehates &Fautores,»/ «<-
s si (ludio ac laboribus nos quo- * 7• - i,. 4.' .. .7. %%* 'I
sidit exercerem , ac cstcitatt intellectu no-'
(Iri t» etiam modo nos eximeremus, brevissiA ma certe inter nos (3 bruta amaret metA-ts staUVMl'.*, st/. v.-:x ,t.U • V*t
; Corpve nama, h sternuo artisiciale compotitam iw ti £)-»«* •• v wi7,v; itu'A\tv«'«ir,»MiV/iii;#t ia tmnwusq.* exceptis peccati maculis, sere nu- ,- awi“v «'.ttMs&Umeris abtutum ; verum eodem auoat gau- dent bruta. Aeeresarnus nos ad (laturam -0-1 ii iilni ;O’s‘AV.,C ? ..{'i» 7. ’w> ; 6« -*Js , slltXT» 'M»s , quam cuilibet nostrum lurgttut rerum
J.UKyjjni 9ncsay ~rr.momnium Architectus ; verum nonne idem faciunt bruta \ Movemur insupeir' de loco in locuma edimus » dormimus > vannet edimus tii-imi «*.’?'»«♦> .ys. «;;« :operationes , visws - (allecto auditus , gusius , —• ) • i--? . ,j .t >.? . .tx tv *
.<?'<'• ' tr*%***< s* '••'ii
tactus % nec non ipsius adeo -o!sidus :\Cdte'-. uUi uisJit/t&rsirt&ili mllJii !)ipT}si:;v) r sisj'r,rum rursus auditum Aper, visum Lynx, ra- • -«» «♦«-re%«a•,.«dw».itum. Aranea, odorem cano ae noslrum ges- tum Jimia, nullo negotio ip tset nobiiteshbus.*--i-ni‘J ~v. .rAi» -.'niitsnvincunt 05 eludunt» Interim (apertorem a- ruma vim , . rationem , bejius denegatam no- bis gratulamur, qvidem reiie » modo non patiamur residuam ac leviorem isilusscinullu-ywtyw;incxlam desidi» nosird txtingvi* In hoc igitur u-
- r, i.,-" 'v— 4 :nur» i» alet laborandum , ut continuo artium
liberalium assFstt politu accendatur eadem, t«* v.J *•i-l.J'» .jvij <
'’ ‘ *"* V? 1 ••• "
t-s i / at in mediocrem demum stammam aucta' lon- gith lattuisy /i, quam sus'acetur t 4 lan- guesiat. nae ipsum eoa» paucorum annorum juvenis,pro invenit met captu perpendere cae •
siliae paterno isto , quo in me e t Paler metu Mttwo H.wiyiU/ct.v,sv w*|i»a«^yaulcilltmus » ex iimulatus an>mo*rooavt eum,
s'' » i ’ l ***>*' /'I *' ’ ’ // . > ‘l.' /« !>ut mihi liceret » /a# silius vextllu , ad sinemjsn siv. v.hvuscs unrt.•'.iviwMsw'i»a/a/ operis ,
netum deponere tirocinium.'. Qsuo statim sj cum applausu ejus impetrato
moto i ab eo, ad Vos, Generosissimi Do- mini, Vosque spectatissi Viri, Mecetndies
«»jM, s«wAv: ivivjiiias I sq Fautores, me converto, petiturus, ut prlmtt
me blando vultu adspiciatis , ad F"os pratentes
> aaww »<.%s>»ww ,i-»»isHses ir/>%vm\hasreserentem pagellas. Lntertm vero poplitibus slexu'Deum invoco b adoro, velit Vestra- rum Generositatum atca prudentiarum
iViraP Asvitam ab omni male ac multis pericula tu-
tam in multos annos prolongare! Hisee Dei protechoni ac tutela concredui , bene ac lon- *,k nmsmstt A%*vvt> w >.;«>'»«»•' - gum valete B savoris 'tielin solniradies Jpar-
♦ ct*\V>q . W rlV* R«V jgttcs
VC? , VAVI dl' jOC »1,In v Humilimum & dbservasitissimum
Vestrum Cultorem-, GaBRIELEM E. sveNONIUM.
