6
O TEMPO ATMOSFÉRICO O TEMPO ATMOSFÉRICO O tempo atmosférico é o estado da atmosfera nun determinado lugar en un tempo concreto. Os principais elementos que determinan o tempo atmosférico son: A temperatura do aire indica o quente ou frío que está o aire. Mídese co termómetro. A calor do aire varia durante o día e tamén ao longo das estacións. A humidade indica a cantidade de vapor de auga que hai na atmosfera. Mídese co higrómetro. É a causa da formación das nubes. O vapor procede da auga evaporada dos ríos, mares e lagos. A maior temperatura maior cantidade de vapor pode haber no aire. O vento é o aire en movemento. O aire móvese das zonas quentes ás frías. A velocidade do vento mídese cun anemómetro e a dirección indícaa un cataventos. Segundo a súa forza o vento clasifícase en: Brisa: vento suave que apenas move as follas das árbores. Temporal: vento forte capaz de axitar as árbores. Furacán: vento moi forte capaz de arrancar árbores e tellados das casas. A presión atmosférica é o peso ou forza que exerce o aire sobre as cousas ou seres vivos. A presión varia coa altitude ( maior altura < presión e menor altura > presión). Mídese cun barómetro.

O tempo atmosférico

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: O tempo atmosférico

O TEMPO ATMOSFÉRICOO TEMPO ATMOSFÉRICO

O tempo atmosférico é o estado da atmosfera nun determinado lugar en un tempo concreto. Os principais elementos que determinan o tempo atmosférico son:

A temperatura do aire indica o quente ou frío que está o aire. Mídese co termómetro. A calor do aire varia durante o día e tamén ao longo das estacións. A humidade indica a cantidade de vapor de auga que hai na atmosfera. Mídese co higrómetro. É a causa da formación das nubes. O vapor procede da auga evaporada dos ríos, mares e lagos. A maior temperatura maior cantidade de vapor pode haber no aire. O vento é o aire en movemento. O aire móvese das zonas quentes ás frías. A velocidade do vento mídese cun anemómetro e a dirección indícaa un cataventos. Segundo a súa forza o vento clasifícase en:

Brisa: vento suave que apenas move as follas das árbores. Temporal: vento forte capaz de axitar as árbores. Furacán: vento moi forte capaz de arrancar árbores e tellados das casas.

A presión atmosférica é o peso ou forza que exerce o aire sobre as cousas ou seres vivos. A presión varia coa altitude ( maior altura < presión e menor altura > presión). Mídese cun barómetro.

Page 2: O tempo atmosférico

ELEMENTOS DO TEMPO ATMOSFÉRICOELEMENTOS DO TEMPO ATMOSFÉRICO

As nubes son acumulacións de gotas de auga formadas polo arrefiamento do vapor de auga na parte alta da atmosfera.Existen distintos tipos de nubes: estratos, nimbos, cúmulos e cirros. As nubes delgadas e brancas non anuncian chuvia , pero as grises escuras anuncian precipitacións.

As precipitacións é a caída da auga das nubes á terra. Póde caer en forma líquida ou sólida, orixinando a chuvia (auga líquida) , a neve (folerpas ou cristais de xeo) ou a saraiba (bólas de xeo, pedrazo).

A chuvia clasifícase segundo o tamaño das gotas de auga en: Orballo : gotas moi pequenas e moi xuntas. Chuvia : gotas máis grosas e caen separadas. Chubasco ou trebón: Gran tromba de auga en pouco tempo.

Page 3: O tempo atmosférico

A PREDICIÓN DO TEMPOA PREDICIÓN DO TEMPOOs meterólogos son as persoas que estudan e predín o tempo atmosférico. Para iso utilizan os datos obtidos nas estacións meteorolóxicas , con diferentes aparatos de medida dos elementos atmosféricos. INSTRUMENTOS DE MEDIDA

O barómetro é un instrumento que mide a presión atmosférica do lugar onde se atopa. O termómetro é un instrumento que mide a temperatura do aire. Os meterólogos utilizan o de máxima e mínima. O viraventos é o instrumento que indica a dirección da que procede o vento. O anemómetro é o instrumento que mide a velocidade do vento. O pluviómetro é o instrumento que mide a cantidade de chuvia, neve ou saraiba que cae nun lugar durante un tempo. O higrómetro é un instrumento que mide a humidade do aire.

Page 4: O tempo atmosférico

TEMPO E CLIMATEMPO E CLIMAO tempo atmosférico e o clima non son o mesmo. O tempo son as características da

atmosfera nun lugar determinado en un momento concreto; mentras que o clima son as condicións atmosféricas dun lugar nun longo período de tempo. Por exemplo o clima de Galicia en verán é caloroso ; pero sen embargo o tempo atmosférico nun día do verán pode ser chuvioso.

Hoxe en día utilízanse os satélites meterolóxicos que envían datos e imaxes da superficie terrestre e das nubes , e doutros elementos metreolóxicos constantemente.

Con estes datos os meterólogos elaboran os mapas do tempo para un lugar determinado.

Page 5: O tempo atmosférico

OS FACTORES DO CLIMAOS FACTORES DO CLIMA

O clima é a media dos datos obtidos das temperaturas e precipitacións dun lugar ao longo dos anos nun lugar determinado. O clima depende :

Da distancia do lugar ao ecuador. A intensidade dos raios solares é maior canto máis verticais chegan a Terra, por iso as zonas máis cálidas son as próximas ao ecuador. A Terra divídese en tres zonas climáticas: zona cálida, zona temperada e zona fría.

Da altitude e do relevo. Nas zonas altas e montañosas chove máis e fai máis frío que nas chás. Da distancia respecto ao mar. Nas zonas próximas ao mar as temperaturas son máis suaves polo efecto deste ao longo do ano.

Page 6: O tempo atmosférico

OS FACTORES DO CLIMAOS FACTORES DO CLIMA

O clima é a media dos datos obtidos das temperaturas e precipitacións dun lugar ao longo dos anos nun lugar determinado. O clima depende :

Da distancia do lugar ao ecuador. A intensidade dos raios solares é maior canto máis verticais chegan a Terra, por iso as zonas máis cálidas son as próximas ao ecuador. A Terra divídese en tres zonas climáticas: zona cálida, zona temperada e zona fría.

Da altitude e do relevo. Nas zonas altas e montañosas chove máis e fai máis frío que nas chás. Da distancia respecto ao mar. Nas zonas próximas ao mar as temperaturas son máis suaves polo efecto deste ao longo do ano.