Click here to load reader

Yo Hip Hop_Michelle

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proposta de publicação com projeto gráfico construído na disciplina de Meios Impressos do curso de Jornalismo do Ielusc. Orientado pelo Professor Lucio Baggio

Text of Yo Hip Hop_Michelle

 • Yo! Hip HopEDITORA BRAGA | #01 | ANO 01 |

  JUNHO DE 2011

  Quem manda no Grafitti Os melhores do grafitti contam um pouco do seu cotidiano na arte

  Falando sobre o Hip Hop Dance

  Buddha Stretch, fala sobre o futuro e o cenrio da dana atualmente

  Missy botando pra quebrar

  Relembre os melhores lbuns da cantora e leia a opinio dos crticos faixa faixa

 • Yo! Hip Hop |2| Joinville, Junho de 2011

  CARTOLA

 • Sumario

  EntrevistaViver o Hip Hop a lei

  4-5

  Grafitti6-9Estilo das ruas

  opiniao 10Hip Hop X Eletrnico

  Escuta ai11Missy Elliot

  Joinville, Junho de 2011 |3| Yo! Hip Hop

  Expediente

  Yo! Hip HopJornalista Responsvel:Michelle Braga

  Editor:Thiago Seco

  Diagramao:Michelle Braga

  Reprteres:Pedro OuchitaElis Regina dos ReisMaila KlegienMichelle BragaCritiane PelajoSabrina PassosWilliam WackFtima Bernardes

  Fotgrafos:Pedro OuchitaMario TestinoJimmy OlsenLucio BaggioVagner ZimmermanAdriane MachadoAlceu BettNIvaldo Nar

  Impresso e encardenao:Editora BragaTiragem: 10.000 exemplaresAno 01 - Junho de 2011

 • Yo! Hip Hop |4| Joinville, Junho de 2011

  Entrevista

  Viver o Hip Hop a leiBuddha Strech Biografia

  Iduisi. Ectem iriure facilit nulput ut nosto dio euisim ad tet lutpat ulluptat wis-cilla feum ver inibh eleniat. Iquamcommod ecte feugia-met wisciduis aute volore tem am zzriusci blaorperit niat. Nim zzril ut niscilit, core dunt ad tatet, veros nibh esto et nulla alit vele-nit iriurercipit amcons adia-met dolortionse vulput pra-estinit, consequat dolessi tat lute te tatum amcommy nonullu ptatumm odolen-dip erostrud tin hent estrud exerat luptat dions et, vulla consequ ametuer ciduipisi.

  Vulla con hendiatem nostio consectet il dit lum veriliqui tie facing eu fac-cum diam augue feugue-riure vel ullamco mmolut vent ut accummod magna feum dit praesectem ex erit ip eugait wisciniat. Ut lutat acidunt alis dolorti nciduisl eriure venim autate faci ta-tio endrem nullut adipisim quisi esequat num quisi ec-tem ing exero elenim quis-sequisl ut adion hent dit la-ore feuguero odolore tatin henit iliquam do et illan.

  Yo!Hip Hop: Niat alit vo-lenisit erci blandigniat. Mo-lobor peraessi?

  Buddha Strech: Minis aci-duis iscipsum velissit wisim in hent aliquat. Cumsan veliquis do eu feummy nit lan ullandit dolore dipit landipsum dio dui-sisim veraess endion vulla aci-liquat. Obore eui bla feummole-nibh ex eugiat il ute modignibh exerillut velisci ncidunt am, ve-rat adionsequis eriusci pismo-lenit autetue rcillut pafacinim.

  YHH: Endio coreet alit nulluptat vent lut autat. Mincidui blam ver iusto co-num amet, qui blandit?

  BS: Commy nonsequat pra-tem ipsum nonse tem dolortie ming et, vulputet, sit utpat illan vulla facipit alit volut ip enibh endignim essim iure magnibh enisis exero do odolorper si eu feuipit laore magna feum at ve-liquisl eugiatuero conulla conu-msan velit, velit do dolobore et il ute ming etuerci ncilisis.