353 Di XX
, w
Gemment, in hunc Jocum. •i; st rationes mstr*. e(jent jdlid*,
Paulus! procul ' dubio id mdigitdjjet, Resp. sufficit quod alibi id suo esem* pio docuit* übi (e nominavitPhtrisovm, ut distiugnerclur h sadu{do, qui nega- banVl''Rbsiirre'cttotietni '/Hiortdorumi; Adbite» eandem reprcbensioncjn : ur-; Ji \ . s . -‘.'i 'J' *a>» ‘ ;V, . v. • tm m-1
-»> •* c‘. •* '
. .
get cap. |.” 4. §. ex hoc fundamento» quia Paul üb; AJlo & Cepis as nistri ‘. Dei erant,hoc cst, ejusdemfidei in Chri- sio prosc flores. $. Certum ejJe, Lust- ' tum Calvinam mn suijje Jiscordst in fundamento fidei. Resp. I.Aliud offendit propria consessib utriusq,- par» sis , imp. Carolo V. exhibita , qui se in Comitiis Augustanis A. isto, »4 ]pas- pallm segregirunt. s. Aliud demon- Arae B. Do. .‘Huitem nosser in siso Irenko contra Paetum. Cons, me® re- sponsioaes ia drtisieia Delile. y. App*l~ i 1.v.1 •' \M. • s .. V • • .i. ’1 s . •
354 Ure se Lulheranum, gloriam Chrisii nugis Udit, quam Paulinum 'Jnominari\ aut Petri num, quippi hutherue Petre $ Paulo inse- rior erat. Resp. Hoc proced cret, si Luthe- tum fidei ;nostrae *> Magislrum ponere- mus, -quem' rainistrum saltcm facimus
- • s* s *s\ d "i ' A. \ l’ *l<' t < Z'' s v ipsius Christi, qui * tywyos -nje yptnycs 7n<rtus U) • Ebr. u: i, -Appellationes ili Lutheri $Calvini , autores quidem disse- rtum., (ed uter orthodoxus «t, .non evincunt.
* a*- 44* *' - J / v- -* - - '|l
ißesp. /. sufficit nomina ista, disccrncrc psrsonas in doctrina diserepantes, ne singatur communio aliqua n ter CKi- stum & Belial» prohibita z, Cor. 6: 14. Resp. t. (Ostensio doctrinae an vera sit
vclialsa , non cx personarum nomini- bus,neq; n. Ab aucoritate humani de- pendet veritas divina j sed ex documen- tis in s, scriptura contentis. *. Licere Prositeri nomina praeceptorum d quibus prese.
< cimus , sed ss humate * standalo $alio* rum contemptu, r •, v 1 _ ,
*"§.''.74» ReTp* i.-, Concedendo , & si-
mus admirando, cur Caivinianos Tuo- rum Praeceptorum pudeat, ut momina
355 eorum prositeri non ausint, audire cer- tesiiolint. x. r Cavenda esse schismata», & scandala concedimus sed ca praeci-sa ex usurpatione istarum denominati- onum oriri, petitionem esle principii asserimus, nisi intelligas forte standa» lum acceptum» quod merito spernimus, s♦ Licere etiam bereticos nominibus suorum
torum nuncupare ut caveantur» sedtum demum quando de hdresi conflat,s Rcsp. i. Admittendo thesin» sed non bypotbe- sin: suppohit enim Paratu verum esle* * ' t ~ •• *' ; ' / "»A « •'iquod cll operev , nimirum modum, convincendi haereticos alium non dari, nisi ut id siat in aliqua synodo: inte- rim enim se non essc sufficienter audi- tos, multo minus convictos» indesinen- ter clamitant.Resp. a. Verum, idem o- mnino veteres haeretici, tempore Apo- stolosium V dicere potuissenc, simon Magus,Hymenaeus, Philetus» Alexan- der %ahxsvs, Diotsiephes, Nicolaitae &
multi alii* quos absque synodo, ' quia periculum erat in mori,'ne'gangraena latius serperet, haeresios evidentir
356 Victos > fuisse conflat. Ncq; omnes* quos Caiviniani pro haereticis habent! sune in aliqua synodo publici convicti, ut Photiniani» Arminiani&c, Quini- gno, auditi sime \Calviniani in ( Collo- quio Marpurgensi A. 1529. In /Collo-,; quio Hcidclbergensi A. i;do. In Coi- loq. Maulbrunneosi A.\is64.) In Col- loquio MompeJgartensi A. ijrgts. In colloquioToruniensi A. 164.?.
