Chuong7 AI

Embed Size (px)

Text of Chuong7 AI

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  1/89

  NHP MN TR TU NHN TO

  @copyrights by DrNguyn XunHoi

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  2/89

  Nhp mn hc my

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  3/89

  Outline

  Th no l hc?

  Hc quy np.

  Hc vi cy quyt nh. Hc trong Mng Neural. Mng Perceptron.

  Mng Perceptron a lp vi thut gii BP.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  4/89

  Th no l hc?

  Nh v lm li (hc vt).

  Hc nh quan st v khi qut ho (hc hiu). nh ngha ca H. Simon.

  Hc l s thay i thch ng trong h thng

  gip cho h thng c th x l vn ngycng hiu qu hn khi gp li nhng tnhhung tng t

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  5/89

  Hc lm g?

  Hc l cn thit trong nhng mi trng chaquen thuc,

  Hc l mt phng php hu hiu xy dng

  h thng

  Hc l cch cc chng trnh thng minh c

  th hiu chnh hnh vi tng hiu qu giiquyt vn .

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  6/89

  Learning agents

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  7/89

  Xy dng module hc cho h thng

  Vic xy dng module hc cho h thng phi tnhn yu t: Phn no cn hc tng hiu nng gii quyt vn .

  Thng tin phn hi i vi phn ny ca h thng.

  Biu din cho tri thc cn hc.

  Dng thng tin phn hi: Hc c gim st: tr li chnh xc cho cc cu hi.

  Hc khng gim st: khng c cu tr li chnh xc.

  Hc tng cng: thng nu lm ng.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  8/89

  Hc quy np

  V d: hc mt hm t mu v d.

  flhm mc tiu

  Mt mu v d l mt cp (x, f(x))

  Bi ton: Tm gi thuyt hsao cho h fda trn tp mu cho trc

  M hnh n gin ho vic hc: Khng tnh n tri thc c sn Gi s tp mu l c .

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  9/89

  Phng php hc quy np

  Xy dng h gn vi ftrn tp hun luyn (h c gi l nht qun vi ftrn tp mu)

  E.g., khp ng cong:

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  10/89

  Phng php hc quy np

  Xy dng h gn vi ftrn tp hun luyn

  (h c gi l nht qun vi ftrn tp mu)

  E.g., khp ng cong:

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  11/89

  Phng php hc quy np Xy dng h gn vi ftrn tp hun luyn

  (h c gi l nht qun vi ftrn tp mu) E.g., khp ng cong:

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  12/89

  Phng php hc quy np

  Xy dng h gn vi ftrn tp hun luyn

  (h c gi l nht qun vi ftrn tp mu)

  E.g., khp ng cong:

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  13/89

  Phng php hc quy np

  Xy dng h gn vi f trn tp hun luyn

  (h c gi l nht qun vi f trn tp mu)

  E.g., khp ng cong:

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  14/89

  Phng php hc quy np Xy dng h gn vi f trn tp hun luyn

  (h c gi l nht qun vi f trn tp mu) E.g., khp ng cong:

  Ockhams razor: u tin nhng gi thit no xp

  x tt hm mc tiu v cng n gin cng tt

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  15/89

  Hc cc cy quyt nh

  Bi ton: Hc xem khi no th nn ngi bn i timt restaurant:1. Alternate: C restaurant no cnh y khng?2. Bar: Liu c khu vc quy bar c th ngi khng?3. Fri/Sat: hm nay l th 8 hay th 7?

  4. Hungry: c ang i khng?5. Patrons: S ngi trong restaurant (None, Some,Full)

  6. Price: khong gi ($, $$, $$$)7. Raining: ngoi tri c ma khng?

  8. Reservation: t trc cha?9. Type: loi restaurant (French, Italian, Thai, Burger)10. WaitEstimate: thi gian ch i (0-10, 10-30, 30-

  60, >60)

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  16/89

  Biu din thuc tnh gi tr Cc mu c biu din bng cc thuc tnh v gi tr(Boolean,

  discrete, continuous)

  Nhim v t ra l phn loi xem trng hp no trong tng lai l

  positive (T) hay negative (F)

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  17/89

  Cy quyt nh

  Biu din gi thit cn hc. V d:

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  18/89

  Kh nng biu din Cy quyt nh c kh nng dng biu din bt c hm no.

