Click here to load reader

Material Source002

  • View
    205

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Material Source002

1. U bent architect
2. U ontwerpt
3. Maar u doetdat steeds meer met dit instrument
4. Sneller
5. Efficienter
6. Preciezer
7. Geordender
8. Overzichtelijker
9. Sluitdit het potloodhelemaaluit?
10. U maakteenlastenboekkiestmaterialen
11. Hoe doet u dat?
12. U wiluwwegvinden
13. U wilkunenkiezen
14. U wilkunnenvergelijken
15. Volgensuweigen criteria
16. Want U gelooftnietin absolute rangordes
17. U krijg u ditgeordend?
18. Wie en hoe?
?
19. Bent u ditookzomoe?
Elke supplier is nu eenmaal
De grootste
De mooiste
De beste
De zuinigste
De besteprijs/kwaliteit
De snelste
De meestmilieuvriendelijke20. Hoeveelvertegenwoordiger-bezoekenzijn efficient?
21. En hoeveel van die stalenboeken en mappenwordengebruikt?
22. In welkeeeuwlevenzij?
23. En de tijdsverspilling?
24. En de economischewaarde?
25. En impact op het milieu?
26. En nu we ditonderwerpaanraken
27. Ziet u in het ecologischebosde bomennog?
28. Wenst u de ecologischeaspecten op eenneutraalvergelijkend platform?
29. Allematerialenhoren in en database!
30. Op het web
31. In een open
32. community
33. eennetwerk
34. Datbruggenbouwttussenproducten, consumenten, wetenschappers en architecten
35. Waarinuzelfuwrealisatieskuntopladen en delen
36. Dus
37. Minder stalen
38. Efficientervertegenwoordigersbezoeken
39. Op het web
40. Helder en overzichtelijk
41. Waar u kanvergelijken
42. Volgensuweigen criteria

Search related