§, 7«. Hae suere Parat velitationes', ' v— /** ; * *
H 1 ‘it. •.» -'i
ieqvuntur ejusdem argumenta«quibus le no jocari in hsccausaostendm& quide 1, Jghicang pro nahtt non esi Crucifixit, 'ah eo non sum»t denominandi. ;At sauU#,Lu* ehertto,Calvin#» (sc. pro nebit non esi Cru- cifixi#, ; Brgo ah ijs non sumi» denominandi. Resp. 1. per inflandam * qui pro nobis bon est crucifixus, ab eo, nemo deno* minari 'debet: Atqui Jfrael pro nemi- ne est crucifixus E. Ab ep nemo est de- nominandus. i Perperam E, salvator NatKanaclem nuncupavit Ifraelitam ?
Concl.est absurda.l.velMajor vclMin» Non haec,quia experientia & omnium
357 conscssioneratificata.E, Illa Major prop. sc.intellecta inseniu conjuncto,respecto Christi unius Ecclesiae verae capitis ; ti- num enim Magistrum nostrae doctrinae «gr»oscimus JE sum Christutn Matth.ij, R. i. Non appellamur Lustrum* ob- Cagularia & heroica Lutheridona,quae sime incommunicabilia; sed ob doctri- nam ejus vere Chnstianam,ut abalij* pseudq-christianis segregemur. 5.Major igitur
' intelligenda cst dtcr^ojiKug , sici vero intelligatusi {salsa erit in genere orthodoxorum,sia s^^Hg/mtus »,
etiam salsa in genere saeterodoxorumj, V; §. 7s. u. Intujat nomen non summbasii* sal/, abeo non sumat denominandi : Atqui 8 inLulberi nomen nonsuma* hapiizoti, £. ah e» non suma* denominandi, Rcsp. 1. Li- mitando Maj» prop. addendo vocem xvptus seu Principaliter : diverso n.Fine &
respecto profitemur nomen Chrtsti &
Lutioeri % quia in illud baptizari sumus itdtlmque fiduciam nostram in eo po- nimus, & saoc soli Christo competit j st quisquis eo respecto hominis cujas™
358 cusiq; nomen praeter Cffristum profi- tetur, sitse in ipsumCristumin- |urius»,nerdicam blasphemus; quo re-
:(pecto hemo nostrum profitetur nomen Lutberi, se dut saepe inculcatum, tantum disfretidnU gratia, ut separatos nos esse concedemur) ab ijs. qui veram Evange-
doctrinam ceu legem Christi a sili- tbcro praedicatam ac derensarn opera fp. sancti.non amplectuntur,& ta.ipsi Evangdiciac boni,si diis placct.Christia. ni audire cupiuat.Resp. r. Ad roin-prop. ut non'displicuisset Paulo» si[quis Pau- li nomen fuisset prosestus, ad disseren-
> ' . • : „ ri... -- ..i *•» v; tiara HymenAt & PhiUti errantium» quo-
rum doctnnampropterea non ara plecte? retur, licet in Paulum neq; credat neq;, scaptizatussitj ita ad disserentiam pscu- • do-Ivangclicorum , rite nominamur Lustravi, quamvis in eum neq; creda- mus, in ejus nomen sumus baptizati.