  E.g. hm Boolean:

  Vi mt cy quyt nh nht qun vi tp mu hun luyn th miinput, output ca hm tng ng vi mt ng i trong cy.Nhng cng c th kh nng khi qut ho khng cao i vi cc vd mi cha bit.

  u tin tm cy c phc tp nh.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  19/89

  Khng gian gi thuyt

  S lng cy quyt nh cho hm Boolean == S lng hm boolean

  = s lng bng lun vi 2n hng = 22n

  E.g., nu c 6 thuc tnh Boolean, c18,446,744,073,709,551,616 cy

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  20/89

  Thut ton hc cy quyt nh Mc ch: Tm cy nh nht qun vi tp mu hun luyn.

  tng: Tm kim heuristic chn thuc tnh quan trng nht phn tch ( quy)

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  21/89

  Chn thuc tnh

  tng: chn thuc tnh (gi tr) sao cho sao cho n gip

  phn tch tp mu thanh hai tp thun khit (ch c positivehay ch c negative).

  Patrons?l la chn tt hn

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  22/89

  S dng l thuyt thng tin

  ci tChoose-Attribute

  trong thut tonDTL:

  Lng thng tin (Entropy):

  I(P(v1), , P(vn)) = i=1 -P(vi) log2 P(vi)

  i vi tp cp mu positive v n negative:

  np

  n

  np

  n

  np

  p

  np

  p

  np

  n

  np

  pI

  ++

  ++=

  ++ 22loglog),(

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  23/89

  Li thng tin (Information gain)

  chn thuc tnhA chia tp hun luyn Ethnh cc tpcon E1, , Ev tnh theo gi tr caA, v gi sA c vgi tr khc nhau.

  Li thng tin (IG) l gim trong entropy trong vic testthuc tnh:

  Chn thuc tnh c IG ln nht

  = ++++

  =

  v

  i ii

  i

  ii

  iii

  np

  n

  np

  p

  Inp

  np

  Aremainder1

  ),()(

  )(),()( Aremaindernp

  n

  np

  pIAIG ++=

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  24/89

  Li thng tin (Information gain)

  Trong tp mu ca v d, p = n = 6, I(6/12, 6/12) = 1 bit

  Xt thuc tnh Patrons v Type (v cc thuc tnh khc):

  Patrons c gi tr IG cao nht nn c DTL chn lm gcca cy quyt nh.

  bits0)]

  4

  2,

  4

  2(

  12

  4)

  4

  2,

  4

  2(

  12

  4)

  2

  1,

  2

  1(

  12

  2)

  2

  1,

  2

  1(

  12

  2[1)(

  bits0541.)]6

  4,

  6

  2(

  12

  6)0,1(

  12

  4)1,0(

  12

  2[1)(

  =+++=

  =++=

  IIIITypeIG

  IIIPatronsIG

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  25/89

  Li thng tin (Information gain) Cy quyt nh hc bi DTL t 12 v d:

  Nh hn cy quyt nh a ra lc u

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  26/89

  Khi no hc tt?

  Lm sao chc rng h f?

  s dng cc kt qu trong thng k v hc thng k. Th h trn tp v d mi (test set)

  Learning curve = % S lng on ng trn tp test khi kch thctp hun luyn tng ln.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  27/89

  c thm

  Gio trnh: chng 18 (phn 1-3).

  MIT Open courseware: ch5, ch6, ch7.

  T. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill.

  J.R. Quinlan, C4.5: Programs for MachineLearning, Morgan Kaufmann.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  28/89

  Cu hi n tp

  1. nh ngha vic hc?2. Cho bit cc loi hc khc nhau?

  3. Cho bit cc dng hc trong hc my?

  4. Cu trc cy quyt nh?5. Ci t thut ton DTL.

  6. Dng C4.5, hoc thut ton DTL gii ccbi ton v Data Mining.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  29/89

  PERCEPTRON N LP

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  30/89

  Cu trc Perceptron

  W

  w1 1, w1 2, w1 R,w2 1, w2 2, w2 R,

  wS 1, wS 2, wS R,

  =

  wi

  wi 1,wi 2,

  wi R,

  = W

  wT

  1

  wT

  2

  wT

  S

  =

  ai hardlim ni( ) hardlim wT

  i p bi+( )= =

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  31/89

  Perceptron n lp mt u ra

  a hardlim wT

  1 p b+( ) hardlim w1 1, p1 w1 2, p2 b+ +( )= =

  w 1 1, 1= w 1 2, 1= b 1=

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  32/89

  Bin quyt nh

  wT

  1

  p b+ 0= wT

  1

  p b=

  Tt c cc im trn bin quyt nh c cng tch vhng vi vector trng s.