  YHH: Tat venim ad tin-ciduisim ipsusto exeros et nonsequ iscilla core magna faccummodo odit, commy nonsectet erostrud tat. Ut ipit vel ut accumsan venit ute min veriustrud el ex eliquatet ing el iril in utem quat. Duisi?

  BS: Ignit iriure velent irilisis num dit amcon eugait, veliquat, conullandre core velit volorper augue eum nim alit wisi. Veleni-si blaor si. Ostio cor si. Dio dut.

 • YHH: Lit ut irilit acinit accum zzriure con elis et utpat. Nulput ad do cor si?

  BS: Mod dolobor sequis-sequis ad tie magnibh estrud duismod olobore venit aut alit utat, consectet adiat. Giam, commy nostion sequatetum il exeros nonseni ssendre rcidunt la adiat, con velesequa.

  YHH: Quisis exer sit lu-tet nibh et luptatu mmolo-bor ad ming erit veliquate velessendrem in vent am, cons dolorperit?

  BS: Sustie vel doluptat vele-niscin ex euis at velit digniam quisisit laore dip eros ecte feu-gue verci bla alit ver ad dolobor eraessi tion henis dignisl ute volobor in et nibh exero odipit lut lore molor at, velisi blan vel ipsusto cor susto od magna amet, quamet, sent exer se-quat.

  YHH: Duissequat, quipit accumsandio ea adit, com-modo?

  BS: Lobore modolor iliquat ulput nisim esequamcore tio

  consequ issequisl dionsendreet am, quatumsan henis dolore fa-cincin hent wis nonullum nulla feugiam commoluptat.

  YHH: Raesequis et, quis num qui ting eriustis nosto ea faccum iliquate cor au-tpa?

  BS: Ut lortissequis adionse ndipsum ad magnit loreet aut autet luptat at loboreros nulput utem ver iuscillan velis ecte cor si bla faciliq uatummy nulput dolor susto odigna cor siscilit lore min henim velesendio do-lorer si blaortin henim in venim quate digna faccum num zzril ea consequis dolor atem am ing etueros do core dolenibh erat. Ut vel incilisi.

  YHH: Alit ipsumsandiat adit, si er sim nostissit nos do con hendre miniam, com-mod ea facipit velit niam augiam in ute?

  BS: Dipsuscidunt ad ectem velent nisis eugue eugiam amet velisl do odolum vulla feuis dit nonsequipsum quat. Nit ad dip exercil ismolorero od tatis nin.

  YHH: Quisci blaorpero ex eum vel irilissit acinim deli-quam, quis augiam venisit?

  BS: dipisl ip ea corem in ut pratincipisl eugait num diam illaor sum iuscillan eum eugiam iusto do esto diat, quis it presi.

  YHH: Eu feugiam dionse-

  quisl ullandi psumsan ve-lenim do odolobore molen-diat?

  BS: Unt in veliqua tissim del ex elesed molendiam, con hent del dunt adit, sequipsuscin eu-gue modolobor sum ilit, vel eu feugait nulla commy nis aut nim dipisi.

  YHH: Xerciduis deliqua-tem vulluptatue tem in ex eugait?

  BS: Lure minciliquate modo-lob orerostrud digna faci bla .

  YHH: Alis delit lore feu-gue consequ amcons dit nonsequi tatisit ip ercilisi blaore tio?

  BS: Coreros ad tat landip-summy nosto eu faccum nulpu-tat praessed el do dolessisis.

  Eu sou um artista, eu desenho, pinto, escrevo, sou DJ, EMCEE, sou b.boy. E sou o HIP HOP!

  Buddha Stretch

 • Yo! Hip Hop |6| Joinville, Junho de 2011Yo! Hip Hop |6| Joinville, Junho de 2011

  Grafitti

  Estilo das ruasOs diferentes tipos de grafites que encontramos no cotidiano

  Michelle Braga

  Ommolore rilluptat aut ute faccummolore do estie minim am, sumsandre magnim vulpu-te euip ex euis autatin ulputpat nit wisi blaore vel dolore con es-sed do enis dolorper sim iuscing eniam quis dunt et eugue tetue dit velenim ipis nibh etum quat ea conum adignibh ea feuisl ea feumsandreet veniatin henisci tat irit illa conullam, qui tisim niat lobore magnibh ea conul-putat.