§. 77. IU. st Luthertu ijp/e , ne qvu 'i se cognominaretur , graviter interdixit; uli% J titulo Lutberinorum stibii erit omnino ab- (linendum. Atqui verum jprm, 6, Ppsleriui,
359 Major prop. utrinque plausibilis est, nor prob.Tom*Vl. Germ. s.';;»; ' «sßiswol icssnicscr gcrne pasa/; (00 mati dic £et>tetint>Uu(e imbetiffl timet/ ano mus »ok isenen lepscen Oao m« nwnem st«t)mro sc§«niett ; J 6 soDm. sle tpcltesi iut&cr oiect«ensc|ess&rono ime sclei&en lopeti and ju s&ren. tmment «wocrumb slr una i&r* srbw onwrgsbm. Resp. /.' si hoc B. Lutberu* intcrdi*. xisset stmplither $ absolute , aliquid hoc argumento obtiouislet Paratu, cures sio* diernisTociji: verum Kujan &certiscon- ditionibus hoc feci (Te 8; megalandrum,’ cum ex his assegatisitum scqqcjus ver- bisconstat. Resp.a, Nego.prop/ astuo- tero in casu edendae consessioni* tem- pore persccutionum : serio enim re- prehendit eos, qui a, nomine Lutberi in casu tentatioaisabhorrebant. . Ete- nim idcL*sz6.Tom.u.Gcrm p. ihi 91,in Oct sDslsstoe an \non (£roaberg/ sic scribit 1 issemgeogntd/taa i sle saldae umb ter . *3Psrns(sen tctlhn glru&en. Ossici:(Inb ter/ bis o®b tminen stillen assui
360 scen/ <ser ' sto&> aßdn • MV as#
r sen/ sce batiri' Mctleri / Jt>& sa and) stfren i bria' i<s W jd6s• ( sca ©o« s»i jep)|vttlm gn« nnb abtmtt t r bos sini» (U/ »k ni<%s 6iirtM£§ fragm/ mc Wtw g«iill%/sd)snb* siltri sle ssieti wn mit / ebetm ben ma fem. %)ehn sle gleoscen nicgi $ m ben in* <s«>! jensem an (i>rjsiarn srl&s. ssßart §at siimu pe sa&en tosi s&vw- i<n -scHsccr Jasjen pe stm/ a sto an 6a& obrr sdlig. &9tt (ah somoi I&urc§ *3atoam/ate ipM#-jsai<im/. borcs (Eaipscam / dia paitjsr' 0. Petet / 's'a einen (gsel teben/ mit ' scen' %<a\t isyj aud- 3Dctm id) serine «uc§ sel&« «sige; aeri £usct / n>ti in ouc| nicscs tamen/ 3$ P«&i3s «J$ »i#„ tmim/som bctn non £s>rish/ aer 3ensel tnag in Cosini mnn et sm / et tassg asae C&rissiun mise smktnbUibem sa &sei6en »rir 4tts «bto I- tem’in ferra, «se utraq; specie pag. mihi?
#O4. sic scribit Vss»en6e/ic§ se&e/&aaein'®ste jnas ip jris&an/ an bk/ si- : i t%t aer 0«»<w §n persdsm / unies: ted£senes(ic§epn6/&ie meinm sle «sileri betse&rligseii bsi mit enthu§(o/mtm imnsie
361 dHgsdssi/ s£9 sle sagen / 3$ mit
(infler/ nod) rnis feroanb/ sonscr mii bm Qrt>angelto/ «s’sc mstlkt syilU geo'Xirdjm/ cber mit ber 9s6mrsd&en %ii* e§en/ so le|l mati sit mic stsctto/ ‘en& besasy m Bo($ im s)(ts}<n caelae lere ssirdtjangss 1llscs/ enbbleikn tdb<p* < s?arli(s solclj be> scmnia snlst (le niesjt/ un&i(s tbensovidah Gsaislamvetleainet t ßarums» sci«e ic|/ &tc felben bosim sici sa »o( sicitsepea- ‘ssor «sis/ ba® b« sa- be? (eib onb @ed «s(s« sisU sageo s id& bin (aiberijd) ober Qsap|l»sc|/ aeon ber sdb isi seiner sur bidj gessorben t m$ beio meisJer/ ssonbern «Qein -tytissuti'. £int>s&lc scics <£bWssen- besennem- 316« aeon bu -e® ba sur tyiittyi] t>as\tes{ptper« {sii (st m&lisQ/.vtit> bea Wap(is unwangd js(s sio / |o ruifflu beo (tuljer nicsjt so gar syin* perferi / B« «drssesi soosi seine (ere audj; mte s>in/ 1 Bk Bo&®£§ sur (£brissa® lere ersen* nsjl/ smem,also inusti sageo/ aer guiper sep dtt *sube osier s)d\iy Ba ligt mir msn «io/ {ein lere oberis mc§esejn/|enbern(£s)ri> sida jelba/ ;Brnn bu ’ styes! i b®s Bk Cptarmen ni<%t bmit s»m&g<&en/ su tim beo 2«.
