of 12 /12

Parabola dos-talentos (1)

Embed Size (px)

Text of Parabola dos-talentos (1)

Page 1: Parabola dos-talentos (1)
Page 2: Parabola dos-talentos (1)
Page 3: Parabola dos-talentos (1)
Page 4: Parabola dos-talentos (1)

A um outro criado deu-lhe 2.000 talentos…

Page 5: Parabola dos-talentos (1)

E a outro deu-lhe 1.000 talentos.

Então saiu em viagem.

…Ooobbrigado, Senhor.

Page 6: Parabola dos-talentos (1)
Page 7: Parabola dos-talentos (1)
Page 8: Parabola dos-talentos (1)
Page 9: Parabola dos-talentos (1)
Page 10: Parabola dos-talentos (1)
Page 11: Parabola dos-talentos (1)
Page 12: Parabola dos-talentos (1)