Rosseel Fred Ppt

 • View
  713

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Top redenen voor het falen van DMS-implementaties!
  ...en hoe proberen die te vermijden.
  FREDERIK ROSSEEL

2. Succesfactoren voor IT-projecten
3. Van DMS naar ECM... En verder
ECM
BPM
DAM
DRM
KM
Collabor-ation
Output
Routing
DMS
WCM
Reporting
Portal
Capture
Workflow
RM
Archiving
Search
Mobility
TCM
4. Kent u dit?
... en ellenlange lijsten met technische vereisten.
5. Top redenen waarom ECM projecten falen:
44%=Underestimated process and organizational issues
32%=Lack of knowledge or training among our internal staff
30%=Project derailed by internal politics
29%=Uneven usage due to poor procedures and lack of enforcement
21%=Underestimated the effort to distill and migrate content
20%=Excessive "scope creep"
19%=Failed to address taxonomy and metadata concerns
18%=Low user acceptance due to poor design or clumsy implementation
16%=Failed to think or benefits/issues beyond our business unit.
(bron AIIM)
6. Redenen voor falen: Nummer 7
7. Redenen voor falen: Nummer 6
8. Redenen voor falen: Nummer 5
9. Redenen voor falen: Nummer 4
10. Redenen voor falen: Nummer 3
11. Redenen voor falen: Nummer 2
12. Redenen voor falen: Nummer 1
13. Redenen voor falen: Plaatsen 8 tot 11
14. Perceptie bij falende DMS-implementaties
Dure en lange implementaties
die vaak niet voldoen aan de gebruikersbehoeften
15. D succesfactor bij ECM: Change Management
Doel: Samen met de eindgebruikers en management zorgen...
... dat iedereen op de hoogte is en betrokken is bij het project
... voor een goede behoeftendefinitie
... voor de keuze van het goede product
... dat de oplossing voldoende getest wordt
... dat de uitrol en implementatie goed gepland wordt.
Een paar basisprincipes:
Werken met kampioenen
Goede en veel communicatie
16. AdLibMethodologie
17. Awareness / Besef
Doel: Creerbesef en kennis over ECM en wat het voor de organisatiekanbetekenen.
Doel:

 • Watis ECM? 18. Watzijn de belangrijkste disciplines? 19. Watkan het biedenaanonzeorganisatie? 20. Impact van ECM? 21. Willen we paperless?

Hoe:

 • Workshops 22. Presentaties 23. Communicatie vanuit het management

Define / Definieer
Doel: Definieer de behoeften en vereisteninzake ECM en DMS
Vragen:

 • Watwillen we bereiken? 24. Watzijnonzebehoeften? 25. Watzijn de projecten met de grootstetoegevoegdewaarde? 26. Zijn we klaarvoor ECM en is het welietsvoorons?

Hoe:

 • ECM Assessment 27. Interviews 28. Opstellenbehoeftendefinitie 29. Opstellen van een projectinventaris

Learn / Leer
Doel: Doe ervaring op en leer wat ECM is
Vragen:

 • Kunnen we ECM integreren in onzeomgeving? 30. Hoe gaanonzegebruikersermeeom? 31. Is het welietsvoorons? 32. Wat is de goedeoplossingvoorons? 33. Wat zijn de implicaties voor ons?

Hoe:

 • Volgen van opleidingen 34. Opzetten van een Proof-of-Concept, pilootproject, ... 35. Productdemos 36. Kies de goedeoplossing

Implement / Implementeer
Doel: Bouween ECM oplossing die aangepast is aanonzegebruikers-, omgevings-, en technologischebehoeften
Vragen:

 • Wat is de technischeomgeving? 37. Hoe moeten we de oplossingaanpassenaanonzebehoeften? 38. Welk team hebben we nodig?

Hoe:

 • Zorgvooreengoedontwerp van de oplossing 39. Iteratief werken, verfijnen van de wensen 40. Test zorgvuldig 41. Migreer de informatie

Benchmark / Evalueer
Doel: Zorgervoordat de oplossing en de mensenaangepastblijvenaan de vereisten.
Vragen:

 • Welkeopleidingenzijnnodig? 42. Hoe kunnen we onzeoplossingverbeteren? 43. Voldoetallesnogaan de context?

Hoe:

 • Uitrolplan 44. Opleiding van het operationele team 45. Continuevalueren van de oplossing 46. Releasematig werken 47. ECM Health check

Succesfactoren voor IT-projecten
48. Vragen?