362 ityt aiaß6rittgen/sonliem scic Ute tt>3om pe wrtilgdt/ unt> non aer lere wegen tasltn sle t>is <m/utise fragett sis?) oh se» {m&ersicsj
tstss* %ie tmissu »«dtel) nist mu sßo«enreseen/. fontem srrp <£|rt(!oiii bo tcmen/ ; ef |a6e in sot&eiv <E!a«d otet@e# orggepreseigt/ seie person tosi? faren/ t>ie gere.imissa Besennen. 3stso scpeisct anc§ ©ance paulus an }u, simi x. Coctile tic§n jentespugnis msctttytm/ «ocs metor/ feer i$ om& semen nsiDen ge,: scanseeh 6in/ (
«penn scie simot&eo gnug ge/ roesen aere/ seas er sida Qrtwngcsium betat, u/ &s«eirn paulus mdjt gsscoten/scasersicsj sein auc| nic|rs£|ertjen seli/ nic|t ale aer perferi pauli/ jonseern ah scer em& scea (&
*?angelien tseiQen ge&unseen '»ar. <3Be m ?imot|eua &e«e gejagt/ 3«| (salta nisymit Paulo nocsj mti petro/ fontem mitCljri* sio/ ant msa seos seas pernis unse Patu {as (Effrissimi sereten / |ette er festi dtysi simi jdba scarmt mleugneti s)mn cji tu sili* spric|t/ io.. seenen/ tie inpretigm/ nm ctics) austTnimpt /' ter riimpe mi& auss/ «>cc cael madt /
363 scct wracsis fflid?. ‘sßarumb baa?s)«s>. umtv &36 pe (dm 'lseua (Me sinii <sßorc bringen) also baUtn/mmbists ig!eics/ ah er (elb onb seto *5sBoH ols» gepalren ttiirN#. similiter ia cap, r-Joh. Tora, fl. Isleb, pag, 2tp« scribit: jjleic§e& jageitsslti§{ bad swangelium ijl meto/$« nnter* |d|ei&eo asleransierer preMger le|re/ Me jonjl
meine lere sca&en / taromb sage i«|/ bi£ tsl (tieitie tes Luthers lefre / en& sage betsatidj/ ef iji riic|s «ieine lere/ssc id nic|e in meinersanb/ sonbernoO«es ©abe/benn liebertyjrr ©0«/ ic§ pabe {?e nist erst£|te« aua meinem sqpss/. sta isiinmeihew©artem «id&(ge»ac|jsen/ obet nua ge* qbossto/ «od& non tosi gebarenctsonbern jli is!ojOtsed@abe/ unb nist ein «DJenj(%« Jssinblto, 3ilso iss beibea mar/ sie iffraeto/ uni id M>t| atts nisr meto / benn sle id ©£)«ea bea Oitnlijcjeo latera / unb beo* noct) prebigc unb supre ic| Ictcse sebre/ : * 78* Rcsp.j. lVopositianem mino- rem certo respecto esse& vera&salsam, distinguit enim operosc B.Lutbtru* inter
364 denominationem a su» nomine Araes- %x*iv scu magistcrialero, quaesalsa, & aset- xmuri» seu ministerialem» quae vera ess- iunt Essio illo Argumento quatvor ter- mini,contra CyQosuram Logicam,dum
' reducitur ad syllugisinum simplicem. Ad quaestionero, licet ne denominaris s» Patribus utinPapatu/Resp.Neg. /«/?»'