  Tt c khi chiu ln vector trng s u quy v mt im.

  Ni khc i chng nm trn ng thng vung gc vivector trng s.

  V d h OR

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  33/89

  V d hm - OR

  p10

  0= t1 0=,

  p20

  1= t2 1=,

  p31

  0= t3 1=,

  p41

  1= t4 1=,

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  34/89

  Li gii cho bi ton phn lp OR

  w1

  0.5

  0.5=

  wT

  1 p b+ 0.5 0.50

  0.5b+ 0.25 b+ 0= = = b 0.25=

  Siu phng bin phi vung gc vi vector trng s.

  Ly mt im bt k trn siu phng bin tnh gi tr ca bias.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  35/89

  Perceptron n lp nhiu u ra

  Mi mt neuron c mt siu phng bin ring.

  wT

  i p bi+ 0=

  Mi neuron c th dng phn tch hai lp.

  Do nu n-neuron u ra th c th dng phn

  tch 2n lp.

  L h d

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  36/89

  Lut hc qua v d

  p1 t1{ , } p2 t2{ , } pQ tQ{ , }, , ,

  p11

  2= t1 1=,

  p21

  2= t2 0=,

  p30

  1= t3 0=,

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  37/89

  Khi to ban u

  w11.0

  0.8=

  np p1 vo mng neural:

  a hardlim wT

  1 p1( ) hardlim 1.0 0.81

  2 = =

  a hardlim 0.6( ) 0= =

  Khi to ngu nhin:

  Phn sai lp.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  38/89

  LUT HC t

  1w to p

  1

  Khng n nh

  cngp1

  vo1w

  Ift 1 and a 0, then w1ne w

  w1old

  p+== =

  w1new

  w1ol d

  p1+1.0

  0.8

  1

  2+ 2.0

  1.2= = =

  Ta c lut:

  V t th h i

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  39/89

  Vector mu th hai

  Ift 0 and a 1, then w1 ne w w1 old p== =

  a hardlim wT

  1p

  2( ) hardlim 2.0 1.2

  1

  2

  = =

  a ha rdlim 0.4( ) 1= = (Phn lp sai)

  Ta c lut hc:

  w1ne w

  w1ol d

  p22.0

  1.2

  1

  2

  3.0

  0.8= = =

  V h b

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  40/89

  Vector mu th ba

  Siu phng phn lp chnh xc.

  a hardlim wT

  1 p3( ) hardlim 3.0 0.80

  1

  = =

  a ha rdlim 0.8( ) 1= = (Phn lp sai)

  w1ne w

  w1ol d

  p33.0

  0.8

  0

  1 3.0

  0.2= = =

  Ift a, then w1ne w

  w1o ld

  .==

  L t h th ht

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  41/89

  Lut hc thng nht

  Ift 1 and a 0, then w1ne w

  w1old

  p+== =

  Ift 0 and a 1, then w1

  n eww

  1

  oldp== =

  Ift a, then w1

  n eww

  1

  ol d==

  e t a=

  Ife 1, then w1ne w

  w1old

  p+==

  Ife 1, then w1ne w

  w1old

  p==

  Ife 0, then w1ne w

  w1old

  ==

  w1new

  w1ol d

  e p+ w1ol d

  t a( )p+= =

  bne w

  bol d

  e+=

  ch : biastng ngvi u vo c

  kt nitrng s =1.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  42/89

  Perceptron n lp nhiu u ra

  winew

  wiold

  e ip+=

  bine w

  biol d

  ei+=

  Wne w

  Wol d

  epT

  +=

  bnew

  bol d

  e+=

  Update dng th i ca ma trn trng s:

  Dng ma trn:

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  43/89

  V d t ng phn loi To/Chui

  W 0.5 1 0.5= b 0.5=

  a hardlim Wp1 b+( ) hardlim 0.5 1 0.51

  1

  1

  0.5+

  = =

  Tp hun luyn (ba thuc tnh: Shape, Texture,

  Weight)