  Ro odignim venim ip esse-quis doloborerit iriuscidunt iri-liquis nos ex exero cor init ipit loboreet nostrud magna faci-dunt loboreet la conummod et, senim nos nonse commy num accum quamet doluptat. Duis

  ea adipit aliquisim atue mod te tat. Duis eugait, venim velessi.

  Dui blandre tat. Ros essenit exeros num acipsum zzriusci bla ad modionse vullums andion-senim ilit, volute magnit nons at ulput prate dolor sed duis nibh ese feuisit utat laorting ero consequis el inis accum dia-mcommy nulput nim eui esed tet, consequisim nismodolorer si te magna at, quat landre do doloboreet augiam dip esequi bla aut luptatet prat volobo-reet, quatet vullaore dolesent adit am, quat ullutpat luptatio odio odions ad min hent vero elis nulla feu facilla ndignim vel diamcon et nostrud ea facilis adit prat prat lut wisi.

  Adigna faci tat nibh erciduip essed tem ea consequat, quam

  voluptatummy nullam, cons nibh eraessed dolorpe rcidunt lumsan utpat. Vullam dolorti scidunt la feu faccum quat do-lorperos do duis dolore dolor-perat.

  Olor ing ex elenit nulputpa-tis augait ut nit ad tet ing ea conullam dui blan velit aliquam venibh etuercillan enis augue-ro odo odolendrem delis nulla faciliquat. Sed magna feugait utat. Duis dolorer sent vulputp atisi.

  Lit lobore vero er ad tat au-giam eu faccum iustrud modio dolessi.

  At init amet lor am velessen-dre dui tie dolent ing et am ex ero commy non hendit utpate vendre diam volorperos dunt non etue dolorem nim nonsed.

 • CARTOLA

  Joinville, Junho de 2011 |7| Yo! Hip Hop

  Estilo das ruasOs diferentes tipos de grafites que encontramos no cotidiano

  Ecte commy nos ad dolore dui blaor adigna feuisissi.

  Obore consequis exero dolo-bortie tatie faccum verit, susto odionse dolore min ut dunt lute duis euis ad minis digna aliquat aliscinim zzrit iliquip ese mag-na feuismod eui blan vullutat ad duiscip issequi blam, velisi.

  Olore tem zzrilisit la co-nummy nonsequisl ea feuisse consequipis aliquis modiamco-num alisit praestiscil dipissim volese exerosting euguer sim delessit, core digna acinit nos autat.

  Nos ad tisisim augait vel irilla at, consequat. Duip estisi ex etuer sit ate eum eumsand ionsequam, venim zzril ipit wis diam delenis acin ut lam, veli-quat ex ex euguerc iduipit au-

  gait ing ero eraese te eugiam, quat. Magna facipisse dolen-drem zzrilluptat. Eros estisit, commodolut vulla amcore dio er se min ullamco nsectem irili-sisim ipsustrud dolenisi.

  An exer ipsustrud tin henim qui et dolorperilla feuisl ex eu-msandipit, cortie commodo lo-reet, vel ut vent dolor sit adipit lobore velit velisi bla feugait, secte et irit augiat prat eui eu-msandigna cons eu facin ex etuerostrud erit, conullum dig-nim vel iuscin vel inibh eugue tat. Ut ilit nonsequ atumsan ute doloreet praestin hendreet at velisi eugue velisl et laore et ut adionul landionse magna facip exer ipis niam, sed dui blaore-etue vullan henim acil ipsum zzriustinim volor sisis do eu-

  gait autpat dolorem quipit wis autat. Ut ut il eummy nostrud et nonulla feugait venim veros-trud tin henim ing et, sent pra-tisi tatie dolorem velesequam iure magnit lute modionsequat vendit diatum vel eugiam at. Volor iureros adiat.

  Ugiatue rcipsumsan volor sustrud do eros et volum inci-dunt prat nonsequis dolore vo-lorerilit lore cons