st a LuthcroLutheranos, CalvinoCaU •vinianos,sic, appellare licet,tum iajuste reprehendimus Monachos» quoda fuit fundatoribus dicantur Augustwiam 5 Bernhardini, Dominicam (sc. Atqui verumprius s.posterius. Rcsp* /, Ne- givido coQscqusindam majorisprop.ratio enim diversitatis haec quia aegolii mo- nachi eandem catholicam & Romanam «cclesiam profitentur , agnoseentes u- cum. caput pontificem » sc tamen pro- pter diversa sesicia vitaeinstituta «nutu- antur nomina ab ordinum Tuorumsun- datoribus, idque ' ss, plane sicut
qualitate *• - - * . . 1 V*-
365 interna» sili enim ; omnes unam prosi- tebamur doctrinam » & tamen ob,di-, versa studia separabantur in partes: At Lutherani, sociniani, Calviniant» &ci in side Christiani vehementer dissen- tiuiit'} &c. 0, Monachi fiduciam po- nunt in operibus juxtacususqiorriinis re*
gulas praeditis, sociosq; hborumChristi eonstituunt patres issos,a quibus deno- minari cupiunt, hoc vero est Christum dividere ejusque annihilare meritum»aiE Baidvinus. Ad quaestionem alteram,
’ §, 79. sufficit ,ae ergo Chrisiianos deno- minari a Chrtsto , ceu Magi[lro atRedemptore smosißege nestro, ut olm Antiochine factum esii'Ast,xv,x6. Rcsp./.Ass, pro siroplici-
parvulis,qui nomina sectarii cum suis disserentiis non adhuc didicerunt. Resp. 'i. Neg. pro adultis ac eruditis :
quis enim omnium haereticorum vete- rum & rccentiorum non est baptizitus ac numeratus inter Christisnos ? Hoc nomine salcem segregati ab Ethnicis, Judaei* ac Turei* simt. R«sp. 3. Verbis
366 B.Dn. D* Fridcrici Baldvmi in sua ''^Reformatione'/Apostolica super i.EpiscPauli ad Corinthios pag^ solo nomine (Jhrisiiani gloriari, quando de tonstssione difirma agitur, ~ adaeque in vitio eli y ac a denti doliorum stdesiam pendere*$ ab iis solii denominari; Ideo inter JchumaUcts sd[Miponuntur , qui dicunt:Ego CumChristi; hoc 'enim speeiem habet, ac si omnes Christi
; mnisiri contemnerentur , ; quasi absque illis Christis J nobiscum ageret \nosque ipsorum opera in Chrisiianismo nesiro » nihil/ adjuti sumus. Utrum que 6, vitandum esi: Ne£ d solii dscier ibus pendendum quod faciunt, qui per [cbtsma,d»sflorum fastum nomina jafflant, alter hujus , alter alterius , licet altat in dd- Urina conveniant: neque etiam Christiani nomen ita jalian dum ,
at sidespieias Mlnislros (shrisii* per quos nobucum agit. Medium igi- tur interhac extrema e si, Christiasium csse, qui Chriflo sidem dedimus in haptismo , , $ ipsum silum “Redemptorem dcMagisirum no- slrum agmstimut * 4 difflare vero illo * qui defirmam Christi praupue inter nos propa~
367 givUt quaji cognomen accipere : quo sensu dixit Patianus ,
-Epi/copu* ille Barsilon* iit HispanU : Christianus mihi HO-
men cst» Catholicus cognomen. 'Haec ille* Honorisici igitur propter Do* minum verbi» Deum patrem, tractabimus ministros verbi, per quos nobiscum agit Christus Film Dei -vivi nec non Verbum ipsum, cu e&t]av sacramenta» tum kw&y» audibile, in quo utroq, solo ordi- «aninobiseu agit ac operatur(alutemi)**- riltusanctur.oTsates humiliore idq; quo- tidie, ut ss Trias largiatur exgratia non
I Verbo ipsi sc d ejus lectoribus,ac conci- onatoribus»audientibus id ac meditan-
. tibiis» spiritum sanctum ejusq; virtutem * salutiseram : Verbum enim Del scmper spiritu sancto praegnans est ac s-siis/i* xagdiov.
x Qvia vero Calviniani» Verbum Dei perperam dividunt in internumceu esficax; & externum ceu inesficax,ex sal- sa hypothesi dcvocatione esficaci abso- luti IlcctorUj&inesficaci, peremptorie Rcprobatoruj merito oratione nostrani
368 sd supremum Numen in Litanid nostrlsvecana, limitata?forma priore, insor- munus hunc in modum» 3(t (U itti' 3|sil>a tmsctgaa fil Orosena 95rr» Bjsan&e os|)6r<msce gifraa/ exaudi nos de» mentisstme Domine Deusi Arnen. ?/*89. Denique ultimo nota, quod Pri- oris quaestionisdecisionecessaria fuit, ne male audiret versioßibi iorum sveca- na) hactenas in patria nostra usurpata« Posterioris vero,nc credatur cohors ilia hominum exGallia hodie exulantiuiTi, scilicet£vange)ieorum, esse purhLuibt* r*n t», ac propterea honesto promiscuc a- pud nos hospitio digoa. Ista verovon» troversia de hominibus regeneratis *
quantum post baptismutn peccare vel non peccare ig&e&gue dicendi sine, decisa cst in antithesi de sesittiinu &
Jminianis psg. 184. scqq. : sMv Zs4poe. At p. , (
.9 \ »s — |
Ad ,'>T gabrielem svenonium» Alumnum Aboensem, silium amatissi-
mussi,-Respdnderitessi: 'r. : A AAAsI «'• ’ -
GABRIEL sVENONIUs A. A. .