  Trng s khi to

  Ln lp u tin

  p1

  1

  1

  1

  t1, 1= =

  p2

  1

  1

  1

  t2, 0= =

  a hardlim 0.5( ) 0= =

  Wne w

  Wol d

  epT

  + 0.5 1 0.5 1( ) 1 1 1+ 0.5 0 1.5= = =

  bne w

  bol d

  e+ 0.5 1( )+ 1.5= = =

  e t1 a 1 0 1= = =

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  44/89

  Ln lp th hai

  a hardlim Wp2 b+( ) hardlim 0.5 0 1.511

  1

  1.5( )+( )= =

  a hardlim 2.5( ) 1= =

  e t2 a 0 1 1= = =

  Wne w

  Wold

  e pT

  + 0.5 0 1.5 1( ) 1 1 1+ 1.5 1 0.5= = =

  bne w

  bol d

  e+ 1.5 1( )+ 0.5= = =

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  45/89

  Kim tra

  a hardl im Wp1 b+( ) hardlim 1.5 1 0.511

  1

  0.5+( )= =

  a hardlim 1.5( ) 1 t1= = =

  a hardl im Wp2 b+( ) hardlim 1.5 1 0.5

  1

  1

  1

  0.5+( )= =

  a hardlim 1.5( ) 0 t2= = =

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  46/89

  nh L hi t cho Perceptron

  1. Kh tch tuyn tnh: Hai tp im A v B trong khng gianvector X n-chiu c coi l kh tch tuyn tnh nu tn tin+1 s thc w1, ..., wn sao cho vi mi x=(x1,x2,...,xn)A tho

  mn wx wn+1 v vi mi y=(y1, y2,..,yn) B tho mn wy wn+1 v vi mi y=(y1, y2,..,yn) B tho mnwy

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  47/89

  nh L hi t cho Perceptronnh l (cho perceptron n lp mt u ra): Nu hai tp P v

  N l hu hn v kh tch tuyn tnh th lut ton hcPerceptron s hi t (c ngha l tw s ch c update mt shu hn ln).

  Chng minh:i) t P'=PN' trong N' gm nhng phn t khng thuc N.ii) Cc vector thuc P' c th chun ho (chun bng 1) v nutn ti w sao cho wx > 0 (vi mi x P') th x > 0 vi mi iii) Vector c th chun ho. Do gi thit l siu phng bin

  tn ti, nn phi c vector li gii c chun ho w*.

  h L hi t h P t

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  48/89

  nh L hi t cho PerceptronChng minh (tip): Gi s thut ton chy c t+1 bc, w(t+1) cupdate. C ngha l ti bc t tn ti vectorpi b phn lp sai (c th lp

  lun tng t trong trng hp vector b phn lp sai l ni). w(t+1)=w(t)+pi (1)Cosine ca gc gia w v w* l:

  cos =(w*. w(t+1))/(||w*||.||w(t+1)||) =(w*. w(t+1))/(||w(t+1)||) (2)Th (1) vo t s ca (2) ta c:

  w*.w(t+1)=w*(w(t)+pi)=w*. w(t)+w*.pi w*. wt + trong = min{w*.p / pP'}.

  Do bng quy np ta c: w*. w(t+1) w*. w(0) + (t+1) (3)Mt khc xt mu s ca (2):||w(t+1)||2=(w(t)+pi)(w(t)+pi)=||w(t)||2+2w(t).pi+||pi||2

  Do w(t).pi l s m hoc bng 0 (do mi phi update w(t))w(t+1) ||w(t)||2+||pi||2 ||w(t)||2+1 ||w(0)||2+(t+1) (4)Kt hp (3) v (4) ta c:cos (w*. w(0)+(t+1))/sqrt( ||w(0)||2+(t+1))

  V phi tng t l vi sqrt(t) (do > 0) do t bt buc phi hu hn (v

  cos 1). Kt thc chng minh.

  Ci ti th t t h P t

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  49/89

  Ci tin thut ton hc Perceptron

  Mc d nh l hi t m bo tnh dng ca thut ton hcPerceptron, tuy nhin trong thc t s ln lp c th rt ln

  (thm ch l hm s m vi u vo).2. Corrective Learning (perceptron mt u ra): = e.w(t).pi (e=yi-ti)

  w(t+1)= w (t)+ ((+).pi)/||pi||Mi sample b phn lp sai c th hiu chnh li trong mt bc

  phn lp ng. V d nu pi P b phn lp sai (w(t).pi0.

