Tipos de textos

Embed Size (px)

Text of Tipos de textos

  • 1. ARGUMENTATIVO EXPOSITIVO EXPOSITIVO NARRATIVO INSTRUTIVO DESCRITIVO DIALOGADO

2. EXPOSITIVO 3. NARRATIVO 4. NARRATIVO 5. INSTRUTIVO 6. EXPOSITIVO 7. EXPOSIIVO 8. EXPOSITIVO 9. DIALOGADO 10. NARRATIVO 11. ARGUMENTATIVO 12. DESCRITIVO