At'a.y'^U}£a%^auel(^ siIQV; B>.ro*sus Van.T: LRdis. i
Elaboratio: *s®H • T-,£3iOaOo 'Est Legis Vanje,stultusBaronius 'J&Amharii ziborsi.- xiil9P| oAsO' " y
Quo siat-justus, dogma papale diu. Gabriel ast rioster svETfrokiiis esse
- (ti ttr* • . . . •>•;.
. Lactanti affectu airjKi-jii.pinsivJ
Juvenem -rri ~r- vV Antiqua de nobili stirpe oriundum, Doctrina
Morihw pertximium, t' dn. gabrielem svenonium,
,/ enev;s;'.'* : '
i De sensu liter Biblico
publice disputantem i\ optato redeunt jam votaCaelitus * optato redeunt jam vota
Paterna, Essigies Proavum, vera Patris vr „ . 's. soboles. |
; ' Desendit verae du symbolaßelligionis,
libus. ' : Macte I igitur pergas vestigia trita Pa- - —^renti^4 '
Insequier, suerint ‘ blanda' senis re- s*iidsinviti sijjti quies.
Atque memento simul Gabriel'de :r° i^rr^r bv • gvine qvonam Cretus,' siofacile prosapiam decores!
Litet Occupatm , ut sileti animo *
:
Doct.Med. & P*os.
fat»[pleniore natalium inclyto ~ quam Uteri de pia rnodeflia ornat insimo Adoltscrnti ,
m GAKRIELI E. sVENONIO, Assini & commilitoni : meo

apprime dilecto, dum prima dtjputatorta .artu tiro- cinia, sub ductu.
& moderamine per-Magni- r sici & Reverendi (limi Dn, Parentis, lui
,u .-. publice deponeret; votiva ac- ‘ . , .
clamatio; - .‘JA J[“' ;•>- -•••>. . \ • V s- i U*H\ X 1* -r
|; '
tres. Et Mia & Christo servitPater' utpo-vs • W . w* ' **< > r‘v -
} . , te magnus, Mystica qui calamo vindice bella
;- .. . gerit. sic | decet aoniis pectus persunderet t
. . lymphis;
Quam prolixiori animi ajlsectu quam verborum apparatu dedi
AND. WA NOCHIUs Ph.pract.sc Hist.Pros. I
-r-, Fac.Ph.p.t.Decan. . . i * i » r *
sane, simea quosa inter tot gratulantiun vo- \JtaTibi nonproslaret gratulatio, tum virtut
. 1 s\r v v\i»s* ♦“/• ’xht\,*. >*VvW^*m • s*• • quamfemper lensestatua si animum tuum ita nunc occupet , ut (petimine publico dtltgenui. ‘i, r-t aA r*c*ffr". *•»««»#rs »<‘<WTlrs'V.'tu* offendereminimi detreliavtrifflpsa ingra- titudine viderer ingratior sverum ut notam
\'illam mihi tollam , voveo ut hoc tuum lauda- bile propositum ita evadat 'squo siat tandem Reip. utile a'e bonum , jucundum,a- miti* svave , (5 Tibi denits ipsiin ictus peren- ne. Unicum restat , sc. quod femper perseve> rabit ut haUemu ita (s dibinc in virtutcj j


Quamvis occupatistimus, L.u». Mq;' r A. MELLI Ns
s 7 Arijs in artibus sese exercet suosq, comj ,Vr sumle? hodie ; annos juventus ,
- dum hi caUm & slylum, alii arma,alii literas se- ctentur. Horum in numerum,vel me tacepte,'
JtsM.ct**tj' t «»»-,* ‘;ju i IJ< ; w U iU 1 ->J te retulit cariiumorum nostrorum parentum. sedula iristitUtio, cui cum faciles femper prae-; boeris ‘au res , ? inde tu eruditionis ;
nunc re-,
Tum* Frater