  Ci ti th t t h P t

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  50/89

  Ci tin thut ton hc Perceptron

  2. Thut gii hc Pocket (Gallant, 1990):

  Trong thc t tp d liu khng phi lc no cng kh tch tuyntnh mt cch hon ho. Do cn lu gi vector trng s (hay matrn trng s) t mc phn lp tt nht.Gii thut:(perceptron mt u ra)

  Bc khi to: Khi tr vectorw ngu nhin. t ws=w (ws lvector lu tr), hs=0 (hs l s vector phn lp thnh cng lin tip).Bc lp: Udate w s dng lut hc Perceptron. Dng bin h ghili s ln phn lp thnh cng lin tip. Nu h>hs th thay ws bng w

  v hs thay bng h. Tip tc lp.(Gallant, 1990) chng minh rng nu tp training l hu hn v ccvector u vo cng nh trng s l hu t th thut ton s hi tti li gii ti u vi xc sut bng 1.

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  51/89

  Hn ch ca Perceptron n lp

  wT

  1 p b+ 0=

  Bin quyt nh l tuyn tnh

  Khng dng uc i vi cc bi ton khng kh tch tuyn tnh

  Hm XOR

  c thm

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  52/89

  c thm M.T. Hagan, H.B. Demuth, and M. Beale, Neural

  Network Design, PWS Publishing. N.J. Nilson, Mathematical Foundations of

  Learning Machines, Morgan Kaufmann.

  Cu Hi n Tp

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  53/89

  Cu Hi n Tp1. Nu cu trc v lut hc ca mng Perceptron?

  2. Chng minh nh l hi t ca mng Perceptron?3. Ly cc v d v m phng Perceptron trong MatLab?

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  54/89

  PERCEPTRON A LP

  Ni dung: Cu trc mng Perceptron a lp. Thut gii lan truyn ngc (BP). nh L Kolmogorov v phc tp hc. Mt s Heuristics cho vic ci tin BP.

  P t L

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  55/89

  Perceptron a Lp

  R S1

  S2

  S3

  Network

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  56/89

  V d

  C bi t i h

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  57/89

  Cc bin quyt inh

  Mng con th nht

  Bin th nht:a1

  1 hardlim 1 0 p 0.5+( )=

  Bin th hai:

  a21

  hardlim 0 1 p 0.75+( )=

  C Bi Q t h

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  58/89

  Cc Bin Quyt nhBin th ba:

  Bin th t:

  Mng con th hai

  a31 hardlim 1 0 p 1.5( )=

  a41

  hardlim 0 1 p 0.25( )=

  M t h

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  59/89

  Mng tng hp

  W1

  1 0

  0 1

  1 0

  0 1

  = b1

  0.5

  0.751.5

  0.25

  =

  W2 1 1 0 0

  0 0 1 1

  = b2 1.5

  1.5

  =

  W3

  1 1= b3

  0.5=

  X X H

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  60/89

  Xp X Hm

  f1

  n( ) 11 e

  n+

  -----------------=

  f2

  n( ) n=

  w1 1,1

  10= w 2 1,1

  10= b11

  10= b21

  10=

  w1 1,2

  1= w1 2,2

  1= b2

  0=

  Gi tr cc tham s

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  61/89

  th "hm" ca mng

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  Th i i h

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  62/89

  Thay i gi tr cc tham s

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  1 w 1 1,2

  1

  1 w1 2,2

  1

  0 b21

  20

  1 b2

  1

  M L

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  63/89

  Mng a Lp

  a

  m 1+

  f

  m 1+

  W

  m 1+

  a

  m

  b

  m 1+

  +( )= m 0 2 M 1, , ,=

  a0

  p=

  a aM

  =

  H Li

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  64/89

  Hm Li

  p1 t1{ , } p2 t2{ , } pQ tQ{ , }, , ,

  Tp hun luyn

  F x( ) E e2 ][= E t a( )2 ][=

  MSE

  F x( ) E eT

  e ][= E t a( )T

  t a( ) ][=Dng Vector

  F x( )

  t k( )

  a k( )

  ( )

  Tt k( )

  a k( )

  ( )e

  Tk

  ( )e k

  ( )= =

  Xp x MSE

  w i j,m

  k 1+( ) wi j,m

  k( ) F

  w i j,m

  ------------= bim

  k 1+( ) bim

  k( ) F

  bim

  ---------=

  Approximate Steepest Descent

  o Hm Hm Hp

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  65/89

  o Hm Hm Hpf n w( )( )d

  wd-----------------------

  f n( )dnd

  --------------n w( )d

  wd---------------

  =

  f n( ) n( )cos= n e 2w= f n w( )( ) e2w( )cos=

  f n w( )( )dwd

  -----------------------f n( )d

  nd--------------

  n w( )dwd

  --------------- n( )sin( ) 2e 2w( ) e2w( )sin( ) 2e2w( )= = =

  V d

  Tnh Gradient

  F

  w i j,m

  ------------

  F

  nim

  ---------ni

  m

  wi j,m

  ------------= F

  bim

  ---------F

  nim

  ---------ni

  m

  bim

  ---------=

  TNH GRADIENT

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  66/89

  TNH GRADIENT

  ni

  mw

  i j,

  ma

  j

  m 1

  j 1=

  Sm 1

  b

  i

  m+=

  nim

  wi j,m

  ------------ ajm 1

  =ni

  m

  bim

  --------- 1=

  sim F

  nim

  ---------

  nhy

  Fw i j,

  m------------ si

  maj

  m 1=

  F

  bim

  --------- si

  m=

  Gradient

  Steepest Descent

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  67/89

  Steepest Descent

  wi j,m

  k 1+( ) wi j,m

  k( ) sim

  ajm 1

  = bim

  k 1+( ) bim

  k( ) sim

  =

  Wm

  k 1+( ) Wm

  k( ) sm

  am 1

  ( )T

  = bm

  k 1+( ) bm k( ) sm=

  sm F

  nm

  ----------

  Fn1

  m---------

  F

  n2m

  ---------

  F

  nS

  mm

  -----------

  =

  Bc tip theo: Tnh nhy (Backpropagation)

  Ma trn Jacobian

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  68/89

  Ma trn Jacobian

  nm 1+

  nm

  -----------------

  n1m 1+

  n1m----------------

  n1m 1+

  n2m----------------

  n1m 1+

  nS

  mm----------------

  n2m 1+

  n1m

  ----------------

  n2m 1+

  n2m

  ----------------

  n2m 1+

  nS

  mm

  ----------------

  nSm 1+m 1+

  n1m

  ----------------

  nSm 1+m 1+

  n2m

  ----------------

  nSm 1+m 1+

  nS

  mm

  ----------------

  nim1+

  nj

  m----------------

  wi l,

  m 1+al

  m

  l 1=

  Sm

  bi

  m 1++

  njm

  ----------------------------------------------------------- wi j,m 1+ aj

  m

  nj

  m---------= =

  fm

  njm( )

  fm

  njm( )

  njm

  ---------------------=

  F' m

  nm

  ( )

  fm n1m( ) 0 0

  0 fm

  n2m

  ( ) 0

  0 0 fm

  nSm

  m

  ( )

  =n

  m 1+

  nm

  ----------------- Wm 1+

  F'mn

  m( )=

  nim 1+

  njm

  ---------------- wi j,

  m 1+ fm

  njm( )

  njm

  --------------------- wi j,

  m 1+f'm n

  j

  m( )= =

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  69/89

  Backpropagation (Sensitivities)

  sm Fn

  m---------- n

  m 1+

  n

  m

  -----------------

  T

  Fn

  m 1+----------------- Fm nm( ) W m 1+( ) T F

  nm 1+

  -----------------= = =

  sm

  Fm

  nm

  ( ) Wm 1+

  ( )T

  sm 1+

  =

  nhy c tnh t tng cui cng vlan truyn ngc li cho n tng u.

  sM

  sM 1

  s2

  s1

  Khi u (Last Layer)

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  70/89

  Khi u (Last Layer)

  siM F

  niM

  ----------t a( )T t a( )

  niM

  ---------------------------------------tj aj( )

  2

  j 1=

  SM

  ni

  M----------------------------------- 2 ti ai( )

  ai

  niM

  ----------= = = =

  sM

  2FM

  nM

  ( ) t a( )=

  aini

  M---------- ai

  M

  ni

  M---------- f

  M

  n i

  M

  ( )ni

  M

  ----------------------- fM n iM( )= = =

  si

  M2 t

  i

  ai

  ( ) fM

  ni

  M( )=

  Tng kt thut ton

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  71/89

  Tng kt thut ton

  am 1+

  fm 1+

  Wm 1+

  am

  bm 1+

  +( )= m 0 2 M 1, , ,=

  a0

  p=

  a aM

  =

  sM

  2FM

  nM

  ( ) t a( )=

  s

  m

  F

  m

  n

  m

  ( ) W

  m 1+

  ( )

  T

  s

  m 1+

  = m M 1 2 1, , ,=

  Wm

  k 1+( ) Wm

  k( ) sm

  am 1

  ( )T

  = bm

  k 1+( ) bm

  k( ) sm

  =

  Lan truyn Xui

  Lan truyn ngc

  Cp nht trng s

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  72/89

  V d: Regression

  g p( ) 1 4---p

  sin+=

  1-2-1

  Network

  +

  -

  t

  a

  ep

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  73/89

  Network

  1-2-1Network

  ap

  Khi to ban u

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  74/89

  Khi to ban uW

  10( ) 0.27

  0.41

  = b1

  0( ) 0.48

  0.13

  = W2

  0( ) 0.09 0.17= b2

  0( ) 0.48=

  Network ResponseSine Wave

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  L T X i

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  75/89

  Lan Truyn Xuia

  0p 1= =

  a1

  f1

  W1

  a0

  b1

  +( ) logsig 0.270.41

  10.48

  0.13+

  logsig 0.75

  0.54

  = = =

  a1

  1

  1 e0.75

  +--------------------

  1

  1 e0.54

  +--------------------

  0.321

  0.368= =

  a2

  f2

  W2

  a1

  b2

  +( ) purelin 0.09 0.170.321

  0.3680.48+( ) 0.446= = =

  e t a 14---p

  sin+

  a2

  14--- 1

  sin+

  0.446 1.261= = = =

  o hm hm chuyn

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  76/89

  o hm hm chuyn

  f1

  n( )nd

  d 1

  1 en

  +-----------------

  en

  1 en

  +( )2

  ------------------------ 11

  1 en

  +-----------------

  1

  1 en

  +-----------------

  1 a1( ) a1( )= = = =

  f2

  n( )nd

  dn( ) 1= =

  L T N

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  77/89

  Lan Truyn Ngc

  s2 2F

  2

  n2( ) t a( ) 2 f2 n2( ) 1.261( ) 2 1 1.261( ) 2.522= = = =

  s1

  F1

  n1

  ( ) W2( )

  Ts

  2 1 a11( ) a11( ) 0

  0 1 a21

  ( ) a21( )

  0.09

  0.172.522= =

  s1 1 0.321( ) 0.321( ) 0

  0 1 0.368( ) 0.368( )

  0.09

  0.172.522=

  s1 0.218 0

  0 0.233

  0.227

  0.429

  0.0495

  0.0997= =

  Cp nht trng s

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  78/89

  Cp nht trng s

  W2

  1( ) W 2 0( ) s2 a1( )T

  0.09 0.17 0.1 2.522 0.321 0.368= =

  0.1=

  W2

  1( ) 0.171 0.0772=

  b2

  1( ) b2 0( ) s2 0.48 0.1 2.522 0.732= = =

  W1 1( ) W1 0( ) s 1 a 0( )T

  0.270.41

  0.1 0.04950.0997

  1 0.2650.420

  = = =

  b1

  1( ) b1 0( ) s1 0.480.13

  0.1 0.0495

  0.0997 0.475

  0.140= = =

  La chn Cu trc mng

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  79/89

  La chn Cu trc mngg p( ) 1 i

  4----- p

  sin+=

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  1-3-1 Network

  i = 1 i = 2

  i = 4 i = 8

  La chn cu trc mng

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  80/89

  La chn cu trc mngg p( ) 1 6

  4------ p

  sin+=

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  1-5-1

  1-2-1 1-3-1

  1-4-1

  Hi t

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  81/89

  Hi t

  g p( ) 1 p( )si n+=

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  1

  23

  4

  5

  0

  1

  2

  34

  5

  0

  Hi t n cc tr ton cc Hi t n cc tr a phng

  Khi qut ho

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  82/89

  Khi qut ho

  p1 t1{ , } p2 t2{ , } pQ tQ{ , }, , ,

  g p( ) 14---p

  sin+= p 2 1.6 1.2 1.6 2, , , , ,=

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  -2 -1 0 1 2-1

  0

  1

  2

  3

  1-2-1 1-9-1

  nh L Kolmogov v Phc Tp

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  83/89

  g pHc

  Bi ton s 13 ca David Hilbert "Nghim ca a th bc7 khng th biu din bng chng hm ca cc hm 2bin c th l a thc sau y: f7+xf3+yf2+zf+1=0 khngth gii c bng cc hm hai bin".

  V d v chng hm hai bin gii phng trnh bc 2.

  nh L Kolmogov v Phc Tp Hc

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  84/89

  nh L Kolmogov v Phc Tp Hc

  Nm 1957, Kolmogorov (Arnold, Lorenz) chng minh githit a ra trong bi ton ca Hilbert l sai. Thm chchng minh kt qu mnh hn: mi hm lin tc ubiu din c bng chng cc hm mt bin ch dngphp ton nhn v cng.

  nh L Kolmogorov: f:[0,1]n[0,1] l hm lin tc th tnti cc hm mt bin g, hi i=1,2,..,2n+1 v cc hng s isao cho:

  f(x1,x2,...,xn)= j=1,2n+1g( i=1,n ihj(xi))nh l cho mng Neural (Baron, 1993):Mng Perceptron hng tin mt lp n dng hmchuyn sigmoid c th xp x bt c hm kh tch Lbe

  no trn khong [0,1]

  nh L Kolmogov v Phc Tp Hc

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  85/89

  nh L Kolmogov v Phc Tp Hc

  Mc d vy cc nh l ch a ra s tn ti m khng

  a ra c thut ton cho vic xc nh cu trc mng(s neuron trong tng n) hay cc trng s.

  nh l NP v hc cho mng Neural (Judd, 1990):

  Bi ton tm cc trng s ti u cho mng Neural a lp

  c hm chuyn hardlims l NP y .Lu :

  - do thut ton BP khng m bo tm c nghimti u, thm ch khng m bo s hi t.

  -Vic xc nh cu trc mng v mt s yu t ca thutton hc cn mang tnh kinh nghim, Heuristic.

  Mt s Heuristics cho BP

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  86/89

  Cp nht theo ch tun t (online) hay batch(epoch): Thng vic hc theo ch tun t gip BP hi t nhanh hn,c bit khi d liu ln v d tha.

  Chun ho gi tr u ra:m bo gi tr u ra nm trong min gi tr ca hm chuyn trn

  cc neuron u ra tng ng (thng l nm trong khong[a+, b-]. Chun ho gi tr u vo:m bo gi tr trung bnh gn 0 hoc nh so vi lch tiu chun

  (stdev). Cc gi tr tt nht phi c lp vi nhau.Khi to gi tr trng s:Uniform random in [-, ]; [-, -][ , ] Kt thc sm:

  Khi lin tip n epoch training m khng c s ci thin ng k li

  Mt s Heuristics cho BP

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  87/89

  Mt s Heuristics cho BP Tc hc:

  Tc hc ca cc Neuron nn u nhau v vy, neuron tng sau(thng c gradient ln hn tng trc) nn c tc hc nh hntng trc, Neuron c t input nn c tc hc ln hn Neuron cnhiu input.

  Kim tra cho (crossvalidation):

  Tch tp d liu ra lm hai tp c lp (training and testing). T lthng l 2/3:1/3. Thc hin vic hc trn tp training v kim trakh nng khi qut ho ca mng trn tp testing.

  Lut phn lp ti u:

  Dng M neuron u ra cho bi ton phn M lp s dng lut cnhtranh winner-take-all.

  Xc nh s neuron lp n:

  Cc c lng cn th (s lng d liu, chiu VC). Phng php:Incremental, Decremental.

  c thm

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  88/89

  M.T. Hagan, H.B. Demuth, and M. Beale, Neural

  Network Design, PWS Publishing. Gio trnh, chng 19. MIT Courseware: ch8, ch9.

  Cu Hi n tp

 • 8/14/2019 Chuong7 AI

  89/89

  Cu Hi n tp

  1. Trnh by cu trc mng Neuron Perceptron a

  lp?

  2. Trnh by gii thut hc lan truyn ngc choMLP.

  3. Trnh by nh l Kolmogorov v ng dng choMLP.

  4. Ci t thut gii BP cho MLP.

  5. ng dng MLP gii cc bi ton nh:Classification v Regression.